Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Strach: Hylc o Helynt
Gwen Redvers Jones
ISBN: 9781848513037 (1848513038)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 120 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel am gymeriad sy'n dipyn o gawr ymhlith plant eraill, gan Gwen Redvers Jones, yr awdures o Gaerfyrddin. Mae Lle-od-yng-Nghornwy yng Nghymru wedi ei efeillio â Strach O'Lé yn y Swistir ac wrth gysylltu'r ddau le hynod y canlyniad yw nofel ysgafn, ffantasïol i blant.

A novel about a larger-than-life character amongst the other children. The village of Lle-od-yng-Ngornwy in Wales is twinned with Strach O'Lé in Switzerland, and by connecting these two fictional places, Gwen Redvers Jones, the Carmarthen author, has created a light-hearted, fantasy novel for children.
Mae Gwen Redvers Jones bellach yn hen law ar ysgrifennu llyfrau diddorol a gafaelgar i blant, a dydy Hylc o Helynt ddim yn eithriad. Un o lyfrau diweddaraf cyfres Strach i blant rhwng 9 ac 11 ydyw, a chefais fodd i fyw o ddarllen am helyntion difyr y cymeriadau gwahanol, a dweud y lleiaf.

Ie, lle od ar y naw yw Lle-od-yng-Nghornwy, fel yr awgrymar teitl, ac yn y stori dilynwn hynt a helynt criw o blant ifanc wrth iddyn nhw geisio datrys yr amrywiol broblemau syn wynebuu cyd-bentrefwyr. Beth ddylid gwneud r clychau gwartheg swnllyd a anfonwyd yn anrheg gan drigolion gefeilldref Lle-od-yng-Nghornwy yn y Swistir, ac syn cadw pawb ar ddihun? Pwy yn y byd syn peintio croesau gwyn dros arwyddion y pentref, ac yn waeth byth, pwy beintiodd slogan yn cwyno am y diffyg papur yn y tai bach cyhoeddus? A phwy, neu beth, ywr Hylc, y bwystfil bygythiol, milain syn llechu yn y bryniau uwchlawr pentref er cyn cof?

Creadur anarferol iawn ywr Hylc - maen mwynhau bwyta porc scratchings, yfed ginger beer, a chnoi ewinedd ei draed! Maer criw o blant yn penderfynu gwneud cywaith gwaith cartref er mwyn ceisio datrys dirgelwch yr Hylc unwaith ac am byth. A dyma gychwyn yr antur ...

Mae Lle-od-yng-Nghornwy yn bentref cls lle mae pawb yn adnabod pawb, ac un o gryfderau pendant y stori hon ywr enwau gwreiddiol, gwahanol a chlyfar sydd ir cymeriadau - enwau syn aml yn chwarae ar eiriau neu idiomau a phriod-ddulliau Cymraeg ac syn gweddu i bersonoliaethaur cymeriadau, megis Brenda Mwnwgl syn hynod lletchwith, Andy Ben Dodd syn ofnadwy o flr, Sue Na-mue dawel ac eiddil, Wil Copdia syn gwybod popeth am bopeth, Seren Weeb syn gyflym fel mellten, a Mini Stroni or Eidal. Maer enwau hyn yn sicr yn ychwanegu elfen o ddoniolwch at y stori, a bun rhaid i mi ddarllen sawl un ar goedd wrth bori trwyr llyfr er mwyn sicrhau 'mod i'n deall eu harwyddocd yn llawn! Byddai hwn yn llyfr campus, felly, i oedolyn ei ddarllen i blant, er mwyn iddynt lawn werthfawrogi doniolwch yr enwau.

Tybiaf taw pentref dychmygol rhywle yn ne-orllewin Cymru yw Lle-od-yng-Nghornwy, gan fod naws dafodiaethol iawn ir naratif ar ddeialog rhwng y cymeriadau, a bydd yr eirfa ddeheuol a geir yng nghefn y llyfr yn sicr o fudd i ddarllenwyr gogleddol. Ceir elfen ryngwladol ir stori hefyd, gan fod sawl un o bentrefwyr Lle-od-yng Nghornwy yn tarddu o wledydd megis yr Alban, yr Eidal, Iwerddon ar Almaen, i enwi rhai yn unig.

Ceir cyfeiriadau at bynciau cyfoes yn ogystal, megis y defnydd o eBay ac e-bost, ac o ganlyniad rwyn siŵr y bydd y stori hwyliog hon yn llwyddo i ddal dychymyg nifer fawr o ddarllenwyr ifanc.


Mared Llwyd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Ydych chi wedi sylwi bod y geiriau wedii efeillio ... ar nifer o arwyddion trefi a phentrefi? Mae Caerdydd wedi ei efeillio phum lle - Nantes yn Ffrainc, Hordaland yn Norwy, Stuttgart yn yr Almaen, Lugansk yn yr Ucrn a Xiamen yn Tseina. Efeilliwyd Caerfyrddin Lesneven yn Llydaw ac As Pontes yn Galicia ond efeilliwyd un pentref dychmygol yn y gorllewin lle rhyfedd iawn yn nofel ddiweddaraf Gwen Redvers Jones. Mae Lle-od-yng-Nghornwy yng Nghymru wedi ei efeillio Strach OL yn y Swistir ac wrth gysylltur ddau le hynod gydai gilydd fe allwch ddyfalu maen siwr taw nofel ysgafn, ffantasol i blant yw Hylc o Helynt . Dyma deitl diweddara Cyfres Strach i blant 9-11 oed a gyhoeddir gan Wasg Gomer.

Mae yna enwau rhyfedd ir cymeriadau hefyd yn y nofel hon fel Sue Na-mue, Andy Ben Dodd, Brenda Mwnwgl a Paula Piniwwn. Meddair awdures o Gaerfyrddin Daeth yr enwau o gam ynganu fy wyresau Nain, fi wedi cwmpon Brenda Mwnwgl a Mae Dadi wedi gwneud Tony Pail yn y ngwallt i. Daeth hynafiaid plant y stori o wahanol wledydd i weithio ir cwm a dyna esboniad dros yr holl enwau rhyfedd.

Gan fod y pentref wedi ei efeillio Strach OL, mae peth or trwbwl yn dechrau wrth i lorri fawr Eddie Stobbart gyrraedd y pentref gyda chlychau geifr yn anrheg ir trigolion. Fel prosiect ysgol dros yr haf maer plant yn penderfynu mynd ati i ganfod pwy syn gyfrifol am yr holl ddrygioni yn y pentref a dyna ble maer Hylc yn ymddangos. Hynafgwr y pentref yw Wil Copdia syn gwybod popeth ac maen helpur plant i ddatrys dirgelwch yr Hylc, ynghyd Magwen syn byw ar y mynydd. Bwystfil milain sydd wedi troedior ddaear ers cyn cof ac yn cuddio ar y mynydd ywr Hylc. Ond ai fe syn gyfrifol am chwarae triciau ar y pentrefwyr? Ac os felly, sut mae rhoi stop arno cyn iddo anfon pawb yn hollol ddwl? Dyma ychwanegiad hwyliog iawn i Gyfres Strach.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Douglas a'r Cywion Ciwt
David Melling
£5.99
 
Prynwch
Gweddïau'r Flwyddyn ...
 
£9.99
 
Prynwch
Line in the Sky
Richard Douglas Pennant
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch