Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Mr Perffaith
Joanna Davies
ISBN: 9781848513525 (1848513526)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2011
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 195x128 mm, 232 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £7.99 
Ein Pris: £3.00 
Rydych yn Arbed: £4.99 (62.5%) 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Llyfr y Mis: Medi 2011
Nofel ysgafn gyfoes a hwyliog wedi'i lleoli yn ninas Caerdydd yn yr unfed ganrif ar hugain am ddau unigolyn sy'n chwilio am gariad, ac yn cynnwys dewis o ddau ddiweddglo! Ai mater o hap a damwain yw cariad neu oes yna rywbeth arall yn ein cymell ar y llwybr carwriaethol? Am fwy o wybodaeth, gweler y wefan www.mrperffaith.co.uk

A light-hearted, lively novel about two individuals seeking love in twenty-first century Cardiff, which includes a choice of two endings. Is love a matter of fate or is there something else that draws us along the love trail. For more information, visit www.mrperffaith.co.uk
Ydych chi wedi syrffedu ar nofelau parchus Cymraeg ac yn ysu am yr amharchus? Wel os ydych chi, ac os ydych yn chwilio am foncbystyr i fynd ar eich gwyliau, dymar nofel i chi. Mae na bwys mawr yn cael ei roi ar raddio addaster ffilmiau yn wir, efallai y dylid gwneud hynny gyda llyfrau ac yn sicr, mae angen i'r darllenydd fod wedi cyrraedd ei arddegau hwyr cyn darllen y nofel hon!

Maer hyn syn sail ir nofel yn cael ei fynegi ar y clawr Ydyn nin dewis ein ffawd neu ydi ffawd yn ein dewis ni? Hanesion carwriaethol dau gymeriad a geir yma Mari ac Owen a hwy syn cyflwyno eu straeon. Maer dts yn hynod liwgar ac yn ymestyn dros gyfnod o ryw un mlynedd ar bymtheg. Ymhlith cariadon Mari mae Mr Cŵl, Mr Despret, Mr Manig, Mr Toi-boi a Mr Perffaith ac ydi, maer hanesion yn ddigon difyr ac yn amryliw iawn. Mae hanesion dts Owen yr un mor goch mae yntau wedi llwyddo i rwydo Miss Pin-up, Mrs Robinson ei fos, a Lleucu (Mis-tc), ymhlith eraill. Nid wyf am ddatgelu gormod ond efallai fod Owen hefyd wedi dod o hyd i Miss Perffaith yn y diwedd. Cawn gynnig dau ddiweddglo gan yr awdur, a gall y darllenydd ddewis. Teg dweud nad yw cael dau ddiweddglo yn rhoi rhwydd hynt i ddychymyg y darllenydd ond wedi dweud hynna does dim angen fawr o ddychymyg i ddarllen y nofel hon maer cyfan ar blt!

Er hynny, mae gan Joanna Davies ddawn ysgrifennu barablus ac maer cyd-ddigwyddiad a geir yn straeon Mari ac Owen yn ddigon clyfar. Cefndir Caerdydd sydd wrth wraidd y mwyafrif or hanesion ac maer wybodaeth fanwl a geir am glybiaur ddinas, am ffilmiau ac am dafodiaith yr oes fodern yn rhywbeth iw ganmol. Os yw eich plentyn ar fin mynd ir brifddinas efallai na ddylech ddarllen y nofel hon, am y tro! Fydden ni ddim yn ei hargymell chwaith i ferched sengl yn eu tridegau nid dymar tonig gorau i ferched syn poeni am eu cloc biolegol!

Mae yma rai gwallau ieithyddol gan mwyaf ac er bod na groeso mawr i dafodiaith ac ymadroddion modern, naturiol, gofal piau hi wrth ddefnyddio idiomau Saesneg megis gofyn mas.

Dyma nofel gwbl ddarllenadwy ond byddwch yn barod am fabolgampau rhywiol ac am sbort hefyd.

Sarah Down

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Llinos Jones o Caerdydd i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Ar l Ffreshars, roeddwn yn falch iawn i weld nofel arall gan Joanna Davies. Unwaith eto roedd hon yn llawn comedi, gyda dau brif gymeriad hoffus. Y ddau ddiweddglo yn sypris da hefyd. Gwd rd heb fod yn rhy drwm."


Rhoddodd Catrin Thomas o Llanbed i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Darllenes I hon mewn diwrnod-doniol a rhamantaidd heb fod yn sopi! "


Rhoddodd Huw Rees o Caerfyrddin i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Fel ffan o Ffreshars prynais hon er ei bod hi'n edrych fel nofel i ferched. Ond wnes i wir ei mwynhau cymeriadau Owen a Huw yn spot-on. Rwy'n meddwl bod yr awdures yn medru ysgrifennu am ddynion yn dda iawn."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Prynu Dol a Storïau ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Cyfres Dramâu'r Byd: ...
August Strindberg
£3.99
 
Prynwch
Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch