Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Stori Jigi Ap Sgiw: Dial y Diafol
Michael Lawrence
ISBN: 9781848512559 (1848512554)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Matthew Glyn.Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 352 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Wrth i Jigi a'i gyfeillion fynd ar wyliau i le digon smala, mae ganddo deimlad y bydd pethau'n mynd o chwith. Daw hen elyn yn ôl i'w aflonyddu. Addasiad o Neville the Devil (Orchard, 2009).

Neville is part of the Little Devils network, and his reappearance in Jiggy's life brings chaos and confusion to young Jiggy and his friends Pete and Angie. A Welsh adaptation of Neville the Devil (Orchard, 2009).
Mae gan Jigi deimlad fod rhywbeth drwg ar droed, a hynny reit ar ddechrau ei wyliau. Wrth iddo ef, ei deulu ai ffrindiau gyrraedd Llanllwydni, mae pawb yn sylweddoli efallai nad oedd on bell o'i le wedir cwbl! Ydyn, maer teulu yn cloi eu hunain ar gam y tu fewn i'r tŷ. Oes, mae un ohonyn nhwn mynd ar goll. Oes, mae digwyddiadau rhyfedd ar y naw yn digwydd. Ond dim ond megis dechrau mae pethau, wrth i Dan y Diafol ddod iw byd. Bydd pethau byth yr un fath eto! Wrth ir pwtyn bach dieflig darfu ar wyliau Jigi, mae'r antur fawr wallgo yn dechrau!

Byrlyma'r nofel o'i thudalen gyntaf, ac maer stori ei hun yn gymysg o gymeriadau byw a boncyrs o gecru di- baid teulu Jigi, er gwaetha ymdrechion Mam druan, i deganau yn dod yn fyw ar rheiny mor ddigywilydd neb ar y blaned hon! Yn frith o gyfeiriadau at weddill y gyfres, maer awdur yn ein harwain yn gyfrwys at straeon eraill Jigi. Ac wrth iddo ffarwelio wedi un corwynt o antur ar draeth Llanllwydni, mae olion Dan y Diafol dal ar l, ac ni chawn wybod tan y stori nesa os ydyr bwgan bach wedi newid bywyd Jigi am byth!

Llinos Griffin


Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Or cychwyn cyntaf, roedd gan Jigi deimlad od ynglŷn i wyliau gyda Pt ac Anni teimlad nad oedd pethaun mynd i droi allan fel y dylen nhw. Wrth i un peth ar l y llall fynd oi le, maen rhaid ir criw anghofio am eu gwyliau anturus i Wlad yr I-Hw, a threulio pythefnos go ddiflas yr olwg yn nhref glan mr Llanllwydni-ger-y-lli. Ond, wrth gwrs, mae Jigi ar criw yn achosi helynt unwaith eto, wrth i hen ffrind bach dieflig ddod i darfu ar eu hwyl.

************************************

Gwyliau yn Llanllwydni-ger-y-lli?

Mae tymor y gwyliau yn agosu, y diwrnod yn ymestyn a pharatoadau cyffrous ar y gweill neu wedi eu nodi ar y calendr ers tro. Un peth syn sicr, mae plant wrth eu bodd gwyliau a dyw Jigi, Pt ac Anni ddim yn eithriadau yn hynny o beth! Dymar criw o ffrindiau syn serennu yng nghyfres hwyliog Jigi ap Sgiw gan wasg Gomer ac newydd ei gyhoeddi mae Stori Jigi ap Sgiw: Dial y Diafol a addaswyd ir Gymraeg gan y comedwr Matthew Glyn. Y brodyr Daniel a Matthew Glyn fun gyfrifol am greu gwedd Gymreig ar straeon poblogaidd Michael Lawrence gydau hiwmor arbennig yn taro deuddeg gydar gynulleidfa ifanc, yn enwedig y bechgyn.

Jigi ap Sgiw dyna chi foi ac maer gair sgiwiff ei hun yn awgrymu rhywbeth sydd ddim yn berffaith. Or dechraun deg roedd gan Jigi deimlad od ynglŷn i wyliau gyda Pt ac Anni teimlad nad oedd pethaun mynd i droi allan fel y dylen nhw. Hedfan mewn awyren am y tro cyntaf i Wlad yr I-Hw oedd yn ei gyffroi fwyaf ond dawr siom cyntaf wrth gyrraedd y maes awyr yn hwyr a chollir awyren.

Dim ond un peth allwn nii neud, meddai Dad.

Mynd adre, meddai Oliver.

Ond o rywle daw dyn i holi os hoffair teulu wyliau mewn fflat yn Llanllwydni-ger-y-lli am wythnos lle hyfryd, traddodiadol . Fel arfer fyddai ef wedi mynd yno, ond roedd rhywbeth wedi codi ar y funud olaf. Wedi meddwl am ychydig, y canlyniad oedd bod pawb o deuluoedd Jigi, Pt ac Anni yn cytuno y byddai hyn yn well na gorfod mynd adre, A dyna ddechraur antur wallgo. Daw pŵer bach dieflig yn l i ddrysu eu cynlluniau a tharfu ar yr hwyl yn nhref glan mr Llanllwydni-ger-y-lli. Ond mae pethau'n mynd o ddrwg i waeth yn ystod y pythefnos o wyliau wrth i Jigi a'i ffrindiau fynd o un helynt ir nesa!
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Stori Jigi Ap Sgiw: Y ...
Michael Lawrence
£5.99
 
Prynwch
Stori Jigi Ap Sgiw: ...
Michael Lawrence
£5.99
 
Prynwch
Stori Jigi Ap Sgiw: Dial ...
Michael Lawrence
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch