Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Swigod: Bwystfil Bryn Bugail
Meilyr Siôn
ISBN: 9781848514003 (184851400X)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 197x129 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Warden ym Mharc Cenedlaethol Bryn Bugail yw tad-cu Owain ac yno yn ystod y gwyliau lleolir yr helyntion - dwyn pysgod ac anifeiliaid, pwma mawr du yn troedio'r mynyddoedd a lladron cefn gwlad yn cael eu dal.

Owain's Grandad is a warden in Bryn Bugail National Park in which the tales are set during the holidays - stealing fish and animals, a big black puma trudging across the mountains and countryside thiefs are caught.
Dyma stori a afaelodd yn nychymyg bechgyn ein tŷ ni o'r eiliad gyntaf, a hwythau'n ddarllenwyr brwd 8 a 10 oed. Mae cath fawr yn lladd anifeiliad ym Mryn Bugail. Dyna'r sn o leia', ond daw hi i'r amlwg mai'r ffermwr Edwin sydd wedi cynllwynio'r cyfan er mwyn dwyn creaduriaid yr ardal. Wrth gwrs, mae yna dro yng nghynffon y stori ar y diwedd a achosodd dipyn o syndod a rhyfeddod i'r bechgyn. Ceir yma stori afaelgar i blant oedran cynradd, ynghyd ag ymdrech hefyd i wau straeon a phryderon bywyd bod dydd sy'n effeithio ar nifer fawr o ddarllenwyr ifainc, megis chwalfa perthynas eu rhieni. Mae cyfeiriad at hynny yn lled gyson yn y stori, ac yn bersonol, mi fyddwn i wedi dymuno diweddglo i'r stori honno gan ddarganfod beth yn union ddigwyddodd i rieni Owain.

Ceir disgrifiadau manwl yn y nofel o fywyd cefn gwlad, o'r arferion pysgota i dafodiaith a dywediadau de Ceredigion, a braf yw darllen llyfr i blant gan awdur sydd thafodiaith y gorllewin. Mae yna ddealltwriaeth yma o'r hyn sy'n apelio at ddarllenwyr ifainc, ac er bod disgrifiadau manwl o fywyd traddodiadol cefn gwlad yn britho'r stori, mae'r byd modern a gallu plant i ddefnyddio cyfarpar technolegol yn amlwg iawn yma. Dyma enghraifft o nofel sy'n pontio rhwng oes mam-gu a thad-cu ac oes yr wyrion, a hynny mewn modd cynnil a gonest.

Mae Lleu a Caeo Pryce yn rhoi 9 allan o 10 i'r stori, a'u barn nhw sy'n cyfri, wedi'r cyfan! Un sylw bach fe fydden nhw wedi dymuno cael lluniau lliw gan fod y lluniau'n mynd law yn llaw chyffro'r stori.

Iola Wyn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ganthrig Bwt y Wrach
Catherine Aran
£3.95
 
Prynwch
Gwales
Catrin Dafydd
£9.99
 
Prynwch
Galar a Fi
Amrywiol/Various
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch