Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Swigod: Hei Now!, Now!
Haf Llewelyn
ISBN: 9781848514560 (1848514565)Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2012
Cyhoeddwr: Gomer
Addas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 197x129 mm, 100 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Wrth i Now feddwl am rywbeth, mae'n digwydd go iawn. Ni all wneud dim i rwystro hyn, sy'n dipyn o niwsans. Yn ôl y Swyddfa Sicrhau Runfathrwydd Cenedlaethol dylai popeth fod yn union yr un peth, a dylid 'dileu' unrhyw beth nad yw'n berffaith, fel siop Bobi Bob Dim. Defnyddia Now ei ddawn i rwystro'r dynion rhag dinistrio'r siop.

When Now thinks about something, it actually happens. He can't do anything to stop it, which is a nuisance. The National Office for Identicality say that everything should be exactly the same, and anything unusual like Bobi's Shop for Everything, should be 'erased'. Now uses his gift to prevent the men destroying the shop.
Mae Now yn wahanol i bawb arall. Mae on edrych yn wahanol, mae ei enwn anarferol ac ar ben hynny i gyd mae rhywbeth od yn digwydd iddo ar adegau. Maer hyn y mae Nown ei ddychmygu yn dod yn wir. Ct yn llenwi gwynt nes bod y perchennog yn hedfan i ffwrdd, beiro yn troin fochdew a Blewyn Melyn, y ci, yn pi-pi ar sgidiau Mr Huw Hyffi Harris drws nesaf. Does ryfedd bod Now yn cael ei adnabod (yn annheg yn ei dyb e, wrth gwrs) fel 'Now Niwsans'.

Ond does bellach ddim lle yn y pentref i unrhyw un nag unrhyw beth syn wahanol. Mae Mr Huw Hyffi Harris ar Swyddfa Sicrhau Safonau Runfathrwydd Cenedlaethol yn benderfynol o gael trefn ar y lle, ac mae hynnyn cynnwys cau Siop Bobi Bob Dim. Sut gall Now atal hyn ac arbed pobl rhag gorfod byw yn l rheolau llym y swyddfa?

Mae Nown siarad gydar darllenydd yn uniongyrchol ac maer llyfr yn llawn hiwmor a direidi bachgen 11 oed. Mae na frawddegau bachog a chymeriadau syn dod yn fyw mewn ychydig eiriau. Ac mae ymateb Now i ymweliad swyddogion y Swyddfa Sicrhau Safonau 'r ysgol yn odidog o syml a doniol.

O dan yr wyneb mae na neges ei bod hin iawn bod yn wahanol drwy'r llyfr hwn. Dyma stori dda wedii hadrodd yn grefftus. Gwych fel byddai Nown dweud.

Cerian Arianrhod

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Feipen Enfawr, Y
Aleksei Tolstoy
£5.99
 
Prynwch
Crempogau Mama Panya
Mary & Rich Chamberlin
£5.99
 
Prynwch
Ynys Hud, Yr
Marnie Francis
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mynd
Marged Tudur
£7.00
 
Prynwch
Saesneg
Let It Go
David Rahman
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dyn Dweud Drefn yn yr Ardd, Y
Lleucu Lynch
£4.95
 
Prynwch