Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Neb Ond Ni - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2011
Manon Rhys
ISBN: 9781848514300 (1848514301)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2011
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 208 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Dewi a Siriol yn blant arbennig. Mae Siriol yn dymuno'n ofer am gael rhedeg a dawnsio mewn pymps pinc; mae Dewi yn gwrthryfela yn erbyn cael ei alw'n 'stiwpid'. Ac ni ŵyr neb ond nhw pa mor rhwystredig yw bod yn blentyn arbennig mewn cymdeithas sy'n mynnu labelu a thicio bocsys. Nofel arobryn y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Fro, 2011.

Dewi and Siriol are special children. Siriol dreams in vain of running and dancing in pink pumps; Dewi rebels against being called 'stupid'. And no one else knows but them how frustrating it is to be a special child in a society that insists on labelling and ticking boxes. This novel won Manon Rhys the Literary Medal at the 2011 National Eisteddfod.
Cyfres o ymsonau sydd yn y nofel drawiadol hon, a hynny mewn mwy nag un dafodiaith, a thipyn o gamp oedd i Manon Rhys (a anwyd yn y de, ond a fu’n byw am gyfnodau yn y gogledd cyn ymgartrefu yng Nghaerdydd) greu lleisiau gwahanol ac unigryw i’w chymeriadau amrywiol. Go brin y cytunai â sylwadau Emyr Llywelyn ar iaith briodol wrth feirniadu cystadleuaeth goffa Daniel Owen yn y brifwyl eleni, oherwydd caiff y cymeriadau hyn rwydd hynt i feddwl yn dafodieithol, yn fratieithol hyd yn oed, ac weithiau’n farddonol (er nad byth yn farddonllyd, diolch i’r drefn).

Nid yw hon yn chwip o stori lawn antur, ond nid dyna hanfod nofel o angenrheidrwydd. Dan yr wyneb y mae cyffro nofel Manon Rhys, a chyffro cynnil iawn ydyw hefyd, ond cyffro gwefreiddiol serch hynny.

Siriol a Dewi yw’r ddau brif gymeriad, hi mewn cadair olwyn a bron yn ddall, yntau’n awtistaidd, y ddau’n gymdogion ac yn ffrindiau, a’r ddau’n mynd i ‘ysgol arbennig’ yn ystod yr wythnos. Clamp o dasg oedd mynd i’r afael â chymeriadau mor ‘arbennig’ (mewn mwy nag un ystyr), a threiddio dan yr wyneb at eu meddyliau cudd, ac weithiau roi eu teimladau dieiriau mewn geiriau. Rhaid i mi gyfaddef imi gael llond bol ar storďwyr sy’n mabwysiadu persona plentyn yn eu gweithiau, gan mor faux naďve y swniant yn amlach na pheidio. Camp anos o dipyn oedd treiddio i isymwybod plant mor wahanol â Siriol a Dewi, a hynny heb sentimentaleiddiwch o fath yn y byd.

Wrth gwrs, mae’n dasg ambosib, ond ‘nes na’r hanesydd’ yn aml yw gweledigaeth ddychmygus llenor, a dyna’r dasg a wnaeth Manon Rhys yn bosibl yn y nofel rymus hon. Ceir ynddi ddarnau i beri inni wenu a cholli dagrau, a barddoniaeth (o isymwybod Dewi yn bennaf) sy’n symud dyn. Yn wahanol i un o’r beirniaid, Grahame Davies, teimlaf fod y nofel yn taro deuddeg yn ddiamheuol.

John Rowlands

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Byw Sy'n Cysgu, Y
Kate Roberts
£8.95
 
Prynwch
Gwenddydd - Enillydd y ...
Jerry Hunter
£6.95
 
Prynwch
Pan Oeddwn Fachgen
Mihangel Morgan
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch