Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Swigod: Nain! Nain! Nain!
Sian Eirian Rees Davies
ISBN: 9781848514102 (1848514107)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2012
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Addas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 190x130 mm, 72 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Yr argraff mae Nain yn ei roi i bawb yw ei bod wedi drysu a cholli'i chof. Ond mae hi'n un o dîm Ditectifs Cudd Cymru - neiniau sy'n datrys troseddau gwaethaf Cymru. Rhedeg gwesty Trem-y-Môr wna Gwyn a'i fam a pwy feddyliai fod dihiryn yn aros yn y gwesty.

Granny gives the impression that she is confused and has lost her memory. But she is one of Wales's secret detectives ­ grandmothers who solve some of Wales's worst crimes. Gwyn runs Trem-y-Môr hotel with his mother, and who would have thought that a scoundrel is staying at the hotel.
Mae hon yn stori lawn dychymyg a dirgelwch. Mae nain yn ymddangos yn ddigon annwyl a musgrell. Prin y gall hi symud yn gyflym iawn a phrin ei bod hin deall y byd modern. Ond a yw Gwyn yn adnabod ei nain, mewn gwirionedd? Gall y nain hon wibio o un lle ir llall, maen deall ac yn dirnad beth sydd yn digwydd oi chwmpas mewn ffordd anhygoel. Ond yn fwy na hynny, nid hi ywr unig hen wraig sydd yn gallu gwneud i Miss Marple edrych fel ditectif amatur wedi'r cyfan, mae Nain yn un o Dditectifs Cudd Cymru! Mae na lu o neiniau sydd yn gallu datrys problemau a throseddau ar amrantiad. Yn araf bach daw Gwyn i adnabod ei nain yn well, a daw hefyd i edmygu ei doniau rhyfeddol. Dawr ddau yn gyfeillion agosach ac yn gyd-weithwyr ar ymchwil i ddarganfod pwy sydd wedi cipio Llywelyn ap Lliwgar, bwji mwya disglair Cymru gyfan.

Cyfrol i godi archwaeth ar blentyn yw hon. Rhaid cael mwy o anturiaethau nain a chyda hynny daw cymeriad nain ychydig yn fwy lliwgar, ai pherthynas Gwyn yn ddyfnach a llawnach.

John Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Poeth! - Cerddi Poeth ac Oer
 
£4.95
 
Prynwch
Dros Ben Llestri
Siân Northey
£5.99
 
Prynwch
Cyfres Swigod: Sam, Y ...
Siân Lewis
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Green Bridge, The - ...
 
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sut Dwi'n Teimlo - Dysga ...
Elinor Greenwood
£6.99
 
Prynwch