Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ras Olaf Harri Selwyn
Tony Bianchi
ISBN: 9781848513631 (1848513631)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2012
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 196x129 mm, 288 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Awst 2012
Mae meddwl Harri Selwyn yn llawn paratoadau ar gyfer rhedeg ras drannoeth; ond heb yn wybod iddo, mae ei wraig yn gorwedd yn farw yn ei gwely lan llofft. Dyma nofel arall gan awdur sy'n gwthio'r ffiniau llenyddol.

Harri Selwyn's mind is full of the arrangements for next day's race; unknown to him, his wife lies dead upstairs.
Y mae un math o lyfr na feddyliwn nai brynu nai ddarllen, sef llyfr am unrhyw gamp gorfforol, ond cefais fy siomi yr ochr orau gan y gyfrol hon. Mae ir nofel ei diffygion ac fe nodaf y rheini cyn dechrau. Nid ywr iaith yn fy llwyr blesio maen biti na fyddai aelodau Cymdeithas yr Iaith yn pwyso am gywirdeb iaith. Waeth pa faint yr arferir hi, nid ywr gystrawen bod dim yn gywir; nad + berf ywr ffordd gywir i fynegi negydd. Nid wyf yn gwbl hapus r defnydd o dafodiaith chwaith; mae rhoi tinc yn un peth ond mae llawer or nofel hon mewn tafodiaith lwyr sydd yn ei gwneud yn anodd iawn iw deall. Onid pwrpas nofelydd yw bod yn eglur a chywir ei iaith, o leiaf?

Nid nofel am ras yw hi yn unig, er bod yna lawer o sn am dechneg rasio, ond ni wn a yw cynghorion Harri yn rhai cywir. Yn ei gyfweliadau Sam, fe ddysgwn gryn dipyn am Harri. Fe ddeallwn mai hanner brawd iddo ydi Raymond, ac i Harri ddwyn Beti oddi arno er mwyn talur pwyth yn l i Raymond. Gwelwn sut y mae rasio wedi troi yn obsesiwn iddo ai fod yn meddwl y bydd byw am byth wrth redeg cymaint felly nad yw hynt a helynt ei wraig yn golygu dim iddo. Nid oes ganddo'r hunanwybodaeth i sylweddoli bod ei ddiffyg cariad tuag ati iw weld yn amlwg. Nid yw Harri'n ceisio chwilio amdani, ac mae on poeni mwy am gael newid ei drowsus nag am ei wraig! A hyd yn oed ar l iddo ddeall ei bod hi yn farw yn y gwely, y cwbl a wna yw dyfeisio gwahanol straeon yn egluro pam na ddarganfu hi ynghynt. Yr unig beth mae am ei wneud yw rhedeg ei ras ac arafu ei galon er mwyn iddo gael byw am byth.

Ond a yw'n llwyddo? Mae diwedd y nofel yn amwys a hynny mewn ffordd dderbyniol. A yw Harri yn marw? Ai dyma ei ras olaf un? Os gwir y gair, mae diwedd y llyfr yn dangos bod Sam a Raymond wedi marw hefyd ac mai Harry oedd yr unig un byw yn y nofel i gyd. Ai enaid Harry sy'n ei helpu yn niwedd y llyfr, y gŵr ifanc mewn gwyn sydd yn cydredeg ag ef yn ei ras olaf?

Petawn i'n rhoi marciau, fe roddwn saith allan o ddeg i hon. Petair awdur wedi ysgrifennu yn yr arddull a nodwyd uchod trwy gydol y nofel, fe fyddai hon yn glasur o nofel.

Lona Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Tony Bianchi wedi cyhoeddi tair nofel Gymraeg: Esgyrn Bach (2006), Pryfeta (2007) a enillodd Wobr Goffa Daniel Owen, a Chwilio am Sebastian Pierce (2009); a chyfrol o storau byrion, Cyffesion Geordie Oddi Cartref (2011).

Mae Tony Bianchin gwthior ffiniau yn fwy na neb arall ers amser.
William Owen Roberts

. . . un o awduron mwyaf cyffrous Cymru heddiw.
Lloyd Jones

Gwybodaeth Bellach:
Am chwech or gloch y bore mae Beti Selwyn yn gorwedd yn farw yn ei gwely. Dyw Harri, ei gŵr, ddim yn sylwi: mae ganddo bethau eraill ar ei feddwl. Yfory bydd yn rhedeg unwaith eto yn y Bryn Coch Benefit Run. O dipyn i beth, mae diwrnod Harrin troin hunllef.

Rhedwr saith deg naw mlwydd oed yw Harri Selwyn, ac maen credu mai trwy arafur galon y gall dyn fyw am byth. Wrth ddweud ei hanes maen rhannu cyfrinachau am William Wilson or Wizard, am ryfel y Mau Mau yn Kenya ac am sut y gofynnodd i Dduw ladd ei frawd bach.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ar Flaen fy Nhafod - ...
D. Geraint Lewis
£9.99
 
Prynwch
Ergyd Olaf, Yr
Llwyd Owen
£7.95
 
Prynwch
Lladd Duw
Dewi Prysor
£9.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch