Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ancestral Houses - The Lost Mansions of Wales/Tai Mawr a Mieri - Plastai Coll Cymru
Paul White, Damian Walford Davies, Sian Melangell Dafydd
ISBN: 9781848513891 (1848513895)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Paul WhiteFformat: Clawr Caled, 227x250 mm, 120 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Allan o brint Ein Pris: £19.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr dwyieithog trawiadol yn cynnig cipolwg ar blastai coll Cymru, yn cynnwys 74 llun du-a-gwyn trawiadol gan Paul White wedi'u priodi'n berffaith â rhyddiaith lawn awyrgylch Damian Walford Davies a Sian Melangell Dafydd.

A bilingual volume providing a glimpse of the lost mansions of Wales, including 74 striking black-and-white photographs by Paul White perfectly interwoven with the atmospheric prose of Damian Walford Davies and Sian Melangell Dafydd.
English review follows.

Cyfrol o ddelweddau du a gwyn gan Paul White, gyda thestun Cymraeg gan Sin Melangell Davies, a Saesneg gan Damian Walford Davies yw hon. Cyfrol hardd, ddwyieithog (neu hyd yn oed teirieithog os ydych yn arddel y syniad bod celf yn iaith ryngwladol). Llyfr fyddain addurn teilwng i unrhyw fwrdd coffi, yn eich denu i bori ynddo, ac i droir tudalennau er mwyn mwynhau ac edmygur lluniau.

Ond mae hon yn fwy na chyfrol bwrdd coffin unig, gyda'i lluniau trawiadol. Maen amlwg fod Paul White yn ffotograffydd o fri a chanddo ymdeimlad o le syn cael ei drosglwyddo ir sawl syn gweld ei luniau. Ffotograffau o blastai coll Cymru yw cynnwys y gyfrol, ac wrth gyfansoddir delweddau mae Paul White wedi llwyddo i gyfleu unigrwydd a digalondid tai crand oedd unwaith yn fyw, yn llawn prysurdeb a sŵn teuluoedd, ac yn hawlio gofal. Maer lluniau i gyd yn werth eu gweld, ond petai rhaid dewis fy hoff un, llun coetsiws Plas Lleweni fyddai fy ateb. Maen dweud y cyfan y coetsiws a hen fws, ill dau wedi cyrraedd pen eu taith.

Nid hanes ffeithiol y tai yn unig a geir yn y testun, ac maen amlwg fod y ddau awdur wedi astudio tipyn ar hanes y tai unigol ac wedi creu darlun meddyliol ohonynt. Trosglwyddir hyn i'r darllenydd drwy gyfrwng geiriau prin, awgrymog, gydar pytiau yn rhoi i ni flas o'r stori a'n gadael yn ysu am gael clywed neu ddarllen mwy. Pwy oedd perthnasau Cymreig Oliver Cromwell a oedd yn byw yn Aberpergwm? Beth oedd hanes Jane Says, aeres Boverton? Mae'r darllenydd yn cael ei ddenu i ymchwilio ymhellach, ac mae'r llyfr yn argymell gwefan Coflein a chronfa ddata Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, fel man cychwyn.

Cyfrol o ddelweddau cyfareddol yw hon delweddau ffotograffig atmosfferig a hynod bwerus Paul White, a delweddau geiriol rhamantus a barddonol Damian Walford Davies a Sin Melangell Davies. Dwi'n falch nad cyfieithiadau llythrennol o waith yr awduron a geir gan y naill a'r llall. Os ywr darllenydd yn medrur ddwy iaith mae ar ei ennill gan nad ywr hanesion ar delweddau geiriol yr un fath yn y Gymraeg ar Saesneg. Cewch flasu argraffiadau gwahanol y ddau awdur.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ffotograffiaeth, hen dai, a hanes cymdeithasol Cymru, dyma'r gyfrol i chi. Gellir ei gwerthfawrogi ar sawl lefel. Maen werth pob ceiniog or 19.99, a hynny am y lluniau arbennig yn unig!

This bilingual volume of black and white images with Welsh text by Sin Melangell Davies and English text by Damian Walford Davies deserves a place on any coffee table or bookshelf. Were drawn to open its covers and pore over its fascinating contents, both in words and images. But its far more than a coffee table embellishment. Paul White is clearly an adept photographer who can create a sense of place and atmosphere. His images of derelict mansions not only convey a feeling of decay but also sadness and loss, as these silent buildings are no longer vibrant family homes. All the photographs are memorable, but my personal favourite is the one of the coach-house at Plas Lleweni.

The volume doesnt merely note historical facts, and the two authors have clearly researched each house in detail. Theyre able to create a mental picture of these houses former busy lives by using particular words and phrases. Were given part of the story, and are left wanting more. Did Oliver Cromwell really have Welsh relations in Aberpergwm, and what was the true story of Jane Says, the Boverton heiress? Luckily, the book suggests that interested readers should consult the Coflein website, as well as the National Monuments Record of Wales, should they wish to reseach further.

The combination of Whites powerfully atmospheric photographs and the images created through the poetic language of Damian Walford Davies a Sin Melangell Davies makes this a fascinating volume. It benefits from the fact that the English and Welsh texts arent merely translations; the stories and particular language style is inevitably different in both languages. However, bilingual readers will be at an advantage as they will be able to enjoy the rich prose of both authors, and share their separate impressions of the mansions and houses included in the book.

The volume can be appreciated on many levels by different types of readers, and is well worth the price. If photography, historic buildings, and the social recording of a bygone age, are of interest to you, youll certainy enjoy Ancestral Houses.


Mary Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
Rhagymadrodd
Aberglasney
Tegfynydd
Neuadd Fawr
Iscoed
Llwynywermod
Cwrt Pembre
Ty Parc, Llangennech
Neuadd Blaenblodau
Gwdig
Edwinsford
Gellideg
Bronwydd
Ffynnonbedr
Mount Gernos
Cilgwyn
Bertholey
Castell Pencoed
Piercefield
Cwrt Malpas
Y Siarpal
Little Pool Hall
Great Frampton
Blaen Baglan
Y Sger
Aberpergwm
Castell Rhiwperra
Boverton
Ty Llanstinan
Butterhill
Colomendy Cilwendeg
Plas Crwn
Ty Landshipping
Cwrt, Llanychaer
Gwylfa Hiraethog
Foxhall Newydd
Coetsiws, Plas Lleweni
Hafodunos
Castell Gwrych
Y Feudwyfa, Llanbedr
Bryncir
Plas Gwynfryn
Neuadd Talysarn
Baron Hill
Delweddau a Mynegai ir Tai
Bywgraffiadau
Bywgraffiad Awdur:
Er 1983, pan symudodd ei rieni o Swydd Gaerlŷr i ganolbarth Cymru, y mae Paul White wedi byw yn ardal Tregaron. Gwnaeth tirlun Mynyddoedd Cambria argraff ddofn arno or cychwyn, ac y mae wedi treulior ugain mlynedd ddiwethaf yn cofnodi adfeilion anheddau bychain a neuaddau mawr Cymru. Y maen gweithion gyfan gwbl mewn du a gwyn, gan ddefnyddio camera maes pren 5x4 modfedd a wnaed yn Siapan (lensys gan Schneider, ffilm Ilford FP4), a dulliau ffotograffig traddodiadol. Y mae wedi arddangos yn helaeth drwy Gymru, a chynrychiolir ei waith mewn casgliadau preifat a chyhoeddus.


Ganed Damian Walford Davies yn Aberystwyth ym 1971. Ef yw Pennaeth Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Aberystwyth. Y maen awdur ar dri chasgliad o farddoniaeth Whiteout (2006), Suit of Lights (2009) a Witch (2012) ynghyd nifer o lyfrau ac ysgrifau ar Ramantiaeth a dwy lenyddiaeth Cymru. Y maer ddialog rhwng barddoniaeth, y celfyddydau gweledol a phensaernaeth yn amlwg yn ei waith academaidd a chreadigol fel ei gilydd.


Awdures, bardd, cyfieithydd a chyd-olygydd Taliesin yw Sin Melangell Dafydd. Yn wreiddiol o Lwyneinion, Meirionnydd, astudiodd Hanes Celf Gain ym Mhrifysgol St Andrews cyn gweithio mewn orielau yn Llundain ac Ewrop a chwblhau MA mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol East Anglia. Enillodd ei nofel gyntaf, Y Trydydd Peth, y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Meirion a'r Cyffiniau, 2009. Y mae wedi cyhoeddi gwaith mewn blodeugerddi yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Yn 2010 enillodd wobr Ty CyfieithuHALMA a threulio cyfnodau fel awdur preswyl yn y Ffindir ar Almaen.
Gwybodaeth Bellach:
Y rhain gynt oedd yn ymgorffori'r grym a'r braint a oedd wrth wraidd yr hen diroedd teuluol. Erbyn hyn, dadfeilio'n dawel a wnnt, wedi i'r drefn gymdeithasol a'u cynhaliodd dorri'n deilchion a chreu rhywbeth mwy cyfiawn ond mwy dieithr hefyd. Ac eto, mynnant hawlio'n sylw o hyd, gan gorddi'r dychymyg a chymell ystyriaethau o berthyn. Dyma blastai coll Cymru.
Mae portffolio Paul White o luniau du-a-gwyn syfrdanol o'r tai hyn yn ddogfen ddiwylliannol a hanesyddol awgrymog, ac mae testun Saesneg Damian Walford Davies a thestun Cymraeg Sin Melangell Dafydd yn cynnal dialog graff a chyfareddol 'r delweddau hyn.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Conspiracy of Angels
Brian John
£7.99
 
Prynwch
Ebb and Flow, The
David Edwards
£20.00
 
Prynwch
Gyrru drwy Storom
Amrywiol/Various
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch