Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Bob - Cofiant R. Williams Parry 1884-1956
Alan Llwyd
ISBN: 9781848513549 (1848513542)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2013
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Caled, 240x165 mm, 506 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £25.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cofiant cynhwysfawr am fywyd a gwaith y bardd R. Williams Parry. Dyma gyfrol o bwys i faes llenyddiaeth a chofiannau cewri ein cenedl. Ystyrir Williams Parry yn un o feirdd mawr Cymru - ac mae'n fwyaf adnabyddus am ei gerddi rhamantaidd. Enillodd y Gadair yn Eisteddfod Bae Colwyn 1910 gyda'i awdl 'Yr Haf'.

A comprehensive biography of the renowned Welsh romantic poet R. Williams Parry. He won the chair at the 1910 National Eisteddfod in Colwyn Bay, with his ode to 'Summer' and is regarded as one of the giants of Welsh literature. Some of his poems continue to be studied on Welsh courses in schools, colleges and universities.
Campwaith arall o law prif gofiannydd Cymru, meddair Athro Peredur Lynch ar glawr y gyfrol hon, ac ni allaf ond ategu ei eiriau. Bellach mae Alan (ac rwyf am ei alw felly, gan mai Kate a Bob yw teitlau ei ddau hunangofiant diweddaraf) yn Athro yn Academi Hywel Teifi ym Mhrifysgol Abertawe anrhydedd na chawsai R. Williams Parry ddim byd tebyg iddi ym Mangor. Maer rhod wedi troi, a diolch byth am hynny. O graffu ar y mynegai ir gyfrol hon, dau gyfeiriad cwta yn unig at John Gwilym Jones a geir er mai ef oedd yn bennaf cyfrifol am symud pwyslais yr adrannau Cymraeg oddi wrth ieitheg at feirniadaeth, ac er mai R. Williams Parry oedd ei hoff fardd. Trueni na fyddai yma lyfryddiaeth, ond y tebyg yw nad oedd Alan am arddel popeth a ysgrifennwyd am wrthrych ei gofiant, ac yn sicr am ei farddoniaeth.

Diau mair penodau ar Helynt y Brifysgol 19291935 a Helynt yr Ysgol Fomio 19361945 fydd o ddiddordeb pennaf ir rhan fwyaf o ddarllenwyr, er bod rhaid darllen y gyfrol oi chwr, oherwydd dim ond felly y ceir gweld y bardd ai waith yn eu cyfanrwydd. Fe wyddair rhan fwyaf ohonom am amlinelliad yr hanesion hyn y Streic Farddoni, y cyfeiriadau milain at Syr Ifor Williams a Henry Lewis yn rhai or cerddi dyma roi cig am yr esgyrn, ac maer gyfrol drwyddi draw yn dangos gallu Alan i droi pob carreg wrth chwilio am dystiolaeth i gadarnhau ei stori.

Nid y lleiaf o gymwynasaur gyfrol hon yw dadansoddiad Alan o gerddi Williams Parry, ar modd y maen olrhain rhai or newidiadau a wnaed ir cerddi cyn rhoi iddynt ffurf derfynol.

Diddorol yw darllen hanes cyhoeddi Cerddir Gaeaf ar ymateb cymysg a gafwyd ir gyfrol honno pan ddaeth.

Daw R. Williams Parry yn fyw iawn in meddyliau yn y gyfrol orchestol hon ei swildod, ei ansicrwydd, eto ei ddewrder ar bapur, ei hiwmor tawel ymysg gwerinwyr o gyffelyb fryd, ai ymdeimlad o israddoldeb. Ond trwyr cwbwl, y bardd sydd ar flaen y llwyfan, ai gynnyrch llenyddol sydd yn cael y sylw haeddiannol.

John Rowlands

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae'r Athro Alan Llwyd yn wreiddiol o Ddolgellau. Y llynedd cyhoeddwyd ei
 gofiant dadleuol i Kate Roberts; bydd ei gofiant i Waldo Williams yn cael ei gyhoeddi yn y dyfodol agos, a bydd ei gofiant i Gwenallt yn dilyn. Bu Alan yn awdur llawn amser am nifer o flynyddoedd cyn cael ei benodin Athro yn Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe yn ddiweddar.
Diweddarwyd ar 03 Ebrill 2013
Mae Bob: Cofiant R. Williams Parry 1884 - 1956, cyfrol newydd sbon gan yr Athro Alan Llwyd, yn mynd dan groen yr awdur oedd yn gyfrifol am rai o gerddi enwocaf ein gwlad.

I unrhyw un sydd ag unrhyw fath o ddiddordeb mewn llenyddiaeth yng Nghymru bydd teitlau fel Eifionydd, Y Llwynog ac Englynion Coffa Hedd Wyn yn sicr yn canu cloch. Dyma rai o gerddi y bardd anfarwol R. Williams Parry, wrth gwrs, ac er bod sawl degawd wedi pasio ers yu cyfansoddwyd, mae rhai oi gerddi yn dal i fod ar faes llafur cyrsiau Cymraeg mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion hyd heddiw.

Yn ogystal thrafod barddoniaeth R. Williams Parry mae Bob, ffrwyth ymchwil diweddaraf yr Athro Alan Llwyd, yn llwyddo i fynd dan groen y gŵr hynod hwn gan drafod ei fywyd, ei gynefin, ei deulu, ei addysg ar holl ddylanwadau arno.

Dywed yr awdur, Alan Llwyd: Mae gen i ddiddordeb mawr wedi bod yn R. Williams Parry erioed. Dwin cofio astudio Yr Haf a Cherddi Eraill pan on i yn yr ysgol a chael fy ngwefreiddio - mae on sicr yn un o fy hoff feirdd.

Ron in awyddus i ysgrifennu cofiant am y dyn ai fywyd, ond maen anochel bod rhywfaint o drafodaeth oi waith yma hefyd gan ei bod hin amhosib trafod y dyn heb drafod ei waith - maen nhwn rhan annatod ohono fo ac yn adlewyrchu cyfnodau a digwyddiadau allweddol yn ei fywyd.

Y cofiant hwn ywr ail 
mewn pedwarawd o gofiannau
gan yr Athro Alan Llwyd, syn wreiddiol o Ddolgellau. Y llynedd cyhoeddwyd ei
gofiant dadleuol i Kate Roberts; bydd ei gofiant i Waldo Williams yn cael ei gyhoeddi yn y dyfodol agos, a bydd ei gofiant i Gwenallt yn dilyn. Bu Alan yn awdur llawn amser am nifer o flynyddoedd cyn cael ei benodin Athro yn Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe yn ddiweddar.

Ychwanega: Roedd creur gyfrol yn brofiad gwefreiddiol. Ron in dysgu pethau newydd yn gyson wrth ir gwaith ymchwil ddadlennu pethau newydd, a thrwy dreulio misoedd yng nghwmni R. Williams Parry rwyn teimlo fy mod wedi dod iw nabod o yn reit dda erbyn hyn.

Un or penodau mwyaf cyffrous yn y llyfr ywr bennod Helynt y Brifysgol, syn trafod y frwydr hir a chwerw rhwng y bardd ai benaethiaid yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor. Mae portread byw Alan Llwyd hefyd yn rhoi i ni ddarlun tra gwahanol ir darlun traddodiadol, arferol o R. Williams Parry.

Roedd on ddyn swil iawn, ond er hyn, roedd on genedlaetholwr cryf ac yn gefnogol iawn i genedlaetholwyr eraill y cyfnod, pobl fel Saunders Lewis. Roedd o hefyd yn ddyn egwyddorol iawn, ac roedd yn gas ganddo weld annhegwch o unrhyw fath.

Wrth farddoni, roedd R. Williams Parry yn un or ychydig feirdd oedd wastad yn cadw safon uchel ac yn rhoi sylw manwl i gywirdeb ei grefft, ac o ganlyniad mae bron bob cerdd ganddo yn gampwaith.

Dwin credu mai ei gamp fwyaf oll ywr corff anhygoel o farddoniaeth mae o wedi ei adael ar l i ni, ac maer ffaith bod y cerddi hynny yn dal i fod yr un mor boblogaidd heddiw ag yr oedden nhw pan gawson nhw eu sgwennur tro cyntaf yn dyst oi ddawn aruthrol.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llwch yn yr Haul
Marlyn Samuel
£8.95
 
Prynwch
Twll Bach y Clo
Lleucu Fflur Jones
£8.95
 
Prynwch
Williams Pantycelyn
Saunders Lewis
£24.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch