Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Lowri Angel
Jacqueline Wilson
ISBN: 9781848513686 (1848513682)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2017
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Nick SharrattAddaswyd/Cyfieithwyd gan Elin Meek.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 240 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £6.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel sy'n ymdrin mewn modd sensitif iawn â cholli ffrind, a'r modd y mae'r prif gymeriad yn dygymod â'r golled honno o ddydd i ddydd yw hon. Mae'r awdures yn trafod marwolaeth a hiraeth, themâu digon prin mewn nofelau i blant yn y Gymraeg. Addasiad Cymraeg o Vicky Angel.

A superb story about a girl grieving for her best friend. Jacqueline Wilson's characters are beautifully observed, and the story is filled to the brim with an emotional truth that is awe-inspiring and captivating. A Welsh adaptation of Vicky Angel.
Rydym yn clywed am farwolaeth disgybl ysgol neu am ddisgybl ysgol sydd wedi colli rhiant neu berthynas agos yn llawer rhy aml, a cheir ymgais yn y llyfr hwn i ddelio gydar ofnau a'r problemau a all godi yn sgil y profiadau hynny. Mae Lowri yn ferch boblogaidd iawn, ac yn un or merched hynny y mae pawb am fod yn ffrindiau hi. Ei ffrind gorau ar un sydd wedi bod yn byw yn ei chysgod ers dyddiau'r ysgol feithrin yw Cara. Ar y diwrnod dan sylw mae Cara wedi mentro herio ei ffrind a gofyn iddi ddod ir clwb drama rhywbeth y mae Cara ei hun am ei wneud ond gweithgaredd nad yw Lowri'n hoff ohono. Ond och a gwae, wrth ir ddwy ffraeo mae Lowri'n camu i ganol y ffordd ac yn cael ei tharo gan gar ac yn ddiweddarach maen marw yn yr ysbyty.

Ar l y ddamwain drasig maer stori yn dechrau go iawn, a hynny wrth i ysbryd Lowri ddychwelyd i herio a dylanwadu ar Cara. Ar un llaw, maer cyfan yn eithriadol o drist ond ar y llaw arall ceir hiwmor o ddarllen sylwadau arallfydol Lowri hefyd. Mae na nifer fawr o wersi yn y llyfr hwn ac i raddau rhaid i'r darllenydd neur disgybl unigol wneud yr ymdrech i uniaethu gydar hyn syn ei boeni neu'n effeithio arno. Ar wahn ir brif stori, rhoddir sylw i bethau all achosi pryder i blant peidio bod yn un o griw dethol mewn ysgol, bod yn dew, bod yn llai breintiedig o ran dillad a moethusrwydd cartref, delio gyda problemau personol rhiant neu rieni, ac ati.

Ar ben hyn oll mae galar ffrindiau a rhieni rhieni Lowri a rhiant arall a gollodd ferch ond sydd bellach yn medru cynghori eraill - a sut mae delio ag ysbryd y marw. Addasiad o waith Jaqueline Wilson yw hwn, a phan gyhoeddwyd Vicky Angel yn Saesneg cafodd groeso twymgalon iawn, nifer o negeseuon yn cael eu rhoi ar Facebook. Yn aml, mae addasiadau yn colli rhywfaint o naws y gwreiddiol ond yn sicr, mae'r llyfr Cymraeg yn medru sefyll ar ei draed ei hun. Mae newid enwau cymeriadau a lleoliadau wedi bod yn hynod o lwyddiannus; ni theimlais am eiliad mai addasiad oedd y gwaith. Pob clod i Elin Meek am hynny.

Deallaf fod y nofel yn cael cryn sylw mewn ysgolion erbyn hyn da hynny gan y gwn o brofiad ei bod hin ddoethach siarad phlentyn am farwolaeth neu ddigwyddiad drasig na cheisio anwybyddu'r cyfan.

Sarah Down

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com,, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Lloerig: ...
Rose Impey
£3.95
 
Prynwch
Llyfrau Lloerig: ...
 
£3.75
 
Prynwch
Llyfrau Lloerig: ...
 
£3.75
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch