Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Cig a Gwaed: Deffro
Angharad Edwards
ISBN: 9781848514478 (1848514476)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2013
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 12+. Fformat: Clawr Meddal, 195x125 mm, 110 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Fampirod, cariad a chyfrinachau yw cefndir y nofel hon. Penderfynodd Gwen werthu ei chartref ar ôl i'w thad farw mewn damwain ar y fferm, ond blwyddyn yn ddiweddarach mae hi nôl. Doedd Gwen ddim wedi disgwyl y byddai'n cwympo mewn cariad â pherchennog newydd y fferm, Tristan Morgan, ond cyn bo hir mae'r ddau'n ymddwyn fel hen gariadon dedwydd.

Vampires, love and secrets form the background to this novel. Gwen has decided to sell her home following her father's death in a farm accident, but within a year she is back. Gwen did not imagine that she would fall in love with the farm's new owner, Tristan Morgan, but before long they are behaving like a happy couple.
Mae fy syniad i am fampiriaid yn union fel barn Syr Thomas Parry-Williams am dylwyth teg.

Dydw i ddim yn credu ynddyn nhw, ond maen nhw地 bod. Ydyn, maen nhw地 bod ac mae arnaf ofn fampiriaid ac ofn darllen amdanynt. A hynny oherwydd fy mod i地 credu eu bod nhw地 fwy na ffrwyth dychymyg yn unig. Nid yn y ffurf Hollywood-aidd, hwyrach. Na, ofnaf eu bod nhw地 byw yn ein plith fel bodau cwbl normal eu pryd a'u gwedd.

Ar l dweud hynny, fe ddisgrifiodd Oscar Wilde nofel enwog Bram Stoker, Dracula, fel y nofel brydferthaf a ysgrifennwyd erioed. Do, fe段 darllenais. Ac mae iddi ei phrydferthwch du. Ond methais mynd ymhellach na chwarter y ffordd drwy Salem痴 Lot gan Stephen King. Os oes gennych awydd treulio nosweithiau di-gwsg, darllenwch hi.

Y dyddiau hyn, fampiriaid a fampiriaeth yw them穹 mawr nofelau pobl ifanc. Trawodd Stephenie Meyer wythen aur pan ddechreuodd gyhoeddi ei chyfres o nofelau Twilight. A neidiodd y cwmnau ffilmiau ar y wagen.

Mae Deffro yn cloddio池 union wythen lwyddiannus honno. Nofel i bobl ifanc yw hi sy'n olrhain carwriaeth merch a bachgen ifanc, Gwen a Thristan. Mae Gwen yn dioddef o hunllefau erchyll sydd ynghlwm marwolaeth ei thad ar fferm y teulu. Rhoddir y fferm, Penbryn, ar y farchnad a池 tenant newydd yw Tristan.

Cawn Gwen a Tristan yn closio ond daw rhyw ellyll o ddyn o orffennol Tristan ac ymyrryd 'u hapusrwydd. Mae hwnnw ar drywydd talismon rhiniol ac ni fwriada i unrhyw un nac unrhyw beth sefyll rhyngddo a池 talismon. A fedr Gwen a Thristan ei atal?

Dyna gnewyllyn y nofel fer hon. Mae池 arddull yn llyfn a bywiog a gallaf ddychmygu y bydd at ddant (maddeuwch y gair mwys) pobl ifanc. Cofiwch, bu地 rhaid i fi chwerthin yma ac acw. Dyna i chi Tristan, pan mae Gwen yn holi beth yw ei oedran, yn ateb heb unrhyw betruso: 善edwar cant a hanner. Meddyliwch! Pedwar teligram brenhinol! Ond dyna fe, dydi fampir byth yn marw o henaint.

Mae池 awdures wedi taro ar thema gwbl gyfoes, a gadawodd y drws yn agored i'r posibilrwydd o greu cyfres. Pan mae Tristan yn rhybuddio Gwen, ar l rhoi池 farwol i池 dihiryn Henri, y bydd yna eraill yn dod ar eu holau, ei hateb yw: 賎ad iddyn nhw ddod!

Ac, wrth gwrs, mae hyn yn gwbl bosib. O dderbyn fod yna fampiriaid yn y byd, onid yw地 gredadwy fod ambell un yn siarad Cymraeg?

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat稘 Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Angharad Edwards yn byw yn Comins Coch ger Aberystwyth a dyma ei nofel gyntaf.
Gwybodaeth Bellach:
O dipyn i beth daw Gwen i sylweddoli fod gan Tristan gyfrinach fawr nid ffermwr cyffredin mohono, ond fampir. Ac er nad yw e地 sugno gwaed pobl mwyach, nid yw hi地 ddiogel yn ei gwmni o bell ffordd gan fod fampir drwg yn troedio池 tir. Mae池 fampir hwn yn ysu am gael rhywbeth sydd ym meddiant Tristan, sef talismon pwerus, ac mae地 barod i gymryd camau eithafol i gael gafael ar y talismon, hyd yn oed lladd ...

Dyma stori fampirod hollol gredadwy, hyd yn oed yng nghefn gwlad Cymru!
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Mellt: Llwyth
Bethan Gwanas
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch