Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Pwll Ynfyd
Alun Cob
ISBN: 9781848514492 (1848514492)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 234 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Rhagfyr 2011
Nofel fyrlymus yn nhraddodiad ffuglen boblogaidd America gan awdur newydd, cyffrous. Mae Dyl Mawr, barman tafarn y Penrhyn Arms yn yr ysbyty wedi iddo gael cweir mewn garej ar gyrion dinas Bangor. Does neb yn gwybod pam, neu does neb yn deud. Dyw'r heddlu ddim yn dangos fawr o ddiddordeb ond mae Oswyn Felix, landlord y Penrhyn a ffrind Dyl Mawr, eisiau atebion.

A novel in the American pulp tradition. Dyl Mawr, the barman at the Penrhyn Arms, is in hospital having been beaten up at a garage near Bangor. Nobody know why, or no one is telling! The police show very little interest, but Oswyn Felix, the landlord of the Penrhyn Arms, and Dyl Mawr's friend, is convinced that answers are needed.
Dyfyniad o esgyll yr englyn ‘Pwll Ceris’, trobwll peryglus yn afon Menai rhwng Pont Menai a Phont Britannia, yw teitl y nofel hon:

Pwll annwfn yw, pwll ynfyd,
Pella o’i go o’r pyllau i gyd.

Dyma rybudd eglur o’r hyn sydd i’w ddisgwyl yng nghorff y nofel chwim ei symudiad hon. Nid ar chwarae bach y gall nofelydd dynnu darllenydd i ganol gwe o ddigwyddiadau a’i ddal yno’n gaeth tan y llinell olaf, ond dyna gamp y nofel hynod afaelgar hon.

Nofel dditectif yn yr arddull pylp sydd yma – aderyn prin yn ffurfafen y nofel Gymraeg. Dyma’r math o ffuglen oedd yn boblogaidd yn America yn ystod hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif, ffuglen a gyhoeddwyd yn eang ond ar bapur gwael ac o’r herwydd fe lynodd y disgrifiad pylp, ffuglen rad.

Un o brif ffigurau’r genre hwn yw’r ditectif arwrol, nid plismon o reidrwydd. Mae’n datrys problemau strydoedd y ddinas lle mae ymladd, diota, rhegi a thorcyfraith yn rhemp, gan ddod â’i frand ei hun o gyfraith i fywyd trigolion rafinaidd y ddinas ddrwg. Arwr Pwll Ynfyd yw perchennog y Penrhyn Arms ym Mangor Uchaf, sef Oswyn Felix. Pan mae ei farman, Dyl Mawr, yn cael curfa ddi-alw-amdani nes ei fod ar wastad ei gefn yn Ysbyty Gwynedd, mae Felix fyrbwyll yn cymryd arno’i hun rôl y vigilante.

O feistroli’r dafodiaith, a medru darllen Saesneg sydd wedi’i hysgrifennu’n ffonetig, mae modd teimlo’n ddigon cartrefol yn y byd tanddaearol hwn. Mae’r ddialog yn ffraeth, a’r cymariaethau’n ddifyr: ‘Roedd croen ei wefusau wedi chwyddo fel boliau brogaod.’ Mae angen llyfnhau ambell frawddeg yma ac acw, a chywiro llithriadau testunol, ond mae’r arddull yn slic; nid oes yma orlwytho’r testun â disgrifiadau diangen ac nid yw’r stori yn cael ei harafu drwy gynnwys rhibed o baragraffau ymdrechgar, afraid.

Elfen strwythurol ddifyr yw teitlau’r penodau, sef hen ddiarhebion Cymraeg: ‘Bychan fydd mam y cynfil’ (Mae hedyn bychan yn medru tyfu’n anghenfil); ‘Byr dryganian a wna hir ofal’ (Mae eiliad o dymer ddrwg yn dod â phryderon tymor hir); ‘Clwm eiddil moch ellwng’ (Mae cwlwm llac yn agor yn rhwydd). Daw’r diarhebion hyn â gravitas i’r testun, a dangosir bod yr un diarhebion yn berthnasol i bob rhan o gymdeithas er nad yw cymeriadau’r nofel o reidrwydd yn gyfarwydd â’r geiriad safonol hwn.

Dyma’r gyntaf o dair nofel am Oswyn Felix. Mae pob un yn sefyll ar ei phen ei hun, ond mae ar ddiwedd y nofel gyntaf hon epilog sy’n rhoi blas inni ar gynnwys y nofel nesaf er mwyn codi awch darllen arnom. Edrychaf ymlaen yn eiddgar at y cyfrolau nesaf.

Rhiannon Ifans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Trafferth mewn tafarn ...

Oswyn Felix landlord y Penrhyn Arms ym Mangor Uchaf ydi prif gymeriad y nofel hon. Mae’r llyfr yn agor gyda’r newydd fod ei ffrind a’i farman hoffus Dylan ‘Dyl Mawr’ Tomos yn yr ysbyty. Mae’r cawr poblogaidd wedi derbyn stîd ddifrifol, am hanner nos, wrth nôl petrol o’r garej bedair awr ar hugain ar gyrion y Ddinas.

Nid yw’r heddlu yn dangos fawr o ddiddordeb yn yr achos oherwydd i’r ymosodwyr dywallt chwisgi ar Dyl Mawr. Felly mae Oswyn yn penderfynu ymchwilio ymhellach i’r digwyddiad. Wedi iddo ddarganfod tâp CCTV o’r ymosodiad mae Oswyn yn gwylltio wrth weld ffyrnigrwydd yr ymosodiad, ac yn addo dial.

Daw hyn â’n harwr dewr, ffyddlon, byrbwyll, a thwp ar brydiau, i gysylltiad gyda byd tanddaearol troseddol y Ddinas. Mae hi yn stori droellog ddi-baid o’r foment hon hyd y diwedd. Byddwn yn cyfarfod Y Llyn, cyfaill gorau Oswyn, y brodyr Keynes a’u tad dychrynllyd Christopher Keynes. Hefyd bydd DS Ian Richardson yn ymddangos i helpu ac efallai rhwystro Oswyn rhag mynd yn rhy bell ...

Dyma’r gyntaf o dair nofel am anturiaethau’r cymeriad Oswyn Felix, ei gyfeillion a’r byd y mae’n byw ynddo.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Dictionary of Welsh and ...
Alun Rhys Cownie
£12.99
 
Prynwch
Ddraig Goch, Y
Emlyn Roberts
£6.95
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 35. ...
Elinor Bennett Wigley
£9.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch