Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Swigod: Ar Binnau
Mari Siôn
ISBN: 9781848513846 (1848513844)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 120 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dyw Mona ddim fel cŵn eraill. Mae ganddi gyfrinach nad oes modd iddi ei rannu gyda neb. A fydd modd i Gwenno, ei ffrind gorau yn y y byd, ei helpu? Stori drawiadol am berthynas hoffus merch fach a chi.

Mona is not like other dogs. She has a secret which she cannot share with anyone. Will her best friend Gwenno be able to help her overcome her biggest fear? A striking novel about an endearing relationship between a little girl and a dog.
Dyma nofel gyntaf Mari Sin i blant, a rhaid i mi gytunon llwyr r disgrifiad ar glawr cefn y llyfr ei bod yn nofel drawiadol iawn.

Stori ymddangosiadol syml a gawn yma hanes merch fach or enw Gwenno syn dod yn ffrindiau gorau Monar ci ddaw i fyw at Taid drws nesaf. Mae perthynas annwyl iawn yn datblygu rhwng y ddwy wrth i Gwenno ddysgu triciau i Mona ai helpu i goncroi hofn mwyaf, sef y tywyllwch (ymysg nifer o rai eraill!). Daw Monan gefn mawr i Gwenno hefyd, yn enwedig wrth iddi geisio delio Leia Lewis, y bwli.

O dipyn i beth sylweddolwn fod y storin fwy na darlun o berthynas hoffus merch fach chi - maen gyfrwng i addysgu plant am ofynion gofalu am anifail anwes, ac yn sbardun, gobeithio, i wneud iddynt ystyried sut mae trin pobl eraill yn deg.

Llwyddodd Mari Sin i ddarlunio cymeriadau byw, hoffus a diddorol yn y nofel hon. Mae darnau helaeth or stori yn darlunio diniweidrwydd Mona, druan, ai dryswch r byd anghyfarwydd oi chwmpas, ac o ganlyniad ceir darnau digri iawn ynddi a wnaeth i mi chwerthin yn uchel - er enghraifft wrth ir ci bach gamgymryd mop yn y gegin am leidr yng nghanol nos, neu wrth iddi gael ei syfrdanu o weld byddin o forgrug yn cario dail yn yr ardd, gan feddwl bod y dail eu hunain yn cerdded!

Ceir hiwmor hyfryd hefyd yn y darnau lle mae Gwennon tybio taw dim ond iaith y de a ddealla Mona (er mawr dryswch ir ci!), ac felly maen ymroi i wylio Pobol y Cwm er mwyn cynyddui geirfa ddeheuol!

Maer stori wedii hysgrifennu mewn arddull syml, hynod o ddarllenadwy gan ddefnyddio Cymraeg coeth a naturiol. Ceir ynddi lu o ymadroddion hyfryd, megis codi cyn cŵn Caer a bwrw hen wragedd a ffyn, a fydd yn sicr o gyfoethogi iaith y darllenydd ifanc. Ceir disgrifiadau lliwgar yn y nofel hefyd, megis yr un yn disgrifio cynffon Mona yn chwifio nl a mlaen fel baner yn cael ei goglais gan y gwynt.

Ceir diweddglo arbennig ir stori, wrth i Mona geisioi gorau i ddod yn gi bach dewr, gan wynebui hofnau niferus, a cheir tro annisgwyl ac effeithiol wrth i ni sylweddoli nad Monan unig syn ofnir tywyllwch.

Dyma nofel a fydd yn sicr wrth fodd darllenwyr ifanc rhwng tua 7 a 10 oed (ac athrawon 31 oed hefyd!). Gobeithion wir y gwelwn ni lawer mwy gan Mari Sin yn y dyfodol.


Mared Llwyd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Treuliodd Mari ei phlentyndod yn Nyffryn Ceiriog ai llencyndod yn ninas Bangor. Wedi graddio mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Gwleidyddiaeth y Trydydd Byd ym Mhrifysgol Aberystwyth, aeth ymlaen i dderbyn gradd meistr mewn Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru.

Wedi cyfnod yng Nghaerdydd yn gweithio i Blaid Cymru ac RNID Cymru, dychwelodd i Geredigion. Mae bellach wedi ymgartrefu yn Aberystwyth ble maen gweithio i Sefydliad Mercator ar gyfer Cyfryngau, Ieithoedd a Diwylliant.

Yn 2004, enillodd Fedal Lenyddol Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Ynys Mn am ei chasgliad o gerddi, Dilyffethair. Ers hynny mae ei cherddi wedi eu cyhoeddi yn Tu Chwith, Golwg a Poetry Wales.

Yn 2010 sefydlodd y blog be di gender yn Gymraeg? ai nod o greu gofod i fenywod drafod pob agwedd ou bywydau a hynny mewn cyd-destun ffeministaidd.
Gwybodaeth Bellach:
Dewch i ddilyn hynt a helynt Mona r ci, wrth iddi ymgartrefu gyda Thaid ym mhentref Glyn Peblig a dod yn ffrindiau gyda Gwenno, ei wyres syn byw drws nesa.

Gyda chymorth Gwenno maer ci arbennig yma yn dysgu sut i ishte, yn cael cyfle i fwynhau chwarae pl yn y parc, heb son am fynd am dro ar hyd a lled y pentref.

Ond mae gan Mona gyfrinach fawr. Mae ar binnau o hyd a hynny am ei bod hi ofn bron i bopeth! Or tywyllwch ai gysgodion i gath Mr Criddle, Martha. Maer rhestr yn ddi ben draw!

Pan ddaw Euros cefnder Gwenno ar ei wyliau i Lyn Peblig dros hanner tymor yr Hydref maer ddaun benderfynol o gynorthwyo Mona i ddod dros ei hofnau. Ond a fydd modd ir ddau ei helpu?
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Merched Cymru: 6. ...
Siân Lewis
£4.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch