Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Swigod: Jelygaid
Sonia Edwards
ISBN: 9781848514232 (1848514239)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Siân SmithAddas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 195x128 mm, 72 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae yna bethau rhyfedd iawn yn digwydd draw yn nhŷ Nain. Mae Mam a Dad yn meddwl ei bod hi'n wirion ac yn dechrau mynd o'i cho' wrth iddi sôn am bobol llgada jeli'n dod allan o'r teledu! Ond tybed ai wedi cymryd gormod o dabledi y mae Nain, neu a oes yna wirionedd yn y stori am y Jelygaid?

Strange things are happening at Gran's house ... Mum and Dad think she's going loopy because of all the things she's been saying about people with jelly eyes coming out of the television! But is it just a case of too many tablets or has Granny actually been telling the truth about the 'Jelygaid'?
Mae nain Elin yn mynd yn wirion. Maen sn am greaduriaid gyda llygaid jeli yn dod allan or teledu. Maen amlwg, felly, ei bod yn bryd iddi weld y doctor ynglŷn i thabledi, oherwydd does bosib ei bod yn dweud y gwir!

Ond yn fuan mae Elin ai brawd Ned yn sylweddoli mai Nain syn iawn wedir cyfan, ac yn camu drwyr set deledu i fyd y Jelygaid. Ac am fyd! Maen wlad liwgar lle mae popeth wedi ei wneud o losin. Ond maer teulu yn darganfod nad ywr byd siwgwrllyd yma yn un delfrydol wedir cyfan. Maer Jelygaid angen cymorth, a Nain ywr un a ddewiswyd ganddyn nhw iw helpu.

Er mor rhyfeddol yw byd y Jelygaid, dyw Sonia Edwards ddim yn colli golwg ar y byd `go iawn wrth adrodd ei stori. Mae Elin a Ned yn dal i gecrun ddiddiwedd, ar ddau yn cenfigennu os oes un Jelygad yn cael gormod o sylw gan eu Nain. Mae yna ddigon o hiwmor yn y nofel ac maer lluniau yn ychwanegu at y profiad o ddarllen. Ac mae yna rywbeth annwyl iawn am y Jelygaid, ac erbyn diwedd y nofel roeddwn i'n reit hoff ohonyn nhw! O ganlyniad, roeddwn i ychydig yn siomedig gydar diweddglo taclus. Mae yma ddeunydd mwy nag un stori rhwng y cloriau ac mi fyddai hi wedi bod yn braf clywed ychydig mwy am helyntion y creaduriaid gyda llygaid jeli.

Cerian Arianrhod

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Gwybodaeth Bellach:
Ydy Nain yn dechrau drysu?
Roedd y teulu i gyd yn dechrau ofni bod Nain Llwyn Helyg yn ddall neun ddw-lal neur ddau. Dyna un or brawddegau ym mhennod agoriadol Jelygaid, nofel ddiweddaraf cyfres Swigod a gyhoeddir gan Wasg Gomer. Y Prif Lenor Sonia Edwards o Langefni yw awdur y llyfr hwn sydd henaint a sut mae teulu yn ymdopi hynny yn thema amlwg. Hiwmor yw un or ffyrdd gorau i ddenu plant at stori dda ac fe ddaw hynny ir brig drwyr nofel hon.

Ydach chi wedi bod yn cymryd eich tabledi, Nain? gofynnodd Mam.

Ella mai wedi cymryd gormod ohonyn nhw mae hi, awgrymodd Dad. Dyna pam ei bod hi wedi dechrau gweld pethau.

Mi ydw in dal yma, meddai Nain, a dydw i ddim yn fyddar, hyd yn oed os ydach chin meddwl fy mod in mynd o ngho.

Maen siwr bod y sgwrs fer hon yn cael ei hadleisio mewn nifer o gartrefi yn enwedig o gofio bod bron deugain mil o bobl yng Nghymru heddiw yn byw gyda rhyw fath o ddemensia. Yn l yr ystadegau bydd un o bob tri ohonom ni yn dioddef or afiechyd. Gweld pobl yn dod allan or teledu mae Nain yn Jelygaid, ond nid pobl fel chi a fi, ond pobl ryfedd gwyrdd gyda llgada jeli. Yn llawn chwilfrydedd, dewis aros yn gwmni i Nain wnar plant Ned ac Elin yn hytrach na mynd i siopa gyda Mam a Dad.

Dyna ddechraur antur tybed a ddaw pobl allan or teledu neu ydy Nain yn mynd or cho? Dilynwch hynt chwareus Ned ac Elin au prynhawn anturus wrth droi tudalennaur nofel ogleisiol hon i blant tua 8-10 oed.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
First Language
Mary Lloyd Jones
£24.99
 
Prynwch
Writing Wales in English: ...
Alyce von Rothkirch
£9.99
 
Prynwch
Cyfres Llyfr Bwrdd Dewin: ...
Rhian Mair Evans
£3.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch