Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Swigod: Walia Wyllt!
Iola Jôns
ISBN: 9781848514553 (1848514557)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2012
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Addas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 195x128 mm, 124 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori fywiog am Gwenno, unig blentyn sy'n defnyddio pob math o driciau i geisio perswadio ei rhieni i adael iddi gael ci bach yn gwmni. Stori ddifyr arall yng nghyfres Swigod. 14 llun du-a gwyn.

A lively story about Gwenno, an only child, who tries to persuade her parents to let her have a dog. Another entertaining story in the Swigod series. 14 black-and-white illustrations.
Pwy sydd ddim yn caru cŵn? Pwy sydd ddim yn caru straeon am gŵn? Mae pob un ohonon ni ar ryw adeg on bywydau wedi ysu am gael anifail anwes yn gwmni triw a does dim anifail tebyg i gi am fod yn ufudd a thriw!

Yn Walia Wyllt, mae Gwenno yn crefu ar ei mam ai thad am ffrind bach pedair coes i gadw cwmni iddi a hithaun unig blentyn, ond pan maen nhwn anghytuno, mae Gwenno yn mynnu nad dyna ddiwedd y sgwrs! Ar l Cynllun A, B ac C, oes gobaith am gi? Oes bwndel bach blewog ar y gorwel ynteu a ydy Gwenno wedi codi nyth cacwn go iawn y tro yma?

Yn y stori hon, ceir golwg ar fywyd merch fach naw mlwydd oed, ei pherthynas i rhieni a'i ffrind gorau, a'i gobeithion am gwmni. Mae pob cymeriad yn ddifyr ar dweud yn denu diddordeb ryden ni'n ysu am gael gwybod beth ddaw or holl gŵn sy'n y gyfrol, ac mae tro yng nghynffon y stori, nid yn unig i ni'r darllenwyr ond i Gwenno hefyd.

Os ydy stori fach gynnes am gŵn yn mynd ch bryd, yna mae hon yn stori o bedigr!

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Mwy o Gynghanedd Cariad
J. Eirian Jones
£5.95
 
Prynwch
Cyfres y Teulu Boncyrs: ...
Caryl Lewis
£2.95
 
Prynwch
Llyfrau Lloerig: Ych! ...
 
£3.75
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch