Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Un o Ble Wyt Ti?
Ioan Kidd
ISBN: 9781848512924 (1848512929)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 196x129 mm, 264 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Tachwedd 2011
Golwg grafog ar Gymru trwy lygad Archentwr ifanc sydd ar ymweliad â hen wlad ei dadau. Trafodir y berthynas arbennig rhwng Cymru a'r Wladfa yn ogystal â'r berthynas a'r tensiynau rhwng cenedlaethau. Mae hon hefyd yn stori am hunaniaeth a hunanddarganfod.

A novel about a young Argentinian's visit to Wales. Through his sharp observations, the relationship between Wales and Patagonia is examined, in addition to the tensions between generations. This is also a story about identity and self-discovery.
Dychmygwch lanio ar blaned arall. Dydych chi ddim yn adnabod neb, dydych chi ddim yn gyfarwydd r arferion, nac yn hyderus yn yr iaith. Ac maer cyfan yn hollol wahanol ir darlun sydd yn eich pen. Wel, dymar profiad syn wynebu Luis Arturo Richards wrth gamu o'r awyren ym maes awyr Caerdydd. Mae wedi gadael ei deulu ai ffrindiau yn yr Ariannin er mwyn ymweld hen wlad ei dadau, sef Cymru fach, am y tro cyntaf.

Mae Luis wedi clywed cryn dipyn am Gymru ers pan oedd yn blentyn. Roedd y straeon am ei gyndeidiau yn rhan bwysig oi fagwraeth, ac mae ganddo ddarlun clir am yr henwlad yn ei ben. Ond yn fuan iawn maen dod i sylweddoli bod ei ddisgwyliadaun wahanol iawn ir gwirionedd, a bod y ddelwedd a grwyd gan ei fam dros y blynyddoedd yn bell iawn ohoni.

Y siom gyntaf y maen dod ar ei thraws ywr iaith, a hynny'n syth wedi i'r awyren lanio. Dydy ei Gymraeg yn fawr o help iddo ym maes awyr Caerdydd, a gwl arwyddion Saesneg ym mhobman. Daw i weld yn gyflym mai Saesneg yw iaith y swyddogion a bod mwy o Gymraeg yn y Gaiman! Bron iddo gael ei anfon adref ar unwaith gan nad oedd y swyddogion pasbort yn ei ddeall fel, yn eironig, sydd wedi digwydd i sawl ymwelydd o Batagonia yn ddiweddar.

Mae Luis wedi trefnu i gael aros gyda theulur Morganiaid yng Nghaerdydd, er mwyn iddo ddysgu Sbaeneg iw mab. Ond yn yr un ffordd ag y mae Cymrun wahanol i ddisgwyliadau Luis, mae yntau hefyd yn wahanol iawn i ddarlun Llinos a Gerallt Morgan or Gwladfawyr. Nid yw'n cydymffurfio 'r darlun ystrydebol sydd ganddynt o'u cyfeillion yn y Wladfa parchus, crefyddol ac eisteddfodol. Rhaid iddyn nhw, fel Luis, gydnabod bod eu syniadau yn anghywir, a derbyn pethau fel ag y maent.

Maen naturiol, wrth gwrs, i Luis geisio dod o hyd i wreiddiau ei deulu yn ystod ei ymweliad. Wrth ymchwilio i hanes ei gyndeidiau yn Rhydaman, daw i wybod bod gwir hanes ei deulu yn dra gwahanol ir hyn a glywodd gan ei fam. Ond wrth i amser fynd yn ei flaen, mae Luis yn dechrau mwynhau, ac yn gwneud ffrindiau da mewn llefydd annisgwyl.

Prif themar nofel hon yw hunan dwyll, ar ffordd y mae pobl yn barod iawn i gredu ystrydebau am ei gilydd. Dyma nofel gyfoes syn darlunior berthynas rhwng pobl ifanc Cymru ar Ariannin fodern, ac yn gadael i ni weld ein hunain drwy lygaid rhywun dieithr.

Erin Gruffydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Gwybodaeth Bellach:
Pan mae Luis Arturo Richards yn glanio ym maes awyr Caerdydd ar ddiwedd taith hanner ffordd o gwmpas y byd, mae ei ddisgwyliadaun fawr. Maer Archentwr ifanc 29 oed yn fwy na pharod i weld y byd ac maer byd hwnnwn cynnwys Cymru, yr henwlad. Ond buan y sylweddola fod gwlad ei gyndadaun reit wahanol ir ddelwedd a bedlerwyd iddo gan ei rieni ar hyd y blynyddoedd. Ar l ychydig wythnosau, mae amgylchiadau annisgwyl yn ei orfodi i newid cyfeiriad ac mae hyn yn gychwyn ar gyfres o anturiaethau lle mae en cwrdd phobl ddigon amrywiol, fel Tomos ar anfarwol Lynwen. Mae hiwmor, cariad, caredigrwydd, perthynas, coegni a thwyll i gyd yn rhan o wead ei ymweliad, a thrwyr cyfan mae Luis yn cynnig sylwadau ffraeth ond cynnil am ein cyflwr fel cenedl.

Stori yw hon am y berthynas arbennig rhwng Cymru ar Wladfa ac am y berthynas ar tensiynau rhwng cenedlaethau. Mae hefyd yn stori am hunaniaeth a hunanddarganfod, ond yn gymaint dim maen olwg fachog ar y Gymru gyfoes trwy lygaid estronwr a chanddo gysylltiad bogeiliol r wlad.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
History of Education in ...
Gareth Elwyn Jones
£4.00
 
Prynwch
Studies in Welsh History: ...
Kathryn Hurlock
£24.99
 
Prynwch
Welsh Kings, The - ...
Kari Maund
£12.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch