Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Strach: Cysgodion Cwm Mabon
Mari George
ISBN: 9781848514331 (1848514336)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 76 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori yn adrodd helyntion tri o bobl ifanc yn eu harddegau, Lewis (15 oed), ei chwaer Sara (13 oed) a'u cefnder Jac (16 oed) wrth iddynt fynd i aros i dŷ eu modryb yng Nghwm Mabon. Wedi cyrraedd yno, mae'r tŷ yn wag, a dyna ddechrau profi sawl dirgelwch - ystlum marw mewn gwely, pwll du tywyll fel gwaed yn yr ardd a chanfod llyfr hynod am y cwm.

A story about the adventures of three teenagers, Lewis (15), his sister Sara (13) and their cousin Jac(16) when they go to stay at their aunt's house in Cwm Mabon. The house is empty when they arrive, and they encounter many mysteries - a dead bat in a bed, a dark, black pit like blood in the garden and an extraordinary book about the valley of Cwm Mabon.
Cysgodion Cwm Mabon gan Mari George ywr ychwanegiad diweddaraf i gyfres Strach gan Wasg Gomer. Stori yw hon am Lewis, Sara a Jac brawd, chwaer a chefnder syn mynd i aros yng Nghwm Mabon gydau Anti Gwen tra bod eu rhieni yn Ffrainc. Ond wedi cyrraedd Cwm Mabon does dim sn am Anti Gwen! Maer cypyrddau yn wag, does dim neges o esboniad oddi wrthi, dim byd. Beth wnawn nhw? Daw Sara a Meinir, perchennog y siop, yn ffrindiau mawr ond mae Jac yn meddwl mai gwrach yw hi!

Mae pethaun mynd o ddrwg i waeth yng Nghwm Mabon - pwll o waed yng ngwaelod yr ardd, ystlum marw yng ngwely Jac, ac wyneb arswydus yn y drych. Beth nesa? Ysgrifen yn ymddangos yn y llwch, cannwyll gorff, cath ryfedd Meinir, a llyfr od yn llawn lluniau arswydus o ysbrydion! Wedi pob mathau o ddigwyddiadau brawychus eraill, gan gynnwys Jac yn cyhuddo Meinir o fod yn wrach, maer darnau'n disgyn iw lle. Ond pwy ywr ysbryd yn y drych? Rhaid i chi ddarllen y stori er mwyn cael yr ateb!

Mae Cysgodion Cwm Mabon yn gyfrol ddiddorol, gyffrous, ac yn llawn digwyddiadau arswydus. Mae hin nofel amhosib iw rhoi o'r neilltu, ac maen ddelfrydol i blant 9-13 oed. Mae ynddi'r cynhwysion perffaith am stori arswyd dda, ac os ydych yn hoff o gael eich dychryn, dymar llyfr i chi!

Gwenno Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Gramadeg y Gymraeg
Peter Wynn Thomas
£19.99
 
Prynwch
Ditectif Geiriau 1
Bethan Clement
£4.99
 
Prynwch
Ditectif Geiriau 2
Bethan Clement
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch