Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Strach: Brecwast i Gath, Swper i Gi
Sonia Edwards
ISBN: 9781848512146 (1848512147)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dyma stori am hynt a helynt ci go arbennig, sef Bullmastiff. Mae'r arddull ychydig yn wahanol i'r arfer gan ein bod yn cael stori am fywyd o safbwynt y ci ei hun. Mae'r hiwmor yn byrlymu o'r dechrau hyd at y diwedd.

This is a story about the trials and tribulations of a special dog, called Bullmastiff. The style is slightly different to normal because we have a story written from the perspective of the dog itself. A book bubbling with humour, from start to finish.
`Brecwast i gath a swper i gi - dyna y mae taid Owain, perchennog Tecs y ci, yn ei gredu. Ond dydy Tecs ddim yn cytuno. Mae en siŵr y dylech chi fwydo ci o leiaf deirgwaith y dydd. A dweud y gwir, mae gan Tecs farn bendant ar sawl peth, gan gynnwys y postmon, y milfeddyg a Modlen y gath.

Dyma stori fendigedig syn cael ei hadrodd gan Tecs ei hun. Mae en siarad gydar darllenydd ac yn dweud sut mae en gweld y byd! Mae yna rannau doniol dros ben, er enghraifft y darn lle mae Tecs yn meddwl mai Cwningen Pedr ywr blodyn melyn yn yr ardd! Ac mae yna rannau eithaf trist hefyd, a dydy bywyd Tecs ddim yn gyfforddus drwyr amser. Ond ceir diweddglo hyfryd i'r hanes ond wna i ddim dweud beth syn digwydd!

Maer iaith yn hawdd iw deall ac rwyn siŵr y bydd yn apelio at fechgyn a merched syn mwynhau darllen am anifeiliaid. Mwynheais y llyfr yn fawr ac erbyn y diwedd roeddwn yn teimlo fy mod yn adnabod Tecs ac yn ei ddeall yn iawn.

Elinor Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Dawr Prif Lenor Sonia Edwards o Ynys Mn ac maen athrawes Gymraeg yn Llangefni. Cyhoeddodd nifer o gyfrolau i oedolion a phlant yn eu plith Angel Penffordd ac Elain gan Wasg Gomer. Cyfrannodd hefyd at y gyfrol o farddoniaeth i blant, Byd Llawn Hud, a enillodd wobr Tir na n-Og yn 2005.
Gwybodaeth Bellach:
Feddylioch chi erioed sut fywyd sydd gan gi?

Wel, dymach cyfle i ddatrys ambell ddirgelwch wrth ddilyn hynt a helynt Tecs, y Bullmastiff direidus. Mewn reiat o stori, maer ci mawr, boliog hwn yn cael ei hun i mewn i bob math o ddrygioni wrth iddo geisio deall arferion rhyfedd y bobl sydd oi gwmpas. Ac yn waeth na dim, mae Modlan, y gath snobyddlyd, yn dal i fod yr un mor annymunol ag erioed! Tybed a fydd Tecs yn llwyddo i ganfod atebion i gwestiynau ac a fydd ei fywyd yn newid am byth ar l ei ymweliad r milfeddyg?! O! Mae bywyd yn gallu bod yn gymhleth weithiau . . .
yn enwedig i gi!

Stori hwyliog a fydd yn sicr o wneud i chi chwerthin yn uchel or dechrau ir diwedd.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Swigod: Sam, Y ...
Siân Lewis
£4.99
 
Prynwch
Tudur Budr: Cracyrs!
David Roberts
£3.99
 
Prynwch
Cyfres Fflach Doniol: Dyg ...
Gwyn Morgan
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch