Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Swigod: Gelert yn Galw
Helen Emanuel Davies
ISBN: 9781848514119 (1848514115)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2012
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Addas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 190x130 mm, 140 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
C4 - Cŵn Cymru Cyfrinachol Cyf., asiantaeth dditectif sy'n defnyddio sgiliau cŵn arbennig. Mae pob ci yn dditectif ac wrth fynd ati i ddal y lleidr fu'n dwyn gemau o'r amgueddfa, caiff dau o gŵn C4 eu dal a'u caethiwo yn y selar. Stori dditectif gyffrous i blant 7-9 oed.

C4 - Cŵn Cymru Cyfrinachol Cyf., a detective agency that use the skills of special dogs. Every dog is a detecive and are trying to catch the thief that stole gems from the Museum. Two of the dogs are caught and are detained in the cellar. An exciting detective story for 7-9 year-olds.
Wedi i rywrai ddwyn gemau gwerthfawr o'r amgueddfa, mae tasg yn wynebu Asiant Twm, un o gŵn asiantaeth C4, sef Cŵn Cymru Cyfrinachol Cyf.

Dyma stori wreiddiol Gymreig, lawn cyffro. Llwyddodd y bennod gyntaf oll am hanes yr ast Babs afael yn nychymyg fy meibion 8 a 10 oed. Bob yn ail bennod ceir y stori trwy lygaid Twm y ci, a'i gysylltiad â'i bennaeth Gelert, wrth iddo ymwneud â'r asiantaeth. Ac yn y penodau rhyngddyn nhw, fe gawn glywed hynt a helynt perchennog yr asiantaeth, sef bachgen o'r enw Alun. O ganlyniad, mae'r stori'n llifo'n rhwydd ac yn cadw diddordeb y darllenydd ifanc wrth iddo neidio o un hanes i'r llall. Mae'r disgrifiadau o'r dihirod Mostyn Mott a Petra Corlin yn plesio darllenwyr ifainc ein tŷ ni, ond y portread o'r fam-gu sy'n ennyn yr ymateb gorau. Roedden nhw'n wên o glust i glust wrth glywed y stori am ei chawl llawn cynhwysion rhyfedd, a hwnnw'n achosi salwch stumog i unrhyw un a fentrai ei fwyta.

Ceir ymdrech yma i ymestyn geirfa'r darllenwyr ifainc, megis ‘gosgeiddig’, ‘awchus’, ‘craff’ a ‘treiddgar’. Ac mae eu clywed yn holi am ystyr amrywiol eiriau yn fodd o ddatblygu eu geirfa wrth ddarllen stori sydd wedi cydio yn eu dychymyg. Mae'n bosib bod rhediad y stori wedi arafu cyn yr uchafbwynt ym Mhlas y Dryw, a bod y bechgyn wedi colli rhywfaint o ddiddordeb am rai penodau, ond fe ailgyneuodd eu diddordeb erbyn y penodau olaf, ac mae'r dirgelwch am y bleiddgi, a'r posiblrwydd mai Gelert ei hun oedd e, yn dal i fod yn destun trafodaeth rhwng y bechgyn. A dyna, mewn gwirionedd, yw hanfod stori afaelgar – pan fo plentyn yn dal i gyfeirio ati wrth y bwrdd brecwast ddyddiau ar ôl gorffen darllen y llyfr. 9 allan o 10, yn ôl adolygwyr ein ty ni.

Iola Wyn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ganthrig Bwt y Wrach
Catherine Aran
£3.95
 
Prynwch
Eliffant yn yr Ardd
Michael Morpurgo
£5.99
 
Prynwch
Cyfres Cyffro!: Morio
Meinir Wyn Edwards
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch