Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Adenydd Glöyn Byw - Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2010
Grace Roberts
ISBN: 9781848512900 (1848512902)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 197x128 mm, 352 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae nain, mam a merch yn byw o dan yr unto. Wrth ddilyn eu helyntion dros flwyddyn, cyflwynir golwg gadarnhaol ar bosibiliadau bywyd - cyhyd â bod y glöyn byw hwnnw'n ofalus. Nofel arobryn Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent, 2010.

A grandmother, mother and daughter all live under the same roof. In this novel, we follow the lives of all three throughout the year. This novel was awarded the Daniel Owen Memorial Prize at the 2010 National Eisteddfod.
Gall un peth bach glyn byw yn curo ei adenydd arwain at drychinebau mawr. Gall un camgymeriad neu gamddealltwriaeth olygu newid bywyd a mynd rhywun ar drywydd gwahanol iawn ir un a fwriadwyd. Dynar hyn y mae Megan, un o dair prif gymeriad y nofel hon, yn ei gasglu wrth edrych yn l ar ei bywyd. Hanes Megan, ei merch Rhiannon ai hwyres Eira Mai, y tair yn byw gydai gilydd mewn tŷ fferm yng ngogledd Cymru, dros gyfnod o flwyddyn ywr gyfrol. Cawn weld sut maer tair yn cyd-fyw a sut mae cariad yn dod iw bywydau. Stori Eira Mai syn cael y prif sylw, wrth iddi hi syrthio mewn cariad i hathro drama syn ddyn ifanc yn ei ugeiniau cynnar. Er bod sefyllfa or fath yn un o tabŵs mawr ein cyfnod ni, does dim moeswers na neges benodol ynghlwm wrth y stori. A hithaun brif ferch yr ysgol, gwelwn Eira Mai yn ceisio ymdopi chyfrifoldeb ar l bod yn ddigon anystywallt, yn l pob sn, yn ystod y blynyddoedd cyn hynny.

Cryfder y gyfrol ywr ffordd mae Grace Roberts yn ysgrifennu deialog. Maer cymeriadaun dod yn fyw wrth lefaru ac maen llwyddo i ddal llais y tair cenhedlaeth yn effeithiol tu hwnt gydar troeon ymadrodd ar eirfa syn perthyn iw hoes, heb ofni defnyddio bratiaith os oes galw am hynny. Fedrwch chi agor y gyfrol a darllen pwt or sgwrs, a byddwch chin gwybod yn syth pwy syn siarad ac maer un mor gartrefol gyda thafodiaith ddeheuol Llion, yr athro drama, thafodiaith ogleddol gweddill y cymeriadau. Does fawr o ryfedd wir, gan i Grace Roberts dreulio deng mlynedd yn sgriptio i Pobol y Cwm. Mae clust ir iaith lafar yn beth llawer prinnach nag y byddai rhywun yn ei feddwl, ac mae tics llafar cymeriadau yn aml yn dweud mwy amdanynt nag unrhyw ddisgrifiad.

Gallech chi ddadlau, yn wir, fod y nofel yn debyg i ddrama sebon. Ceir cymeriadau heb lawer o ddyfnder iddynt a digwyddiadau a allai fod yn gyffrous neu a allai arwain at drychineb, ond mae popeth yn iawn yn y diwedd. Fel mewn drama sebon, perthynas y cymeriadau i gilydd yw sail y nofel, ar cyswllt dyddiol rhyngddynt. I unrhyw un syn mwynhau dramu or fath, fe fydd hon yn nofel ddifyr iawn. Maen cymryd ei lle yn ddigon parchus ar y silff fel nofel eithaf chick-litaidd, rhywbeth iw ddarllen ar wyliau neu i ymlacio ar l diwrnod caled o waith.

Catrin Beard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Os Hoffech Wybod ... a ...
Dic Jones
£9.95
 
Prynwch
Gwenddydd - Enillydd y ...
Jerry Hunter
£6.95
 
Prynwch
Creigiau Aberdaron
Gareth F. Williams
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch