Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Cawdel: Dirgelwch Pentre Ifan
Gareth Lloyd James
ISBN: 9781848513808 (1848513801)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2012
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 156 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyffro, hwyl ac antur yng nghwmni Glyn, Jac, Deian a Rhodri wrth iddyn nhw aros yng ngwersyll yr Urdd, Pentre Ifan, sir Benfro. Hwn yw'r pedwerydd teitl yn y gyfres ac yn ddilyniant i Dirgelwch Gwersyll Glan-llyn, Dirgelwch Gwersyll Caerdydd a Dirgelwch Gwersyll Llangrannog.

Mor fun and excitement in the company of the gang of friends, Glyn, Jac, Deian and Rhodri as they visit the Urdd Camp in Pentre Ifan, Pembrokeshire. A sequel to Dirgelwch Gwersyll Glan-llyn, Dirgelwch Gwersyll Caerdydd and Dirgelwch Gwersyll Llangrannog.
Rydw i wedi darllen y tri llyfr cyntaf Cyfres Cawdel yn barod, ac wedi eu mwynhau yn fawr, felly roeddwn yn edrych ymlaen at ddarllen Dirgelwch Pentre Ifan.

Yn y llyfr hwn mae Glyn, Rhodri, Deian, Jac, Megan a Bethan yn mynd i Bentre Ifan i wersylla am benwythnos. Tra maen nhw yno maen nhwn mynd i bentre Celtaidd Castell Henllys gerllaw i gymryd rhan yn y gweithgareddau ac yn cael llawer o hwyl. Un noson, wrth i Megan, Bethan a Rhodri fynd Jac y ci am dro yn y goedwig ger y gwersyll, maen nhwn syrthio i mewn i ystafell danddaearol yn llawn o hen gelfi Celtaidd. Wrth geisio ffeindio eu ffrindiau mae Deian, Glyn a Jac yn syrthio i mewn hefyd, a dymar antur fawr yn dechrau. Er bod Glyn ddim yn rhy hoff o Jac y ci wedi iddo gnoi darn oi esgid, Jac ywr arwr syn llwyddo i ddianc i nl help.

Mae llawer yn digwydd yn y llyfr ac maen gyffrous ac yn anturus. Weithiau maer criw yn chwarae triciau ar ei gilydd ac yna'n talu'n l, ac weithiau mae pethau doniol yn digwydd, yn enwedig i Glyn. Mae yna lawer o densiwn yn y llyfr hefyd oherwydd bod Megan a Glyn yn tynnu'n groes i'w gilydd o hyd.

Fy hoff gymeriad yw Glyn oherwydd ei fod yn ddoniol ac yn gwneud i mi chwerthin, ond roeddwn i hefyd yn hoffi Rhodri am ei fod yn beniog ac yn gallu gwneud llawer o bethau.

Fe wnes i fwynhau darllen y llyfr yn fawr. Roeddwn i'n ei fwynhau cymaint, doeddwn i ddim yn gallu ei roi i lawr, ac roeddwn yn ei ddarllen yn y nos pan roedd Mam yn meddwl fy mod yn cysgu!

Rydw i'n edrych ymlaen at ddarllen y llyfr nesa yn y gyfres!

Gronw Fychan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Crys Rhif Saith, Y
Alan Gibbons
£5.99
 
Prynwch
Sgwid Beynon a'r Adenydd Angel
Siân Lewis
£6.00
 
Prynwch
Sgwid Beynon a'r Dyn Marw
Siân Lewis
£6.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch