Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Si Bêi - Helyntion Wil Bach Saer
Geraint V. Jones
ISBN: 9781848512948 (1848512945)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Ionawr 2011
Nofel ysgafn wedi'i gosod mewn ysbyty. Mae Wil Bach Saer yn sâl. Yn ei ward mae'n ceisio tynnu sgwrs â'i gyd-gleifion gyda chanlyniadau doniol iawn!

A light-hearted novel set on a hospital ward. Wil is ill, and on the ward he tries to engage his fellow patients in conversation, with humorous consequences!
Dyma un on hawduron mwyaf toreithiog yn torri tir newydd ac yn cynnig nofel ddoniol iw rhoi yn ein hosan Nadolig!

Yn Si Bi cawn hanesion Wil Bach Saer, yndyrtcyr o Glanffrwd Teras, yn ystod ei arhosiad yn C Bay, Ward Glasddŵr, Ysbyty Penrhos. Fel y gellid disgwyl, nid oes llinyn storol gref yn perthyn ir gyfrol, ac arhosiad Wil yn yr ysbyty ydi ffrm y stori. Oddi mewn iddi cawn glywed am ddigwyddiadau mn a mawr (ond mn yn bennaf) a ddaw i ran cleifion Si Bi. Ac mae hyn yn adlewyrchu ir dim y modd y mae digwyddiadau bychain yn chwyddo a dod yn hynod bwysig i bobl mewn sefyllfa gaethiwus or fath.

Criw o adar brithion ydi cleifion Si Bi. Mae dau filwr a fun gwasanaethu yn yr Ail Ryfel Byd yno, sef Jack Watkins, neu fel y mae Wil yn ei fedyddio, Mt Monti, ar Mjyr, ac er gwaethar holl dynnu coes sydd rhwng y cleifion, mae rhywbeth ingol am weld y ddau a aberthodd gymaint mewn sefyllfa mor druenus. Yn Si Bi hefyd cawn hanes Len Morris a fun chwarae pl-droed dros Gymru, Moses y gweinidog, syn fardd Cadair a Choron, yn gyfansoddwr cynghanedd Sain-odl-ddwbwl-o-gyswllt-anghytbwys-ddyrchafedig, ac yn rhegwr heb ei ail, heb sn am Mustyr Gruffis, Myltimuliynr-Menai-Brij. Maer sgwrs ar pryfocio rhwng y cymeriadau yn rhoi rhwydd hynt i Wil ddatgan ei farn nid yn unig ar gleifion a staff Si Bi, ond ar bawb a phopeth. Yn ei gasgliad o orchmynion ar gyfer yr oes sydd ohoni, mae crefydd sefydliadol, yr heddlu, cynghorau, gwleidyddion, ac agweddau ar ein diwylliant torfol cyfoes yn dod dan y lach, a hynny gyda ds helaeth o ffraethineb.

Maer iaith lafar ar defnydd o eiriau Saesneg wedi eu Cymreigio, megis ffr-ffwt-sics yn gallu mynd yn feichus, ond gobeithion wir y cawn ragor o athronyddu Wil Bach Saer wedi iddo ddychwelyd adref o Ysbyty Penrhos.

Janice Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Geraint V. Jones yn enedigol o Flaenau Ffestiniog ac yn byw ym mhentref Llan Ffestiniog o hyd. Cyn iddo ymddeol roedd yn Bennaeth Adran y Gymraeg yn Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog. Bu hefyd yn arholwr allanol ar gyfer Cyd-bwyllgor Addysg Cymru ar un adeg.

Maen awdur nifer o nofelau ditectif llwyddiannus gan gynnwys y drioleg Semtecs, Asasin ac Omega. Enillodd Wobr Goffa Daniel Owen dair gwaith, gan gynnwys yn 1990 ar gyfer Yn y Gwaed.

Roedd ei nofel Teulu Lord Bach ar restr fer Llyfr y Flwyddyn 2009.
Gwybodaeth Bellach:
Ysbyty'n Ysbrydoliaeth i Geraint Vaughan Jones

Mae Gwasg Gomer wedi cyhoeddi nofel ddiweddaraf Geraint V. Jones, Si Bi Helyntion Wil Bach Saer.

Dyma'r tro cyntaf i'r awdur toreithiog o Flaenau Ffestiniog fynd ati i lunio nofel ddigri; stori syn dilyn hynt a helynt y prif gymeriad Wil Bach Saer wrth iddo dreulio cyfnod yn yr ysbyty yn Si Bi (C-Bay yn yr iaith fain), Ward Glasddwr, Sbyty Penrhos, i fod yn fanwl gywir. Ond nid yw anhwylder yn rhwystro'r hen Wil rhag cynnig sylw ar bawb a phopeth. Yn hytrach, mae'r yndyrtcyr bach moel yn achub ar y cyfle i bwyso a mesur pawb, gydag un llygad ar gwsmeriaid posib!

Maen nhw'n dweud ei bod hi'n bosib darganfod hiwmor ym mhob sefyllfa, ac yn sicr dyna ddigwyddodd pan fu i'r awdur dreulio ychydig ddyddiau yn yr ysbyty dron l: Doeddwn i ddim yn wael, diolch ir Drefn, meddai'r awdur, ac oherwydd hynny roeddwn mewn sefyllfa i sylwi ar be oedd yn mynd ymlaen o 'nghwmpas i. Roedd yno ambell i gymeriad doniol yn mynd a dod, a rhyw sefyllfaoedd annisgwyl weithiaun codi. A gan nad oedd yr un om cyd-gleifion, chwaith, yn dioddef o unrhyw waeledd difrifol, fe ddaeth imir syniad o droir sefyllfa yn ddeunydd nofel ysgafn a buan iawn y dechreuodd fy nychymyg redeg yn wyllt.

Drwy ddefnydd craff o gymeriadu a deialog, mae'r nofel yn llawn sylwadau digrif am natur y Gymru gyfoes, llawer ohonyn nhwn ymylu ar yr abswrd a'r ffars. Mi fydd defnydd yr awdur o iaith lafar a thafodiaith hefyd yn siwr o laedaenu'r wen ar wyneb y darllenydd.

Mae'n rhaid i mi gyfaddef i mi fwynhau'r broses o sgwennu hon, meddai Geraint V. Jones dan chwerthin. Roedd yn rhyw fath o gatharsis am wn i ond dwi'n brysio i bwysleisio - os oes angen gneud y fath beth! mai creadigaethaur dychymyg, a dim byd mwy na hynny, ydi pob un o gymeriadaur nofel. Yn y rhagymadrodd i'm nofel ddiwethaf, Teulu Lord Bach, mi bwysleisiais mai ffrwyth y dychmyg oedd pob un or cymeriadau yn fanno, ond fu hynny ddim yn rhwystr i ambell un ddod ata' i ar y Stryd Fawr yn Stiniog i ddeud 'Dwi'n gwbod pwy oedd Ifan Lrd Bach' neu Dwin cofio Gaenor Goch. Roedd hin byw yn ! Os byth y daw rhywun ata i i ddeud ei fod on adnabod rhai o fts Wili Bach Saer yn Si Bi, yna fy ateb fydd Rhaid dy fod tin nabod pobol ryfadd ar y naw.

Dywedodd Dylan Williams, Pennaeth Cyhoeddi Gomer, Mae Si Bi yn y traddodiad prin hwnnw o lyfrau doniol gwirioneddol dda. Mae yn llinach Straeon yr Henllys Fawr, straeon Harri Parri, Dyddiadur Dyn Dwad, neu gyfrol Cmon Midffld. Darllenwch a mwynhewch.

Dyma nofel hwyliog wedi ei hysgrifennu gan un o'n hawduron mwyaf poblogaidd ac adnabyddus, gyda chartwnau digri Anthony Kelly'n ychwanegu at y miri.
Diweddarwyd ar 02 Tachwedd 2010
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Dramâu'r Byd: ...
August Strindberg
£3.99
 
Prynwch
Coginio gyda Dudley
Dudley Newbery
£5.00
 
Prynwch
Asasin
Geraint V. Jones
£7.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch