Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Mynd dan Groen
Sonia Edwards
ISBN: 9781848512399 (1848512392)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 232 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £7.99 
Ein Pris: £3.00 
Rydych yn Arbed: £4.99 (62.5%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Gorffennaf 2010
Nofel afaelgar ddiweddaraf y Prif Lenor o Ynys Môn. Ewch dan groen cymeriad ac fe ddowch o hyd i'r ofnau a'r dyheadau i gyd: mae yma garu a chasáu, mae yma deyrngarwch a brad. Pan ddaw'n amlwg fod dyn wedi ei lofruddio, mae'n anodd dyfalu pwy oedd y gwir lofrudd - pwy fyddai wedi dial gyntaf?

The latest gripping novel by the prize-winning Anglesey author. Penetrate the skin of a character and you'll find fears and aspirations: there is love and hate, loyalty and betrayal. When it becomes apparent that a man has been murdered, it's hard to guess who committed the crime - who had the main cause for revenge?
Does dim dwywaith nad yw Sonia Edwards wedi ennill ei phlwy fel un o lenorion mwyaf poblogaidd Cymru erbyn hyn, ac yn sicr fe fydd na groeso cynnes iw nofel ddiweddaraf, Mynd Dan Groen. Dyma nofel hawdd iawn ei darllen syn gafael or dudalen gyntaf un ac fel yr eglurar awdur ar y dechrau, gan ddyfynnu geiriau Daniel Owen, nid at y doeth ar deallus yr anelwyd hi, ond at y dyn cyffredin.

Ymhlith y dyrfa niferus o gymeriadau y cawn gyfarfod hwy y mae David Beresford, canolbwynt y dweud i raddau, gan mai drwyddo ef y down i adnabod ei ddwy wraig Eleri a Siwan, staff yr ysgol maen brifathro arni, a theulu caled y Finns. Cawn gyfle hefyd i gyfarfod Gwynfor, dyn ifanc gweddol arw ei gefndir ai batrwm byw, a dilyn ei helyntion fel sbwr preifat i gwmni o gyfreithwyr, yn ogystal Morwenna Parry, perchennog tafarn weddol amheus yn y dre. Maer cofnod o'i brwydr yn erbyn canser y fron ai pherthynas gyda gŵr priod parchus ymhlith uchafbwyntiaur nofel ac yn eich tynnu'n sobor o agos at y cymeriadau.

Gall pawb uniaethu rhyw elfen or nofel gan fod sylw'n cael ei roi yma i nifer fawr iawn o themu, er enghraifft, colli plentyn, gormes mam a mam-yng-nghyfraith, diffyg diffuantrwydd cariad a charu, anffyddlondeb (enghreifftiau di-ri!), wynebu angau, dylanwad magwraeth ar genhedlaeth hŷn, cyhuddiad disgybl yn erbyn prifathro heb sn am geisio dyfalu pwy fun gyfrifol am y llofruddiaeth.

Mae na lond cl o ddeunydd yma ar cyfan yn darllen yn rhwydd iawn, ond im dant i, er gwaetha cyfoeth y dweud ar disgrifio, mae na ormod o gymeriadau a gormod o straeon. Mae storir llofruddiaeth yn rhy eithafol rywsut ac maer datrys yn digwydd yn llawer iawn rhy sydyn oi gymharu r cyflwyniad ar asesu celfydd a gafwyd yn rhan gyntaf y nofel; teimlaf fod yr awdur yn tueddu i adael y darllenydd wedii siomi ai dwyllo i raddau. Enghraifft o hyn yw cymeriad David: mae ei berthynas gyda Tracy yn annisgwyl ac nid ywn gwbwl gredadwy, ac felly hefyd fethiant buan ei briodas gyda Siwan.

Wedi dweud hynny, maer disgrifiad o ddyddiau olaf Mo a chariad y dyn priod parchus Gwilym Lloyd tuag ati yn ddirdynnol. Dyma awdur syn adnabod pobl ac sydd wedi eistedd am oriaun arsylwi ar y pethau ar stumiau bach na syn ein gwneud ni i gyd yn wahanol. Yn l tystiolaeth y nofel hon, ysgrifennu am bobl a digwyddiadau bob dydd yw cryfder Sonia Edwards fe fyddai cael mwy o nofelaun cynnwys yr elfennau hynny iw croesawun fawr.

Sarah Down

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Fe ddylai David Beresford fod wedi gwrando llai ar ei fam a mwy ar ei wraig. Cafodd ddigon o gyfle i ddifaru wedyn, mae hynnyn sicr. Ond eto, wedi i Eleri ei adael, ymddengys fod ffawd yn gwenu ar David wedir cwbl: dyma landio swydd prifathro iddoi hun, a chael gwraig ifanc, ddel ar yr un pryd bron yn rhan or fargen. Ond er mor hyfryd yw Siwan Lloyd, merch ei mam ydyw, ac mae gan Rona Lloyd ei chynlluniau ei hun. Bur ddawn ganddi wastad i fynd dan groen pobl ddiniwed, a throi eu dyheadau hwy iw melin ei hun.

Efallai mai Eleri ywr un lwcus mewn gwirionedd, yn troedio llwybr dieithr ond yn dysgu or newydd sut i ymddiried a rhannu, sut i dderbyn caredigrwydd a chymryd gofal ohoni hi ei hun.

Does ond gobeithio na ddaw cymylau duon unwaith eto i amharu ar ei dedwyddwch.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Goeden Wen, Y
Sonia Edwards
£4.95
 
Prynwch
Cyfres Cymêrs Cymru: ...
Emlyn Richards
£4.95
 
Prynwch
Tinboeth
 
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch