Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ieuan Bythwyrdd
Joanna Davies
ISBN: 9781848514386 (1848514387)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2013
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 170 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.99 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Llyfr y Mis: Mawrth 2013
Nofel dywyll am stelciwr gan awdures Mr Perffaith a Ffreshars. Ieuan Bythwyrdd - seren ddisgleiriaf Cymru ar y sgrin fawr. Golygus, drygionus, meddylgar, gofalus o'i ffans ... yn llygad y cyhoedd. Cassie Jones - cynhyrchydd gorau teledu annibynnol yng Nghymru. Blonden siapus, fronnog, ddeniadol sy'n denu sylw a chalon Ieuan ... yn ei phen. www.ieuanbythwyrdd.co.uk

A novel about a stalker, by the author of Mr Perffaith and Ffreshars. Full of intrigue, suspicion and passion. For more information, visit www.ieuanbythwyrdd.co.uk
Mae'n briodol fy mod yn ysgrifennu'r adolygiad hwn ar 28 Ebrill 2013, a hithau'n ddiwrnod codi ymwybyddiaeth am stelcian. Ar un olwg, stori drist iawn a geir yn y nofel hon am beryglon stelcian ir stelciwr ei hun, wrth gwrs, ond hefyd ir sawl syn cael ei stelcio, ac yn yr achos yma i ffrindiau a chydnabod y ddau hefyd. Fe fyddai rhywun wedi gobeithio am ryw oleuni ym mywyd y stelciwr ond yn anffodus, does na ddim goleuni hyd yma i Cassie, druan, er efallai, nad yw ei chyflwr meddwl yn ei chaniatu i sylweddoli hynny.

Os ydych chin un or bobl hynny sydd ch bryd ar brynu cylchgronau megis Hello!, ac yn hoff o ddarllen am fyd ffasiwn a byd y ffilmiau (Hollywood yn arbennig), dyma, heb os, y nofel i chi. Mae hin llawn o iaith y lyfis ar hyn a ddychmygir yw eu harferion byw. Ceir cyfeiriadau di-ri at ddillad designer gan adlewyrchu maint diddordeb yr awdur ei hun yn y glitz.

Dyma nofel syn mynd dros ben llestri'n llwyr ac fe gaiff y darllenydd ei sugno i fyd cwbl arallfydol. Maer cyfan yn llifon rhwydd ac yn ddigon darllenadwy. Er bod rhywun yn ysu i gyrraedd y diwedd teimlaf, er hynny, y gallai tro annisgwyl fod wedi cyfoethogir stori. Maer ysgrifennu'n fywiog ond gellid fod wedi bod yn fwy cynnil weithiau wrth sn am rannau or corff a gweithredoedd rhywiol mae na gyfoeth mewn cynildeb, cofier. Pwynt bach, ond gan ei bod hin nofel i Gymry o bob cwr o'r wlad, doethach fyddai osgoi cynnwys rhai geiriau tafodieithol, a thybiaf y byddai wedi bod yn well peidio rhoi unrhyw ddyddiadau pendant yn y stori. Sonnir, er enghraifft, am ddewis dillad o gatalog gwanwyn 2014. Ar hyn o bryd maer dyddiad yn taro rhywun yn od o bell yn y dyfodol ond ymhen dwy flynedd fe fydd y cyfan wedi dyddio.

Os ydych yn mynd ar wyliau yn y dyfodol agos ac am gael eich cludo i fyd cwbl wahanol mae hon yn nofel berffaith. Go brin y bydd hin ymddangos ar unrhyw restr ddarllen ysgol na choleg ond maen cynrychioli ail ddegawd yr unfed ganrif ar hugain. Efallain wir y bydd y nofel yn ddarn gwerthfawr o hanes wrth i ymchwilwyr y dyfodol geisio canfod beth odd y busnes trydar ma! Er iddi drafod pwnc hynod ddifrifol, mae yn y nofel hefyd ddigon o hiwmor wedir cyfan, maen cystadlun deg phris mynediad i wylio ffilm yn y sinema, ac yn paran hwy!

Sarah Down-Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Helen James o Caerfyrddin i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Wnes i fwynhau'r nofel hon yn fawr. Dyw hi ddim yn nofel ramant o gwbwl er bod y clawr yn awwgrymu hynny. Mae'n ddychan, nid yn unig ar obsesiwn pobol gyffredin gyda selbs, dillad designer a labelau, ond hefyd obsesiwn y selb ei hun gyda chadw ei enwogrwydd a'i statws. Roeddwn yn hoffi'r ffordd roedd y prif gymeriad, Cassie, yn dychmygu ei hun mewn golygfeydd ffilm Hollywood gydag Ieuan, yr actor roedd hi'n ei stelcio. Mae'r olygfa 'chase' ar y diwedd dros ben llestri'n llwyr ac yn glo annisgwyl ac efeithiol iawn i'r nofel. Da!"
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Carneddau a'r Glyderau, Y ...
Johanna Firbank
£3.50
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 37. Leah
Leah Owen
£8.95
 
Prynwch
Carolau Gilmor
Gilmor Griffiths
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch