Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Patagonia - Byd Arall / Otro Mundo / Another World
Ed Gold
ISBN: 9781848514379 (1848514379)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Caled Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Ar gael Ein Pris: £19.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Patagonia: gweledigaeth gyfareddol un dyn o bresennol nad yw byth yn colli golwg ar ddoe. Trwy weu tirweddau diffaith ond hardd ynghyd ag wynebau cofiadwy o gwmpas presenoldeb canolog cymunedau a diwylliant Cymreig ar gyfandir pell, dyma gofnod byw o fywyd ym Mhatagonia ar ddechrau'r unfed ganrif ar hugain. Testun tairieithog (Cymraeg, Saesneg a Sbaeneg).

Patagonia: one man's fascinating vision of the present, which is ever mindful of the past. Weaving harsh yet beautiful landscapes with faces that are hard to forget around a central presence of Welsh communities and culture on a far continent, this is a living memoir of life in Patagonia at the beginning of the twenty-first century. Trilingual text (Welsh, English, Spanish).
English and Spanish reviews follow

Mae yna ryw dynfa ryfeddol i’r Wladfa. Does ond angen treulio amser byr yn y rhan ddiarffordd hon o dalaith Chubut yng nghanolbarth yr Ariannin er mwyn profi hyn. Yn ddi-os, mae yna ramant anesboniadwy am yr anialwch llwm lle glaniodd rhyw 150 o Gymry tlawd ym 1865. Ac wrth inni nesáu at ddathlu 150 o flynyddoedd ers glanio’r fintai gyntaf yn 2015, mae ymddangosiad y gyfrol swmpus hon o luniau gan Ed Gold yn amserol dros ben.

Dyma gofnod ffotograffig pwysig iawn o ffordd o fyw sy’n prysur ddiflannu o’r tir. Mae tudalennau’r gyfrol chwaethus hon yn frith o luniau o dirwedd ddramatig, o wynebau llawn cymeriad, o offer fferm a cherbydau hynafol, o adeiladau sy’n ymddangos yn hynod Gymreig ac eto’n hollol anghyfarwydd ar yr un pryd.

Un o raglenni cyfres Cefn Gwlad Dai Jones am y Wladfa a ysbrydolodd y ffotograffydd i deithio rhyw wyth mil o filltiroedd ar gyfer y fenter yma, ac yn ystod y ddau gyfnod estynedig o ryw ddwy flynedd a hanner a dreuliodd Ed Gold yn y Wladfa, mae’n cyfaddef iddo dynnu rhyw 16,000 o luniau. Detholiad o’r rhain, yn ddu a gwyn ac mewn lliw, a gawn ni yn y gyfrol hon, ac mae’r cyflwyniad yn ogystal â’r holl nodiadau cefndir yn dairieithog – Cymraeg, Sbaeneg a Saesneg. Dylai’r ffaith yma’n unig sicrhau apêl eang i’r gyfrol gan gymunedau y ddwy ochr i Fôr Iwerydd.

Mae rhediad thematig pendant i’r dewis lluniau. Y gwastadeddau dramatig sy’n cael y sylw cychwynnol, wedyn daw’r wynebau i'n sylw. Mae’r gyfrol yn diweddu trwy bortreadu’r trigolion o fewn eu hamgylchfyd. Difyr sylwi nad ydy Ed Gold wedi atal rhediad y lluniau trwy gynnwys gormod o wybodaeth ysgrifenedig ar bob tudalen. Ond i’r rhai sy’n awyddus i wybod, mae nodiadau manwl ar gefndir bob llun ar y tudalennau olaf.

Mae hon yn llawer mwy na chyfrol arferol ‘bwrdd-coffi’ sy’n adrodd hanes taith ffotograffydd mewn gwlad dramor. Ceir yma gysylltiad emosiynol iawn rhyngon ni’r Cymry â chynnwys y lluniau. Mae yma hefyd ryw agosatrwydd anesboniadwy yn ein denu tuag y ‘Byd Arall’ rhyfeddol.

Dyma anrheg Nadolig berffaith, dybiwn i, i’r rhai sy’n awyddus i ail-fyw profiad Patagonia ac i’r rhai sy’n dal i freuddwydio am fynd yno.

****************

The Welsh colony in Patagonia (known in Welsh as the Wladfa) holds a spellbinding attraction, and one only needs to spend a short time in this remote part of Chubut to appreciate this. Undoubtedly there is an unexplicable magic about the wilderness in which some 150 poverty stricken Welsh immigrants attempted to eke out an existence in 1865. And as we approach the 150th celebration of this event, the publication of Ed Gold’s sumptuous book of photographs is relevant and timely.

This is a photographic memoir of a way of life which is rapidly disappearing. The pages of this lavish volume are filled with images of dramatic landscapes, of memorable faces, of antiquated vehicles and farm equipment belonging to a long-forgotten age, and of buildings which appear to have distinct Welsh characteristics but are disctinctively foreign at the same time.

After viewing one programme in the Cefn Gwlad series, Gold was inspired to travel over 8,000 miles solely for this project, and took around 16,000 photographs during his visit to the Wladfa. We’re presented with a selection of these, both in colour and black and white, and the volume’s preface, as well as all the notes, are trilingual – Welsh, Spanish and English. This fact alone should broaden the volume’s appeal to readers on both sides of the Atlantic.

There is a definitive running theme to the book’s contents. The dramatic landscape is shown in the first section, followed by the distinct faces, and the volume ends with portraits of the inhabitants in their own surroundings. It’s interesting that Ed Gold hasn’t broken the sequence by including too much written information on each page, but for those eager to discover more, there are copious notes on each photograph on the final pages of the book. This is much more than a coffee-table book about one photographer’s journey to foreign climes. There is a distinct emotional bond between the Welsh people and the subjects of the photographs, as well as an inexplicable pull which attracts us all to this ‘other world’.

Gomer has provided us with an ideal Christmas present for those who wish to re-live their own experiences of Patagonia, as well those who dream of their first visit.

**************

La colonia galesa en Patagonia (conocida en galés como la Wladfa) tiene un atractivo fascinante y uno sólo necesita de unos cuantos días en esta remota parte de Chubut para hacerse una idea de su valor. Indudablemente hay un enigmático hechizo acerca de ese páramo en el que unos ciento cincuenta inmigrantes galeses, asolados por la pobreza, intentaron a duras penas ganarse la vida en 1865. Al acercarnos al 150 aniversario de ese éxodo, la publicación del magnífico libro de fotografías de Ed Gold es de una pertinente y relevante importancia.

Es una memoria fotográfica de una forma de vida que va rápidamente desapareciendo. Las páginas de este espléndido volumen están llenas de imágenes de extraordinarios paisajes, de memorables caras, de carros anticuados y maquinaria agrícola de épocas de antaño, y de construcciones en las que se adivinan características distintivas galesas, pero que a su vez son irremisiblemente extranjeras.

Tras ver uno de los programas en la serie de televisión Cefn Gwlad (La vida rural), Gold decidió cruzar los más de 12.000 kilómetros que separan Gales de Patagonia sólo para la elaboración de este proyecto. Realizó más de 16.000 fotografías durante su estancia en Wladfa. Este libro recoge una selección de esas fotografías tanto en blanco y negro como en color, y tanto el prefacio del libro como las notas aclaratorias del mismo están en galés, español e inglés. Este hecho por sí mismo ha de llamar la atención de los lectores de ambos lados del Atlántico.

Su estructura interna tiene sin duda una temática continuada: los descomunales paisajes de la primera sección, seguido de los nítidos rostros, terminando con los retratos de sus habitantes en su propio entorno. Es interesante que Ed Gold no haya roto las secuencias fotográficas con explicaciones en cada página; no obstante, para el lector siempre ansioso por saber más hay copiosas notas sobre cada fotografía en las páginas finales del libro. Este es mucho más que un libro de fotografías de un viaje por tierras extranjeras. En todo él hay un inconfundible lazo emocional entre los galeses y los temas de las fotografías, así como una misteriosa atracción que nos hala a todos hacia ese otro mundo.

Gomer Press nos brinda un regalo de Navidad ideal para aquellos que deseen revivir sus propias experiencias en Patagonia, al igual que para aquellos que sueñan con visitarla por primera vez.

Rhisiart Arwel

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Tynnodd Ed Gold ei lun cyntaf yn wyth oed, ac mae camera wedi bod wrth ei ochr byth ers hynny. Ganwyd ef yn Llundain a chafodd ei fagu yn Essex ac Istanbul. Symudodd i ogledd Cymru yn 1999, syrthio mewn cariad â'r dirwedd a dod yn ffotograffydd llawn amser ddeng mlynedd yn ôl. Graddiodd Ed mewn dylunio a derbyn MA o Central St Martins College of Art and Design. Mae ei gymhelliad tanbaid i gofnodi ar ei liwt ei hun wedi mynd ag e dros y byd i dynnu lluniau, nid er mwyn llwyddiant masnachol, ond oherwydd ei awydd i gadw lluniau o’r diwylliant, llwythau, cymunedau, arferion, traddodiadau a phobl leiafrifol sy'n tanio'i angerdd a'i reddf greadigol ar gof a chadw.
Gwybodaeth Bellach:
Patagonia: gweledigaeth gyfareddol un dyn o bresennol nad yw byth yn colli golwg ar ddoe. Trwy weu tirweddau diffaith ond hardd ynghyd ag wynebau cofiadwy o gwmpas presenoldeb canolog cymunedau a diwylliant Cymreig ar gyfandir pell, dyma gofnod byw o fywyd ym Mhatagonia ar ddechrau'r unfed ganrif ar hugain.

Ymfudodd y fintai gyntaf o Gymry i sefydlu'r Wladfa yn 1865, a bellach mae'r bedwaredd a'r bumed genhedlaeth yn parhau i fyw hanes pennod unigryw yn hanes Cymru.

Yn y gyfrol tair-ieithog hon o ffotograffau trawiadol, mae Ed Gold yn dangos ei ddawn drwy adlewyrchu pob agwedd o fywyd. Cafodd ei ysbrydoli gan ei ddiddordeb yng Nghymru ac mewn cofnodi bywydau pobl sy'n rhan o ddiwylliant hanesyddol bwysig. Treuliodd Ed ddwy flynedd a hanner yn creu corff o waith arwyddocaol ym Mhatagonia. Ceir detholiad o oreuon ffrwyth ei lafur yma.
Diweddarwyd ar 02 Hydref 2012
Lluniau o galon y gymuned Gymreig ym Mhatagonia

Mae gwaith ffotograffydd a dreuliodd ddwy flynedd a hanner yn cymryd 16,000 o luniau o fywyd Cymreig yn y Wladfa ym Mhatagonia yn cael ei gyhoeddi mewn llyfr.

Mae Patagonia – Byd Arall / Otro Mundo / Another World, sy’n cael ei gyhoeddi gan Wasg Gomer, yn gyfrol dair iaith sy’n cynnwys casgliad o luniau diwylliannol bwysig wedi’u tynnu gan Ed Gold pan oedd yn byw yn Ne America, ac maent yn cofnodi bywydau disgynyddion y gwladfawyr Cymreig.

Yn ystod ei ymweliad bu Ed, sy’n byw yng nghysgod yr Wyddfa yn Llanberis, yn byw ymysg y gymunedGymreig yn Gaiman, yn ogystal â theithio i bentrefi gyda chysylltiadau Cymreig gan dynnu lluniau o gymeriadau diddorol yn eu cartrefi, wrth eu gwaith ac yn ystod eu hamser hamdden.

Mae’r testun yn y llyfr 180 tudalen yn canolbwyntio ar hanes a bywydau’r gwladfawyr, ac wedi ei ysgrifennumewn tair iaith; Cymraeg, Saesneg a Sbaeneg.

Dywed Ed, a symudodd i Ogledd Cymru o Essex ym 1999: “Am flynyddoedd roedd gen i’r teimlad y gallwn ddarganfod rhywbeth yn Ne America ro’n i wedi bod eisiau ei gofnodi ers talwm iawn – cyfle i deithio‘n ôl mewn amser ac archwilio cyfnod rhyfeddol yn hanes Cymru, ond ar ochr arall y byd!”

Tynnodd Ed, sy’n 43 oed, ei lun cyntaf pan yn wyth oed, ac mae camera wedi bod wrth ei ochr byth ers hynny. Ganwyd ef yn Llundain a chafodd ei fagu yn Essex ac Istanbul. Symudodd i Ogledd Cymru ym 1999, syrthio mewn cariad â'r dirwedd, a dod yn ffotograffydd llawn amser ddeng mlynedd yn ôl.

"Un o'r prif resymau i mi symud i Gymru oedd fy mod wedi cael fy swyno a’m hysbrydoli gan y bobl a’r dirwedd fel ei gilydd, a dechreuais gofnodi fy nghynefin newydd gyda ’nghamera. Roeddwn i’n gwybod am fodolaeth y gymuned Gymraeg ym Mhatagonia er pan oeddwn i’n ifanc iawn ac, o bryd i’w gilydd, clywn straeon bach disglair am hanes Cymru y tu hwnt i Gymru, yn y lle pellennig hwn.”

Symudodd ymfudwyr Cymreig i’r gornel yma o’r Ariannin er mwyn sefydlu Gwladfa yn ôl ym 1865, a heddiw mae’r bedwaredd a’r bumed genhedlaeth yn parhau i fod yn rhan o’r bennod unigryw yma yn hanes Cymru.

Ychwanegodd y ffotograffydd dogfennol cymdeithasol, a ddysgodd siarad y dafodiaith leol, Castellano, yn ystod ei daith: “Ro’n i’n cael mynediad i bob rhan o’u cymuned ac yn cael fy nhrochi yn eu ffordd nhw o fyw. Rwy’n credu ei bod hi’n bwysig fy mod i, fel ffotograffydd cymdeithasol, yn dod yn rhan o’r hyn rwy’n ei gofnodi – fedra i ddim mynd rownd y lle fel ymwelydd a disgwyl cael tynnu’r lluniau arbennig yma – mae’n rhaid i mi fyw yn yr un ffordd â nhw er mwyn deall eu bywydau’n iawn.

“Yn ogystal â gweld tystiolaeth o Gymreictod ym mhob man – arwyddion siopau a strydoedd, baneri, sticeri ceir ac enwau pobl – ro’n i’n clywed cymaint o Gymraeg ag y clywn i yng ngogledd Cymru, os nad mwy. Mi es i i angladdau a chlywed emynau Cymraeg, ac roedd eisteddfodau lleol, rhanbarthol ac ieuenctid yn cael eu cynnal yn ogystal â’r brif Eisteddfod flynyddol. Byddai cymdogion yn cyfarch ei gilydd a defnyddio llysenwau Cymraeg, ac er bod Castellano’n fwy cyffredin yn gyhoeddus, mae pwyslais ar ddysgu ac arfer Cymraeg yn y cartref.”

Mae ei gymhelliad tanbaid i gofnodi ar liwt ei hun wedi mynd ag o dros y byd i dynnu lluniau, nid er mwyn llwyddiant masnachol, ond oherwydd yr awydd i gofnodi diwylliant, llwythau, cymunedau, arferion, traddodiadau a phobl leiafrifol – dyma beth sy'n tanio angerdd a greddf greadigol Ed Gold.

Gellir gweld gwaith Ed ar-lein ar www.edgold.co.uk. Mae'n cael ei noddi gan Gamerâu PENTAX a Snugpak Clothing and Equipment.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Waliau'n Canu
Ifor ap Glyn
£7.50
 
Prynwch
Ar y Tir Mawr
Gareth Neigwl
£7.50
 
Prynwch
Sêr yn eu Tynerwch, Y
 
£16.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch