Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gwyn eu Byd
Gwen Parrott
ISBN: 9781848512122 (1848512120)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 256 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel ddirgelwch wedi'i gosod mewn pentref gwledig. Daw athrawes ifanc o hyd i ddau gorff mewn ffermdy yn sir Benfro, yng nghanol eira mawr 1949. Mae'r hyn a fu'n gyfrifol am eu marwolaeth yn amlwg i lawer o'r gymdeithas - ac yn gyfleus i eraill.

A crime novel set in a rural Welsh village during the 1940s, when a young teacher discovers two bodies in a farmhouse.
Or dudalen gyntaf ro'n in awyddus i ddarllen ymlaen. Wrth i Dela Arthur gerdded o orsaf drn ym mherfeddion cefn gwlad sir Benfro a dechrau ar ei swydd newydd, mae hin colli ei ffordd mewn storm eira. Cael a chael yw hi i Dela ddod o hyd i loches mewn ffermdy, a dyna lle mae hin dod o hyd i ddau gorff. Stori dditectif yw hon, ond nid un draddodiadol, wrth i Dela ac amryw o drigolion y pentref geisio darganfod beth ddigwyddodd ir ddau yn y ffermdy. Daw hin amlwg bod gan amryw or pentrefwyr naill ai rhywbeth i'w guddio neu rywbeth yr hoffen nhw anghofio amdano. Cyn hir mae gan Dela fwy o gwestiynau nag o atebion, yn eu plith beth ddigwyddodd i brifathror ysgol, a sut fuodd gwraig y gweinidog farw.

Mae yn y nofel hon gyffyrddiadau hanesyddol syn creu portread byw or cyfnod pa mor anodd oedd hi i Dela ddod o hyd i swydd wedir Ail Ryfel Byd, y ffaith bod yna rannau ar rai trenau ar gyfer merched yn unig, a theimladaur carcharorion rhyfel syn weision ar un o ffermydd y pentref wrth iddyn nhw ddychwelyd adref.

Mae yna hefyd gymeriadau sydd wedi eu portreadu'n drawiadol iawn. Er mod i ar adegau yn teimlo fod Dela ychydig yn rhy naf mi on in hoff iawn or disgrifiadau o Lena, ei gwallt cyrls ai gwefusau ai ewinedd wediu paention goch, ac o Gareth, syn teimlo ei fod yn rhy hen o lawer i fod yn yr ysgol ond sydd ar yr un pryd yn awyddus i gynorthwyo ei athrawes newydd. Ac mi nes i chwerthin wrth ddarllen iaith ffurfiol llythyr y Parchedig Tudful Owen.

Dyma lyfr syn darllen yn rhwydd ac mae yna llawer iawn mwy yn digwydd ynddo nag sy'n cael ei awgrymu gan y broliant. Mae na droeon annisgwyl yn y stori ambell un yn ormod efallai ond maen llwyddo i gadwr darllenydd yn dyfalu hyd at y diwedd.

Cerian Arianrhod

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
dwy farwolaeth a neb yn dweud dim . . . y mart lleol syn pennu pris y farchnad, ond pwy syn pennu pris tawelwch?

Mewn ffermdy yn sir Benfro, yng nghanol eira mawr 1947, daw athrawes ifanc o hyd i ddau gorff. Maer hyn a fun gyfrifol am eu marwn gyfleus o amlwg i lawer or gymdeithas ac yn gyfleus i eraill.

Wrth i ganlyniad malais y ddau ledu trwyr fro a thu hwnt, delir cymeriadau diniwed yn ei sgil, a rhaid i rai holi a ddylent ddweud y gwir i gyd ynteu cadwn dawel a chyfrir gost.

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Sam Tn: Tn ar y Mynydd ...
 
£5.99
 
Prynwch
Histories of Wales, The: ...
Mike Benbough-Jackson
£4.99
 
Prynwch
Ofnadwy Nos
T. Llew Jones
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch