Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Storïwr, Y
Jon Gower
ISBN: 9781848512412 (1848512414)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 368 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.99 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Nofel sy'n ffrwyth dychymyg dihafal Jon Gower. Hanes bachgendod cefn gwlad yw asgwrn cefn y nofel hon. Gwydion McGideon yw'r arwr dan sylw, storïwr heb ei ail o orllewin Cymru, a byd ei ddychymyg yn fwy na'r byd mae'n byw ynddo. Wrth iddo ddyfeisio storïau, cawn ddarllen ei stori hynod yntau hefyd wrth iddo fyw drwy nofel ei fywyd ei hun. Enillydd Llyfr y Flwyddyn 2012.

The central theme to John Gower's imaginative novel is rural childhood. Gwydion McGideon is the hero, an unrivalled story teller from west Wales. He creates stories throughout his life and we get to know his life story through the medium of a novel of his own creation. Winner of the Welsh Book of the Year Award for 2012.
Dyma ail nofel Jon Gower ac mae hin glamp o lyfr! Nid ei maint yn unig, dros 350 o dudalennau, syn ei gwneud yn nofel swmpus ond cyfoeth y naratif, y gyfeiriadaeth, y cymeriadau, y storau, y dweud maer rhestr yn faith.

Ar un olwg maer stori yn un ddigon syml sef hanes Gwydion, ei blentyndod ai lencyndod yng ngorllewin Cymru. Ond hanes anghyffredin ydy hwn gan fod Gwydion ei hun mor anghyffredin. Maer nofel yn agor ar noson ei enedigaeth a hithaun noson unwaith-mewn-mileniwm, yn llawn ffrwydradau amryliw. Wedi iddo gyrraedd, ni fu bywyd yr un fath iw rieni, Martha a Macs, ar droad y chwedegau seicadelig. Maen cael ei enwin Gwydion er mwyn gwneud yn siŵr y byddain ddyn arbennig iawn ni siomwyd ei rieni!

Yr hyn syn arbennig am Gwydion yw ei ddawn i ddweud stori ar l stori ar l stori. Yn l Gwydion, maer geiriau wedi bod yno erioed, yn rhaeadru ac yn tasgu ac yn cwympon bendramwnwgl. Ond nid geiriau'n unig sydd ganddo er mwyn dweud ei stori ond cyfoeth o wybodaeth am bopeth dan haul, ac mae o'n adnabod pawb a phopeth yn ei fro a thu hwnt.

Mae gan Gwydion ei Nemesis hefyd sef Mr Ebenezer, ac wrth ir nofel fynd rhagddi maer frwydr rhwng y ddau yn poethi ac maer diwedd yr un mor ddramatig hanes geni Gwydion. Wrth ddilyn tranc y bachgen rhyfeddol, cawn gipolwg ar y gymdeithas oi gwmpas a dod i adnabod toreth o gymeriadau amrywiol a gwahanol iawn, heb sn am ei storau unigol.

Llwydda Jon Gower i greu byd go iawn ond un ffantasi ar yr un pryd, yn llawn cymeriadau o gig a gwaed sydd eto yn wahanol. Mae yma hiwmor a thristwch ynghyd chariad a drygioni mawr, ond yr hyn a erys yn y cof ydy dychymyg Jon ei hun ai ddawn ddiamheuol i adrodd stori. Fo ydyr storwr a chanddo fo maer ddawn ar iaith gyfoethog.

Fel y dywed Miss Evans, Mae pob llyfr yn agor drws, yn union fel allwedd. Da chi, agorwch y drws!

Janet Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Un fedwen arian, ei dail ar dn. Un dderwen gre, yn goelcerth wenfflam reit ynghanol Cae y Rhaca. Un llarwydden dal, fel llusern o olau wrth ir boncyff ar brigau ar dail bytholwyrdd losgin gyflym, er gwaethar ffaith eu bod yn wlyb ar l haf hir o wlybaniaeth. Ymdebygair nen i labordy gwallgo, yn gyfres o ffrwydriadau Van der Graaf uwchben bryniau Dyfed. Byddai rhai yn tyngu eu bod nhw wedi gweld yr aurora borealis uwchben Alltwalis, ac un ffarmwr meddw wedi meddwl bod Dydd y Farn wedi cyrraedd wrth iddo groesi hewl Penpella...

Ac i gyd-fynd r storm anhygoel cawn enedigaeth ... geni bachgen gyda doniau arbennig ...

Dol Rwsaidd o lyfr yw hwn - ble mae na storis o fewn storis o fewn storis.
Rhoddodd Steve Y Defaid o , Bromsgrove i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Dymar llyfr gorau yn Gymraeg ers Llyfr Coch Hergest, ond mae hi bron yn amhosib iw ddisgrifio mewn termau cyffredin. Gall Jon Gower greu cymeriadau hynod o gredadwy, a disgrifio digwyddiadau mor ddwys, rydych chin teimlon rhan or stori, fel tyst anweledig. Maer storin dweud hanes plentyn bach doniau nodedig. Weithiau mae on cyflawni campau arbennig o drawiadol, wedyn mae on symud i ardaloedd goruwchnaturiol. Delir eich dychymyg gan y personoliaethau, er eich bod chin mynd ar daith or byd cyffredin ir un rhyfeddol. Cewch chi eich swyno yn gyfan gwbl. Bydd y stori yn eich arwain trwyr frwydr rhwng daioni a drygioni i ddiweddglo syfrdanol. Baswn in rhoi chwech seren ir llyfr ma petai hyn yn bosib. "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hanes Cymru
John Davies
£16.99
 
Prynwch
Creigiau Aberdaron
Gareth F. Williams
£8.95
 
Prynwch
Cymraeg Da - Ymarferion / ...
Heini Gruffudd
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch