Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ôl Troed T. Llew - Deg Taith Lenyddol
Jon Meirion Jones
ISBN: 9781848512443 (1848512449)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 196x111 mm, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Taith lenyddol o amgylch ardaloedd arwyddocaol i'r bardd a'r awdur - ardal ei febyd, ei ysgolion, ei gartrefi a mannau a ddaeth i amlygrwydd trwy ei gerddi, nofelau a storïau.

A literary journey following in the footsteps of the late poet and author, T. Llew Jones ­ where he was brought up, the schools he attended, his homes and the locations which were brought to life in his poems, novels and stories.
Llwyddodd Jon Meirion Jones i ddarparu bwydlen amrywiol ar ffurf deg taith lenyddol yn seiliedig ar fywyd a gwaith T. Llew Jones. Maer hanesion difyr, y farddoniaeth ar cyfarwyddiadau teithio yn creu cyfanwaith hynod o dderbyniol. Un elfen yn unig or cyfoeth o fewn y cloriau ywr teithiau. Gellir troi hefyd at y llyfr o bryd iw gilydd er mwyn rhyfeddu at y perlau llenyddol. Pleser oedd canfod englyn Gerallt Lloyd Owen ir Cilie, disgrifiad Sarnicol o Gwmtudu a geiriau S. B. Jones wrth siarad yn angladd Dewi Emrys.

Maer lliwiau amrywiol ar ymyl y ddalen yn hwylusor profiad o droir dail a dod o hyd i'r daith briodol. Ychwanegwyd at y mwynhad gan nifer o bytiau o wybodaeth a gyflwynir yn ddifyr heb amharu ar rediad y gyfrol. Dysgais am gyfansoddwr nodedig a dreuliai gyfnodau yn un or hafanau arfordirol, am Misty yr ast Dalmatian, ar ystyriaethau wrth bennu lleoliadau ffilmio.

Ni all hyd yn oed yr hud ar lledrith sydd rhwng y cloriau gymharu r profiad go iawn o weld rhai or rhyfeddodau a enwir. Meddyliaf yn benodol am garreg ogam Capel Mair a phensaernaeth capel Tŵr Gwyn. Perthyn ir dychymyg yn unig wnar olygfa ogoneddus tuar gogledd wrth ddychwelyd o bentref Llangrannog ar lwybr yr arfordir i Wersyll yr Urdd, wrth ddarllen amdani mewn print ar ddalen.

Bu ymweld Chwm Alltcafan ar fy rhestr o bethau i'w gwneud ers tro byd. Bellach, mae canllawiau Jon Meirion Jones ar gael er mwyn hwylusor daith. Daw cyngor y cawr athrylithgar o Bentre-cwrt, T. Llew, hefyd ir cof wrth ystyried gwireddu'r dyhead hwnnw.

Trefor Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Un o ddisgynyddion teulur Cilie yw Jon Meirion Jones. Roedd yn un o gyfeillion pennaf T. Llew Jones. Maen byw yn Llangrannog, Ceredigion ac yn adnabyddus fel hanesydd lleol. Ef oedd awdur Teulur Cilie (Barddas, 1999) a Morwyr y Cilie (Barddas, 2002).
Gwybodaeth Bellach:
Taith lenyddol o gwmpas ardaloedd arwyddocaol ir bardd a'r awdur ardal ei febyd, ei ysgolion ei gartrefi a mannau a ddaeth i amlygrwydd trwy ei gerddi, nofelau a storau.

Soniar awdur am Bontgarreg, y Cilie, Cwmtydu, Alltcafan, Pentre-cwrt, Llandysul a Thalgarreg gan ddyfynnu geiriau T. Llew wrth adrodd yr hanesion am y llefydd hyn.

Bu farw T. Llew ym mis Ionawr 2009 a bydd y gyfrol werthfawr hon yn siŵr o apelio at deithwyr, cymdeithasau llenyddol a theuluoedd sydd am wybod mwy am ei fywyd ai waith.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Guide to the Churches and ...
 
£8.99
 
Prynwch
Writers of Wales: Kate Roberts
Katie Gramich
£12.99
 
Prynwch
Thomas Cook Pocket ...
Victoria Trott
£3.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch