Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Glywsoch Chi Stori?
Emily Huws
ISBN: 9781848514409 (1848514409)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 165x130 mm, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £5.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £3.99 (66.6%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofelig aeddfed am deulu Gain gyda pherthynas a gwreiddiau'n llinyn arian drwyddi. Er bod y nofelig fel pe bai'n ymwneud â mân genfigen a helyntion plant cyfoes Arfon a'i gilydd, y mae hi hefyd yn adrodd straeon am deulu Gain ganrif a mwy yn ôl, a phwysigrwydd y straeon hynny iddi heddiw.

An unusual novella about relationships and roots, by prize-winning author Emily Huws.
Nofelig fer ydi hon gan un or awduron llyfrau plant mwyaf profiadol a chynhyrchiol, Emily Huws. Maer broliant ar gefn y gyfrol yn dweud ei bod yn blethwaith storol cynnil ac ymataliol ac mae hynny yn ddisgrifiad ardderchog ohoni.

Mae yma sawl cymeriad. Gain ywr prif un merch ifanc tua deg oed, ond mae dau blentyn arall sy'n byw ar ffermydd cyfagos yn ymddangos yn aml yn y stori, sef Kathryn, merch annwyl iawn er iddi gael ei sbwylio, a Sei, yr hogyn fferm doeth ai draed ar y ddaear. Mae yna rai eraill hefyd nain a thaid Gain sydd yn gofalu amdani, a Sophie syn rhyfeddol o alluog wrth drin ceffylau ac sydd yn y diwedd yn rhoi tro bach difyr i'r gyfrol.

Maer stori yn blethwaith hynod amrywiol a diddorol iw darllen. Gall nofelau ar gyfer plant a phobl ifanc ddilyn trywydd syml, un dimensiwn yn aml. Nid oes drwg yn hynny, wrth gwrs, ond gall y plot fod ychydig yn rhwydd iw rag-weld. Mae Emily Huws yn plethur dilyniant yn llawer iawn mwy cymhleth a diddorol. Maer nain ar taid yn gyfrwng i gysylltu Gain hanes ei theulu, ac y maent yn adrodd peth or hanes wrthi. Mae hynny ynddoi hun yn tanioi dychymyg i ysgrifennu stori sy'n dehongli hanes ei nain.

Mae perthynas Gain a Kathryn yn ymddangos yn un bell ac anodd ar y dechrau, ac mae Emily Huws yn ddigon o realydd i gadwr elfen honno yn y berthynas hyd y diwedd, ond mae elfen arall yn tyfu rhyngddynt elfen o gydymdeimlad ac anwyldeb. Nid cyfrol i blentyn neu berson ifanc yn unig yw hon; ceir yma ddigon i ddiddanur oedolyn hefyd. Mae'r ysgrifennu'n ddeniadol a difyr ar stori yn cynnwys digon o droeon lliwgar i beri i unrhyw ddarllenydd droir tudalennau yn eiddgar.

John Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Cyfrol aeddfed ac anarferol gan Emily Huws yw Glywsoch chi Stori?

Er bod y nofelig fel pe bai'n ymwneud mn genfigen a helyntion plant cyfoes Arfon a'i gilydd y mae hi hefyd yn adrodd straeon am deulu Gain ganrif a mwy yn l, a phwysigrwydd y straeon hynny iddi heddiw.

Mewn plethwaith storol cynnil ac ymataliol, perthynas a gwreiddiau a pharhad y llinyn arian hwnnw sy'n clymu cenedlaethau teulu mor dynn wrth ei gilydd yw testun Emily Huws. A'r trallod pan nad yw yno.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Syllu ar Walia'
Ffion Dafis
£8.99
 
Prynwch
Tiwniwr Piano, Y
Catrin Dafydd
£3.00
 
Prynwch
Dan ei Adain
John Alwyn Griffiths
£8.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch