Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cawlach Gŵyl Ddewi - Casgliad o Straeon a Cherddi'n Dathlu'r Ŵyl
Amrywiol/Various
ISBN: 9781848513556 (1848513550)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Maria RoyseFformat: Clawr Meddal, 260x210 mm, 62 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Ceir blas ar ddathliadau Gŵyl Ddewi yn ei gweddau amrywiol o fewn y gyfrol. Mae yma straeon, hanesion a cherddi gan rai o feirdd ac awduron plant mwyaf blaenllaw Cymru, a phob un yn ymateb i Fawrth 1af yn ei ffordd ddihafal ei hun.

A compilation of stories and poems celebrating St David's Day, March 1st. Featuring work by Llinos Dafydd, Helen Emanuel Davies, Hywel Griffiths, Eurgain Haf, Tudur Hallam, Ceri Wyn Jones, Gwen Redvers Jones, Meinir Pierce Jones, Aneirin Karadog, Dewi Pws Morris, Catrin Stevens, Gwyn Thomas, Non Vaughan Williams and Olwen Williams.
Maer gyfrol hon yn lliwgar, yn wreiddiol, ac yn meddu ar ddiwyg ac ansawdd ardderchog. Dyma gasgliad o straeon, o bytiau hanesyddol, ac o gerddi, i gyd yn dathlu gŵyl ein nawddsant. Yn y llyfr ceir cyfraniadau gan dros ddwsin o lenorion, gan gynnwys Gwyn Thomas, Aneirin Karadog ac Eurgain Haf.

Cyfrol lawn amrywiaeth ydyw, ac mae'n cynnwys rhywbeth fydd yn sicr o fod at ddant pob plentyn. Mae ynddi gerddi syml, megis Bara a Dŵr, syn cynnwys odl a chryn dipyn o ailadrodd fydd yn apelio at blant iau, ynghyd cherddi mwy soffistigedig megis yr englyn Dewi Sant fydd yn cynnal diddordeb plant hŷn. Ceir ynddi stori dylwyth teg i'r plant iau unwaith yn rhagor, ond bydd mwyafrif y straeon, ar darnau hwy syn cynnwys manylion a ffeithiau hanesyddol, yn cynnig her i blant hŷn a'r rhai mwy chwilfrydig. Cynigia'r gyfrol ddarnau y bydd modd eu defnyddio yn yr ysgol fel man cychwyn ar gyfer prosiect neu destun gwers.

Maria Royse sydd wedi darparur lluniau ar gyfer y llyfr, ac mae ei darluniau, er yn syml, yn hoffus ac yn gweddun arbennig ir testun. Dyma waith fydd yn sicr o fod yn gaffaeliad ir dosbarth ar aelwyd fel ei gilydd.

Janice Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
STRAEON
Dewi a Mawrth y Cyntaf Meinir Pierce Jones
Stori hyfryd am Dewir bachgen yn Abaty Henfynyw yn cynorthwyor Brawd Tomos i wneud ffisig o blanhigion ar gyfer y Brawd Illtud. Ar ei ffordd yn l o ymweld ag Illtud, mae Dewin dychmygu cŵn Annwfn au dannedd miniog yn ei gipio ond wedi dweud pader maen dychwelyd adren ddiogel.

Diwrnod Daff a Dil Eurgain Haf
Tylwyth teg direidus ywr efeilliaid Daff a Dil a anwyd ar Fawrth 1af ac mae chwa o awyr yn eu cario i Betws y Bobol (ein byd ni). Yno maen nhwn mynd ati i gyflawni cymaint phosib o dasgau i wneud gwahaniaeth i fywydau eraill yn y gystadleuaeth Gwnewch y Pethau Bychain. Maen mynd ag oen at ei fam, ac o glywed plant yn siarad Saesneg ar iard Ysgol Gymraeg, maen nhwn taflu swyn go ryfedd
Ewch a gwnewch y pethau bychain.
Siaradwch Gymraeg neu ddechrau rhechian.
O daflu llwch hud ar genhinen fe dyf yn anferth a ffrwydro gan roi digon ar gyfer y cawl.

Clocsiau Bach Mam-gu Gwen Redvers Jones
Dau lythyr at Olga yn yr Iseldireodd yn sn am wisgo clocsiau Mam-gu ac ennill cystadleuaeth yr eisteddfod.

Defi ar Golomen Helen Emanuel Davies
Anfonwyd Defi o Lundain i fyw at ei fam-gu a thad-cu yng Nghastell Nedd adeg y rhyfel ac mae tad-cun cadw colomennod. Mae pawb yn yr ysgol i fod mynd rhywbeth ir ysgol ar Fawrth 1af iw hatgoffa am ddydd Gwyl Dewi. Fe anghofia Dewi, ond dyna lwc ir golomen Blodwen lanio ar ei ysgwydd amser chwarae fel Dewi Sant.

Non - Non Vaughan Williams
Myfyrdodau am yr enw Non.


HANES
Tyddewi Catrin Stevens
Ffeithiau difyr am gefndir yr eglwys arbennig. Roedd dwy bererinod i Dyddewi cystal ag un i Rufain a thair cystal ag un i Jeriwsalem. Tua 550OC y cododd Dewi eglwys yn Nhyddewi gydar eglwys gadeiriol bresennol yn cael ei hadeiladu yn y 19eg ganrif.

Y Wisg Gymreig Catrin Stevens
Pa mor hen yw hi ac ydy hin perthyn i Gymru mewn gwirionedd? Cefndir y wisg a rl yr Arglwyddes Llanofer, Gwent yn creur ddelwedd draddodiadol Gymreiga dylanwad ffotograffwyr Oes Victoria ar y cyfnod.


CERDDI
Bara a Dwr a Dewi Sant Tudur Hallam
Cenhinen Pedr Ceri Wyn Jones, pennill doniol
Y Cawlach Rhyfedda Llinos Dafydd. Doniolwch paratoi cawl arbennig
Y Pethau Bychain Hywel Griffiths Cawr
Y Wisg Gymreig a Dewi a Fi Dewi Pws
Cennin Pedr Gwyn Thomas
Cennin Pedr Olwen Williams
Cofiwch am y Pethau Bychain Aneirin Karadog
Neges Olaf Dewi Sant Gwyn Thomas
Gwybodaeth Bellach:
Dathlu Dewi Sant a Diwrnod y Llyfr gyda chawl blasus

Eleni mae Diwrnod y Llyfr ar Fawrth 1, Dydd Gŵyl Dewi, ac yn briodol iawn mae llyfr newydd i ddathlur ŵyl, Cawlach Gŵyl Ddewi wedi ei gyhoeddi gan Wasg Gomer. Rhwng cloriaur llyfr lliwgar i blant mae yna gasgliad o straeon a cherddi newydd gyda phob un or cyfranwyr yn ymateb ir dathliad yn ei ffordd ddihafal ei hun.

Hanes Dewin fachgen bach yn helpur Brawd Tomos i wneud ffisig yn Abaty Henfynyw yw cefndir stori Meinir Pierce Jones a throi i fyd ffantasi wna Eurgain Haf yn ei stori am y tylwyth teg, Daff a Dil, a anwyd ar Fawrth 1. Caiff yr efeilliaid direidus eu cario i Betws y Bobol (ein byd ni) ac yno maen nhwn mynd ati i gyflawni cymaint phosib o dasgau i wneud gwahaniaeth i fywydau eraill yn y gystadleuaeth Gwnewch y Pethau Bychain.

Yr Ail Ryfel Byd yw cefnlen stori Helen Emanuel Davies wrth i Defi gael ei anfon o Lundain i Gastell-nedd i fyw gydai fam-gu a thad-cu, syn hoff iawn o gadw colomennod. Ar Fawrth 1af mae pawb yn yr ysgol i fod mynd rhywbeth iw hatgoffa am ddydd Gŵyl Dewi ond mae Defin anghofio! Ond dyna lwc, maer golomen Blodwen yn glanio ar ei ysgwydd amser chwarae, yn union fel Dewi Sant. Gwisgo clocsiau arbennig Mam-gu i ennill cystadleuaeth clocsio yw stori Gwen Redvers Jones ac mae Non Vaughan Williams yn sn am y profiad o gael yr enw Non.

Ceir cerddi o waith Tudur Hallam, Ceri Wyn Jones, Llinos Dafydd, Hywel Griffiths, Dewi Pws, Olwen Williams, Aneirin Karadog a Gwyn Thomas yn y gyfrol. Son am Dewi Sant, Dyn o Dduw, dyn dan ddiau wna Tudur Hallam yn ei gerddi tra bod Hywel Griffiths ac Aneirin Karadog yn sn am y pethau bychain, a Dewi Pws yn gorffen ei gerdd Dewi a Fi drwy sn

A dyna pam mai mond Dewi wyf fi
Ac yntaun Dewi Sant

Y genhinen Pedr yw testun sawl cerdd a helynt paratoi cawl welir ym mhenillion Llinos Dafydd.

Yn ogystal cherddi a straeon dychmygol mae Catrin Stevens yn sn am bwysigrwydd hanesyddol Tyddewi ar eglwys gadeiriol nodedig. Ewch ati i ddarllen y bennod hon cyn ymweld r ddinas hynafol. I lawer o blant, dydd Gŵyl Dewi yw diwrnod hepgor y wisg ysgol am y wisg Gymreig. Ond pa mor hen ywr wisg Gymreig ac ydy hin perthyn i Gymru mewn gwirionedd? Dyna drafodir yn y bennod am y wisg Gymreig a dylanwad yr Arglwyddes Llanofer, Gwent wrth greur ddelwedd draddodiadol Gymreig.

Straeon a cherddi hudolus a hwyliog a hanesion difyr dyma drysor o lyfr i ddathlu Gŵyl Ddewi.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 36 Hanas ...
Bethan Gwanas
£8.95
 
Prynwch
Cyfres Dewch i Chwarae: ...
Alun Wyn Bevan
£3.45
 
Prynwch
Cyfres Darllen Mewn Dim - ...
Angharad Tomos
£1.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch