Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Cawdel: Dirgelwch Gwersyll Llangrannog
Gareth Lloyd James
ISBN: 9781848512160 (1848512163)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 136 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dilynwn hynt y criw ffrindiau Glyn, Jac, Deian a Rhodri unwaith eto wrth iddyn nhw ymweld â Gwersyll Llangrannog. Pa helynt fyddan nhw'n tynnu am eu pen y tro hwn, tybed? Dilyniant i Dirgelwch Gwersyll Glan-llyn a Dirgelwch Gwersyll Caerdydd.

Once more follow the adventures of the gang of friends, Glyn, Jac, Deian and Rhodri as they visit the Urdd Camp in Llangrannog. What trouble will they get into this time, we wonder? A sequel to Dirgelwch Gwersyll Glan-llyn and Dirgelwch Gwersyll Caerdydd.
Dyma lyfr antur i fechgyn yn bennaf ond wedi dweud hynny, gall apelio at bobl o bob oed a merched syn hoffi hwyl. Os nad ydych wedi darllen y ddwy nofel flaenorol yn y gyfres sef Dirgelwch Gwersyll Glan-llyn a Dirgelwch Gwersyll Caerdydd, does yna ddim gwahaniaeth gan fod Dirgelwch Gwersyll Llangrannog yn nofel llawn cyffro a hwyl syn dilyn cymeriadau lliwgar iawn. Er hynny, maen siŵr gen i, byddwch am wybod rhagor am helbulon blaenorol y bechgyn ac yn darllen y ddwy nofel arall.

Mae Glyn, Deian, Jac a Rhodri yn cael cwmni ar y daith yma, sef brawd bach Jac Rhys. Maer brawd bach yn dipyn o fabi mam, yn poenydio'r bechgyn mawr ond er mawr sioc i bawb, maen cynorthwyo i achub y dydd.

Mae yma antur gyffrous, stori wych a gellir cymharu elfennau or nofel gwaith arloesol T. Llew Jones. Mae yma ddarluniau hynod o wych cofiaf yn hir, er enghraifft, am Glyn yn colli pob rheolaeth ar Casi wrth iddo ei marchogaeth. Difyr hefyd oedd darllen am y cystadlu brwd rhwng y bechgyn ar merched wrth wibgartio ac am y profiad o fod yn gaeth mewn ogof gyda mr-ladron sef pinacl y nofel i mi.

Dwin sicr fod pob athro ac athrawes syn darllen y llyfr yn ddiolchgar nad ywr bechgyn direidus yma yn eu dosbarth, ond hwy yw'r gwir arwyr erbyn y diwedd, yn cynorthwyo'r heddlu ac yn gwneud gwaith arbennig trwy gymorth hofrennydd, siaradwyr personol a beiciau modur.

Mae teitlaur penodau hefyd yn wych megis Corff ar y Traeth a Hofrennydd! Help! a chafwyd darlun gwych o blant celwyddog yn cael gwers arbennig a phoenus wrth sgo! Yno hefyd roedd Megan ai ffrindiau yn tynnu lluniau ar ei ffonau symudol doedd y bechgyn ddim am gael eu hatgoffa ou tynged yn y dyfodol! Diddorol ac addysgiadol hefyd oedd darllen am achub adar o olewr mr oes, ma na bob math o bynciau yn cael sylw yng ngwersyll Llangrannog.

Dyma stori arbennig a fydd yn denu llawer iawn o bobl i ymweld Chwmtudu a Llangrannog i chwilota yn yr ogofu! Dyma lyfr gwych ac mae 4.99 yn bris teg, yn fy marn i.

Tegwen Morris

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffocws Rhifedd 3: ...
Mike Askew
£26.95
 
Prynwch
Stori Edith
Kathy Kacer
£5.99
 
Prynwch
Ceffyl Rhyfel
Michael Morpurgo
£6.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch