Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hen Blant Bach
Gwen Parrott
ISBN: 9781848513228 (1848513224)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 272 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £8.99 
Ein Pris: £3.00 
Rydych yn Arbed: £5.99 (66.6%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Ebrill 2011
Un rhyfedd yw Erful, yn byw bywyd unig. Yr unig atgofion hapus sydd ganddo yw'r rhai o'i gyfnod yn yr ysgol. Felly, pan gaiff un o'i gyd-ddisgyblion ei llofruddio, teimla ei bod yn ddyletswydd arno i ddatrys y dirgelwch. Rhaid iddo ymdopi â'r byd tu allan i furiau ei gartref, ac os yw am oroesi, rhaid i Erful fynd i'r afael â'i orffennol ei hun.

Erful is a strange and lonely character, and his only happy memories are those of his school days. When a former pupil is murdered, Erful feels that he has a duty to solve the case. In doing so, he has to venture from his familiar world, and grapple with issues from his own past if he wishes to survive.
Dyma nofel ddirgelwch arall gan Gwen Parrott, a braf yw gweld cynifer o awduron Cymraeg yn mentro ysgrifennur math hwn o nofel. Mae llwyddiant mawr y nofelau dirgelwch Sgandinafaidd yn dyst ir galw cynyddol am lyfrau or fath a hynny ym mhob iaith.

Maer storin dechrau disgrifiad ysgytwol a hynod effeithiol o gorff y butain gyntaf iw darganfod yn farw yn nhref Maeseifion. Dyma ysgrifennu cynnil a phwerus syn hoelio sylwr darllenydd or tudalen cyntaf. Yna, cawn gwrdd ag Erful, y prif gymeriad, a deall o dipyn i beth ei fod yn gaeth iw rigol feunyddiol er marwolaeth ei fam flynyddoedd ynghynt. Er na ddywed yr awdur hynny, gwelir nodweddion cyflwr Asperger ar Erful drwy gydol y nofel ei batrymau deddfol, ei anhawster poenus i gyfathrebu phobl eraill ai anallu i ddeall sylwadau sarcastig neu ddoniol. Nid ar chwarae bach, felly, yr ati i ymchwilio i lofruddiaethau puteiniaid lleol, ac yntaun sylweddoli ei fod yn adnabod y menywod a lofruddiwyd. Maer ymchwil yn ei arwain yn l ir gorffennol, ac at ei gyn gyd-ddisgyblion yn y dosbarth adfer lle yi gosodwyd, er ei fod yn ddeallus ac yn meddu ar gof anhygoel.

Caiff gymorth sawl cymeriad diddorol wrth geisio datrys y dirgelwch, a dyma, i mi, yw cryfder yr awdur. Mae ganddi ddawn i greu cymeriadau cofiadwy syn datblygu i fod yn bobl o gig a gwaed, ond gwendid, fodd bynnag, ywr cyd-ddigwyddiadau gorgyfleus syn digwydd drwy gydol y nofel. Maer prif gymeriad yn digwydd cwrdd nifer oi gyn gyd-ddisgyblion ar adegau cyfleus neun digwydd clywed sgwrs syn ymwneud r llofruddiaethau. Mae hyn, yn fy marn i, yn amharu ychydig ar y dirgelwch, ond ni wnaeth amharun ormodol ar fy mwynhad or nofel. Doedd dim modd i mi gau'r llyfr nes gwybod pwy oedd y llofrudd ac maer tro annisgwyl ar ddiwedd y storin sicrhau bod y darllenydd ar binnau hyd y diwedd!

Llio Rhys

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com,/i>, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Un rhyfedd yw Erful, yn byw bywyd unig yn yr hen dŷ ble magwyd ef, ar goll ar l marwolaeth ei fam, ac yn fwndel o ofnau a swildod efryddol. Mae hyd yn oed ymddygiad ei gymdogion yn benbleth iddo, ar peth olaf a ddymuna yw helynt o unrhyw fath. Flynyddoedd ynghynt, yn yr ysgol, rhoddwyd ef yn y dosbarth adfer er ei fod yn ddeallus, ac mae ganddo atgofion hapus or cyfnod hwnnw pan oedd en rhywun arbennig. Felly, pan gaiff un oi gyd-ddisgyblion ei llofruddio gan ddechrau cyfres o lofruddiaethau o buteiniaid yn y dref, teimla ei bod yn ddyletswydd arno i ymchwilio ir peth. Dim ond ei gof anhygoel sydd ganddo fel arf a golyga hyn fod yn rhaid iddo gamu allan oi rigol ac ymdopi r byd tu allan i furiau ei gartref. Ond ar y daith, mae dirgelwch mwy ganddo iw ddatrys na marwolaethau ei hen ffrindiau. Os yw am oroesi, rhaid i Erful fynd ir afael i orffennol ei hun.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Martha, Jac a Sianco (CD) ...
Caryl Lewis
£13.26
 
Prynwch
Celtic Arts and Crafts ...
 
£12.76
 
Prynwch
Out of the Shadows - A ...
Deirdre Beddoe
£14.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch