Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Sgrwtsh!
Eurig Salisbury
ISBN: 9781848513013 (1848513011)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Rhys Bevan JonesAddas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 244x164 mm, 32 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad hwyliog a lliwgar o gerddi i blant gan y bardd Eurig Salisbury. Dyma ei gyfrol wreiddiol gyntaf i blant er iddo addasu'r straeon poblogaidd Pobl y Pants o'r Gofod a Rhyfel Mawr y Pants.

A collection of poetry for children by Eurig Salisbury.
Os yw llond llyfr o benillion bywiog at eich dant, yna mae Sgrwtsh! yn sicr ar eich cyfer. Dyma gyfrol ar gyfer y darllenwyr iau sy'n cynnwys llwyth o gymeriadau a lleoliadau sydd yn deffror dychymyg.

Mae yna elfennau o goegni ysgafn yn perthyn ir cerddi ar adegau ond eto mae pob un ohonom yn adnabod y llefydd a'r bobl sydd yn britho'r gyfrol hon. Yn sicr, mae Eurig Salisbury yn eu hadnabod yn dda iawn. Yn aml iawn, caiff y cerddi eu hadrodd o safbwynt plentyn ac mae hyn yn sbardunor dychymyg a'r diddordeb wrth i'r llyfr sn yn gyson am lecynnau difyr neu ddychrynllyd, neu am bobl sy'n byw yn ein cymunedau. Yn ganllaw i'r cyfan, cawn ddarluniau rhyfedd ac eithaf plentynnaidd eu naws sydd yn gweddu'n dda ac yn addas ir oedran darged.

Er bod y gymysgedd ddiddorol o ddarluniau a barddoniaeth yn apelion arw, efallai er hynny, nad ydyr llyfr hwn yn addas iawn i blant gyda thrafferthion darllen oherwydd mae'r ffordd y gosodwyd y cerddi ar y tudalennau yn ddryslyd ambell waith.

Er hynny, gall y llyfr hwn heb os ysbrydoli beirdd ifanc i fynd ati i lunio eu cerddi eu hunain. Yn sicr, nid ywn sgrwtsh!

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Gwybodaeth Bellach:
DIM SGRWTSH!

Dyna gei di yn y gyfrol liwgar a bywiog hon o farddoniaeth fentrus gan y meistr geiriau Eurig Salisbury a'r arlunydd amryddawn Rhys Bevan Jones.

Efallai fod gen ti ffrind fel Deian Druan, neu ft fel Sam y Ci, neu beth am Frwsh fel Mwsh ?! A hwyrach dy fod tithau wedi gweld y Twrch Trwyth ar y ffordd i Ogof y Lleisiau neu wedi ymweld rhai o'r mannau hynod sydd ar Fy Map i gyda'r Dyn Ot o Sblot. Ond, os nad wyt ti, paid phoeni, gan fod yr antur fawr ar ddechrau!
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Caneuon Heddiw (9001)
 
£5.50
 
Prynwch
Dyffryn Conwy a Cheinciau ...
 
£5.00
 
Prynwch
Meddwl a'r Dychymyg ...
 
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch