Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Swigod: Y Rali Fawr
Anwen Francis
ISBN: 9781848514546 (1848514549)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 197x129 mm, 92 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Henri, 12 oed, yn llywiwr mewn rali am y tro cyntaf gyda Dai Penywaun. Ond daw helbul i'w rhan - damweiniau wrth daro mochyn daear a gât fferm, asyn yn gwrthod symud o ganol yr hewl ac ar ben popeth mae'n dechrau bwrw eira. A wnawn nhw orffen y rali, tybed?

Twelve-year-old Henri is a navigator in a rally for the first time with Dai Penywaun. But trouble comes their way - hitting a badger and a farm gate, a donkey that refuses to move from the middle of the road, and to make matters worse, it snows. Will they ever finish the rally?
Bron na fedrwch chi glywed rhur ceir ralo yn y llyfr hwn, wrth iddyn nhw gael eu taflu rownd corneli ac ar hyd lonydd cefn gwlad Cymru.

Or eiliad mae Henri yn gwylio ei rali gyntaf maen gwybod mai gyrrwr rali y mae e am fod. Mi oedd ei dad yn gyd-yrrwr rali ar un adeg ac maer mab yn bendant wedi etifeddu ei frwdfrydedd. Anrheg ben blwydd Henri yn 12 yw cael ei gyflwyno i Dai Penywaun, gyrrwr rali lleol, ac yn fuan maen dod yn llywiwr iddo, yn rhoi cyfarwyddiadau yn ystod cystadlaethau.

Uchafbwynt y llyfr yw rali gyntaf go iawn Henri a Dai fel tm. Mae na anifeiliaid ar y ffordd, tywydd garw, troeon trwstan a digon o gyffro.

Drwyddi draw mae yna ddogn go lew o hiwmor, a dywr awdur ddim ychwaith yn anwybyddu realitir byd ralo. Cawn glywed am ofn ac am orfoledd Henri, am ba mor anghyfforddus ydi gyrru ar wib ac am y siom pan mae pethaun mynd o chwith. Ac ar ben hyn i gyd mae yma ddigon o fanylder ynglŷn ralo a digon o ddisgrifiadau or rasys i blesio unrhyw un sydd diddordeb yn y gamp!

Cerian Arianrhod

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Roli Poli: Nan a'r ...
Ifan Jones Evans
£4.99
 
Prynwch
Cyfres Gwalch Balch: 13. ...
Rose Impey
£4.25
 
Prynwch
Cadi Wyn a'r Mwclis Hud
Diana Kimpton
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch