Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Swigod: Maestro
Sian Northey
ISBN: 9781848512153 (1848512155)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Menna wedi dwlu'n llwyr ar geffylau ac yn treulio'i hamser sbâr i gyd yn gofalu am hen gobyn bach tew y bobl drws nesaf. Mae Jake, fodd bynnag, yn berchen ar geffyl mawr hardd o'r enw Maestro ac o'r farn bod ceffylau yn hen bethau diflas. Mae'r stori'n datblygu'n gelfydd a chawn ddarganfod pam mae Jake a'i fam wedi teithio o Bortiwgal i Gymru.

Menna loves horses and enjoys caring for next door's little cob, but Jake owns a noble horse called Maestro and doesn't share the same interest. The story takes an interesting turn as we learn why Jake and his mother have travelled from Portugal to Wales.
Dynion gwan neu ddrwg sydd ym myd Sian Northey, a merched cryf, anturus a dewr. Stori antur yw stori Maestro - mae yma ddwyn ceffylau, herwgipio plant a rhywun yn ceisio dial. Prif gymeriad y stori yn ddi-os yw Menna, y ferch sydd yn hoff iawn o geffylau, a dynar siom efallai fod rhagdybiaethau amlwg am ferch fach a cheffylau yn cael eu cadarnhau. Mae Menna ar bachgen sydd yn bartner iddi yn yr antur, Jake, yn tueddu i fod yn gymeriadau y mae rhywun wedi eu cyfarfod or blaen mewn straeon tebyg. Ond rhaid cydnabod bod y storin llifon rhwydd iawn, ar tudalennaun troin hawdd - elfen angenrheidiol mewn nofel i blant tua un ar ddeg oed. Perygl stori antur bob amser yw mynd dros ben llestri, a bod y dychymyg mor garlamus nes colli unrhyw syniad o realaeth. Mae Sian Northey wedi llwyddo i greu stori eitha credadwy yn hanes Maestro heb aberthur posibilrwydd o antur ac arwriaeth. Maer clo yn herio gormod ar realaeth, rhaid cydnabod, ond wedi dweud hynny mae diweddglo stori antur yn ddyfais anodd bob amser. Mae yma stori sydd dechrau, canol, a diwedd clir, ac maer gwrthgyferbyniad rhwng Maestro a Blewyn (y ddau geffyl), a Menna a Jake wedi ei gyflwynon raenus a gafaelgar.

Gŵyr y wasg fod gwerthiant parod iawn i gyfrolau antur i blant, yn enwedig rhai sy'n cynnwys merch fach sydd yn hoff o geffylau, ac y maer wasg neur awdur, os nad y ddau, wedi gweld bwlch yn y farchnad ac wedi cyhoeddi nofel sy'n cwrdd 'r gofyn. Nid wy'n sicr os ywr lluniau gan Hannah Mathews yn addas ar gyfer oedran y darllenwyr mae angen ychydig mwy o gymeriad ar y wynebau, yn fy marn i, a phrin ywr lluniau o ddigwyddiadau cyffrous y stori. Y cyffredin sy'n cael sylw rhoi dŵr mewn bwced yn hytrach na dianc or stabl, eistedd ar y soffa yn hytrach na naid bythgofiadwy Maestro. Ond mn feiau ywr rhain mewn cyfrol gynnes, agos atoch, sy'n llifon esmwyth o un digwyddiad ir llall. Maen gyfrol gwerth ei darllen.

John Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Tandem Hud, Y
Mererid Hopwood
£4.95
 
Prynwch
Sgwid Beynon a'r Dyn Marw
Siân Lewis
£6.00
 
Prynwch
Cyfres yr Onnen: Trwy'r Darlun
Manon Steffan Ros
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch