Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
3:00am Tradwy
Aled Islwyn
ISBN: 9781848514201 (1848514204)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2013
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 196x126 mm, 226 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £8.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel am wewyr dyn yn yr oriau mân. Wedi i'w fywyd cysurus yng Nghaerdydd gael ei chwalu un noson drychinebus, enciliodd Danny Thomas i heddwch cymharol Ceredigion. Ond nid yw bywyd yn fêl i gyd yno ychwaith. Mynna nad yw'n unig, ond nid yw'r rhai agosaf ato, megis Martin, ei ffrind gorau, a'i ddwy gymdoges dra gwahanol i'w gilydd, Mary Lloyd a Hannah, mor siŵr.

After his comfortable life in Cardiff was shattered one terrible night, Danny Thomas sought sanctuary in the relative peace of Ceredigion. But life is not all roses there either. He insists he isn't lonely, but those closest to him, such as his best friend Martin, and his two very different neighbours, are not so sure. A novel about one man's anguish in the early hours.
Hanes tridiau tyngedfennol yn hanes Danny Thomas a geir yn y nofel hon. Nid yw bywyd Danny wedi bod yn un hynod hapus na bodlon. Mae gormod o bethau anodd a phoenus o'i orffennol yn dal i bwyso arno, yn enwedig digwyddiadau canol nos rai blynyddoedd ynghynt. Roedd digwyddiadau'r noson honno nid yn unig yn ddiwedd ar ei briodas ond roeddent wedi arwain hefyd at garcharu ei wraig. Nid oedd hynny wedi gwneud fawr o les iw berthynas lac efoi blant nac ychwaith iw syniad ef ei hun o hunan-werth.

Mae Danny wedi dychwelyd i gefn gwlad Ceredigion o Gaerdydd, ac y maen araf geisio setlo yn l yn ei fro enedigol tasg nad ywn ei chael yn hawdd iw chyflawni. Creu awyrgylch yw dawn fawr Aled Islwyn, a rhaid ymgolli yn yr awyrgylch honno er mwyn gwir fwynhaur nofel. Nid y stori sydd yn gyrrur cyfan, ond yn hytrach blasu teimladau cymysg a chymhleth Danny wrth iddo ddod i adnabod pobl y fro, wrth iw gyfaill Martin ymweld ag o, ac iw ferch ai chariad daro heibior cartref newydd.

Mae yma liaws o gymeriadau difyr yn y nofel Danny ei hun ai gymhlethdodau; Hannah, y cymydog o Saenes ai bywyd rhywiol lliwgar; Mary Lloyd, Cymraes y pethau yn y pentref; heb sn am Ollie Pandy, crwydryn y fro a'i gi. Ychwaneger Martin, y cyfaill o Gaerdydd; Rhiannon, merch Danny; a chysgod parhaus Marian, ei gyn-wraig, i'r pair.

Mae Danny yn greadur sydd yn gorddadansoddi popeth, a rhy hynny gyfle i Aled Islwyn ddefnyddio llif o eiriau sydd yn ceisio pwyso a mesur ei argyfwng. Ond y mae digwyddiadau sydd y tu hwnt iw allu ef ei hun yn llywio bywyd Danny yn hytrach nai hunanddadansoddi ef ei hun. Maen nofel bwyllog fwriadus iawn sydd yn creu a chynnal awyrgylch yr awr o bwyso a mesur hanfodol.

John Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Ganed Aled Islwyn ym Mhort Talbot, ac maen byw bellach yng Nghaerdydd. Derbyniodd ei addysg ym Mhrifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan. Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf ym 1977.

Enillodd wobr Goffa Daniel Owen yn 1980 ac 1985. Dyfarnwyd ei gasgliad cyntaf o storau, Unigolion, Unigeddau yn Llyfr y Flwyddyn 1995 gan Gyngor Celfyddydau Cymru.
Gwybodaeth Bellach:
Un bore, caiff ei ddeffron ddisymwth yn yr oriau mn. Ymddengys fod ffawd am wneud iddo sylweddoli or newydd faint or gloch yw hi arno mewn gwirionedd.

Hanes y tridiau tyngedfennol syn dilyn a geir yn y nofel dreiddgar hon. Wrth i amser fynd rhagddon ddidrugaredd, rhaid i Danny wynebu ei fwganod a dysgu derbyn ei dynged ei hun heb sn am dynged ei fro fabwysiedig, ei iaith ai genedl.

A oes i bawb a phopeth eu hamser? Ai derbyn yr anochel ywr unig ddewis? Neu a all gwaredigaeth ddod o le annisgwyl?

I Danny, daeth yn awr o brysur bwyso. Mae ar fin darganfod o ba radd y boi wreiddyn.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Tŷ Cyw (DVD110)
 
£5.99
 
Prynwch
Sam Tn: Parti Tn Gwyllt ...
 
£5.99
 
Prynwch
I Ble'r Aeth Haul y Bore?
Eirug Wyn
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch