Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Strach: Sêr y Nos
Martyn Geraint
ISBN: 9781848512467 (1848512465)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 152 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel fywiog am griw o bobl ifanc sy'n aelodau o fand cyffrous iawn. Yn ogystal â bod yn gantorion ac yn gerddorion cyfoes sy'n teithio'r wlad yn cynnal gigs, mae'r band hefyd yn gweithio fel ditectifs, dan oruchwyliaeth eu pennaeth cyfrin, BB. Mae gan aelodau'r band bwerau goruwchnaturiol sydd o fantais fawr iddyn nhw wrth fynd i'r afael â drwgweithredwyr.

A lively novel about a gang of youngsters who are members of a very exciting group. In addition to being singers and musicians who travel the country from gig to gig, the band members also work as detectives, under the supervision of their secret boss, BB. The band members have supernatural powers which are a great help when tackling offenders.
Maer nofel hon yn cyfuno'r ddau beth yr on i am fod pan on in ifanc seren bop a ditectif! Ac yn wahanol i fi mae prif gymeriadaur llyfr yn cael cyfle i wireddur ddwy freuddwyd.

Belinda Sara, Alffi, Elen a Gwion yw aelodau grŵp pop diweddaraf Cymru, Sr y Nos. Maen nhw wrthin brysur yn ymarfer a pherfformio ac yn profi cryn lwyddiant. Ond mae ganddyn nhw gyfrinach. Mae eu cyflogwr, syn cael ei adnabod wrth ei lais yn unig, hefyd yn gofyn iddyn nhw gynorthwyo i ddatrys amryw o ddirgelion. Ar ddechraur nofel maer pedwar yn mynd ati i geisio dal y person syn gwenwyno pobl yn y caffi ar gopa'r Wyddfa. Ond megis dechrau maer anturiaethau, a dawn glir yn y man nad cerddwyr Eryri yn unig sydd mewn perygl. Pwy syn bygwth y grŵp ac a oes modd ei atal mewn pryd?

Ar adegau teimlais fod nifer y digwyddiadau syn cael eu gwasgu i'r nofel fer hon yn ei gwneud hin anodd i ddatblygu'r cymeriadau a'r straeon iw llawn botensial, ond mae na awgrym cryf ar ddiwedd y nofel bod yna fwy o hanesion am anturiaethau Sr y Nos i ddod. Maer prif gymeriadau'n lliwgar ac mi fuaswn in hoffi gwybod mwy amdanyn nhw. Ac mae na rywbeth braf am y ffaith bod bwrlwm y nofel yn digwydd mewn lleoliadau daearyddol go iawn yng Nghymru. Mae hynnyn ei gwneud hin haws i genhedlaeth arall o blant Cymru freuddwydio am fod yn sr pop, yn dditectifs, neun gyfuniad or ddau!

Cerian Arianrhod

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Bywgraffiad Awdur:
Mae Martyn Geraint o Bontypridd yn enw cyfarwydd iawn ymysg plant ar hyd a lled Cymru fel diddanwr, bardd a chyflwynydd teledu. Dyma ei ail nofel, cyhoeddodd O Ongl Arall (Whap!) yn 2007.
Gwybodaeth Bellach:
20 mlynedd o adloniant ar lwyfan, teledu ac mewn nofelau

I ddathlu 20 mlynedd yn cynnig adloniant i blant, maer amryddawn Martyn Geraint ar daith o gwmpas theatrau Cymru gyda sioe un dyn newydd sbon. Draw dros enfys y cyfnod sylfaen yw teitl y sioe hwyliog ond addysgiadol hon syn cyfuno ei ddiddordeb mewn adloniant i blant ac addysg, gan iddo gael ei hyfforddi fel athro. Ond maer canwr ar cyflwynydd o Bontypridd hefyd yn awdur llyfrau plant gydai ail nofel, Sr y Nos, newydd ei chyhoeddi gan Wasg Gomer.

Meddai Martyn Dwi wastod wedi hoffi gadgets a gizmos ers gwylio rhaglenni fel Batman neu Thunderbirds - felly o'n i am gynnwys ychydig o bethau tebyg yn y llyfr. Roeddwn i am ysgrifennu stori antur i blant oedd wedi ei lleoli mewn sawl lle enwog yng Nghymru a daeth y syniad imi wrth edrych ar Ganolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd a sylwi ar y geiriau ar yr adeilad. Meddyliais am guddio bom yna mewn stori antur...daeth y stori imi o fewn 5 munud ond roedd y gwaith o ysgrifennu dipyn yn hirach!

Antur cyffrous i blant 9-11 oed yw Sr y Nos lle plethir stori dditectif i fyd cŵl grŵp roc Cymraeg gan ein tywys i sawl lle enwog yng Nghymru ar y daith. Y grŵp mwyaf cŵl ir byd roc Cymraeg ei weld erioed yw Sr y Nos gyda Belinda Sara, Alffi, Elen a Gwion yn aelodau brwdfrydig iawn. Cael eu denu i fod yn aelodau or band drwy hysbyseb wnaethon nhw ac wedi cyfres o glyweliadau, cyfweliadau a chyflawni gwahanol dasgau ar draws y wlad, cafodd y pedwar pwysig eu dewis. Gydau perfformiadau gwefreiddiol au gwisgoedd arbennig mae pobl ifanc Cymru wedi gwirionin llwyr ar Sr y Nos. Ond ychydig iawn syn gwybod am eu hanturiaethau cyffrous pan na fyddan nhwn rocio. Diolch i BB, eu rheolwr rhyfeddol, mae aelodaur grŵp yn defnyddior dechnoleg fwyaf modern i erlid dihirod dros Gymru gyfan. Felly, gyda sn am wenwyno yng Nghanolfan Ymwelwyr Hafod Eryri, mae Sr y Nos yn defnyddiou rocedi chwim i wibio i gopar Wyddfa i ymchwilio. Ond nid dymar unig achos syn denu eu sylw. Tybed a all Sr y Nos ddatrys yr holl ddirgelwch cyn y bydd hin rhy hwyr, neu a fydd pethaun mynd yn drech na nhw?

Sr y Nos yw pedwerydd teitl Cyfres Strach ac mae holl fwrlwm y storin siŵr o apelio at ein darllenwyr ifanc.
Diweddarwyd ar 18 Ebrill 2011
Manylion Taith Martyn Geraint Draw dros enfys y cyfnod sylfaen


Theatr Parc a Dar, Treorci - Ebrill 4

Theatr Mwldan, Aberteifi - Ebrill 5

Theatr Hafren, Y Drenewydd - Ebrill 6

Neuadd Dwyfor, Pwllheli - Ebrill 7 a 8

Stiwt, Rhosllanerchrugog - Ebrill 11 12

Blackwood Miners, Y Coed Duon - Mai 9

Theatr Congress, Cwmbran - Mai 10 a 11

Theatr Elli, LLanelli - Mai 12

Memo, Y Barri - Mai 13

Theatr y Lyric, Caerfyrddin - Mai 16

Theatr Felinfach - Mai 17

Galeri, Caernarfon - Mai 23

Neuadd Les, Ystradgynlais - Mai 26 a 27
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Byw a Bod yn y Bàth ...
Lis Jones
£3.75
 
Prynwch
Cerddi'n Cerdded
Gwyneth Glyn
£4.99
 
Prynwch
Ceffyl Rhyfel
Michael Morpurgo
£6.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch