Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Whap!: Tebyg at ei Debyg?
Delyth George
ISBN: 9781848514768 (184851476X)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal, 194x128 mm, 182 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel gyfoes yng nghyfres Whap! Chwilio am lechen lân y mae Owain a'i deulu wrth symud o dawelwch cymharol Cwm Gwendraeth i fwrlwm dinas Caerdydd. Ond wedi symud i rif 45, Gerddi Plasturton, mae'n amlwg fod gafael y gorffennol yn gryf ...

A contemporary novel in the Whap! series. Owain's family are trying to start a new life by moving to Cardiff from the relative quiet of the Gwendraeth Valley. But it soon becomes obvious as they move into number 45 Plasturton Gardens that the past has a strong hold on their lives.
On'd yw hin braf cyrraedd y pwynt yna mewn nofel lle na ellwch ei rhoi hi naill ochr dim ots be syn galw bwyd yn y ffwrn, neges destun neu gwsg. Pan rych wedi cyrraedd y pwynt dan sylw does dim iw wneud ond cario ymlaen ac anwybyddu pawb a phopeth! Rhyw brofiad felly oedd darllen y nofel hon gan Delyth George.

Hanes teulu o orllewin Cymru sydd wedi symud i Bontcanna yng Nghaerdydd a geir yma. Ceisio cefnu ar eu gorffennol ywr nod a dechrau ar lechen ln yng Ngerddi Plasturton, ond haws dweud na gwneud. Mae tŷ rhif 45 yn siarad ac yn chwarae ar feddyliau y ddau blentyn Owain a Megan a hynny yn ei dro yn cael effaith ar y rhieni. Mae Owain wedi cefnu ar gefndir trist iawn rhaid i mi beidio datgelu gormod yma a does dim heddwch iddo yn y cartref newydd wrth i ysbrydion y nos aflonyddu arno. Dyw Megan, chwaith, ddim yn hapus wrth ir ysbrydion gael cryn effaith arni hithau hefyd, ond yn dilyn ei sgwrs gyda hen ddynes ar y stryd cawn wybod fod na hanes cythryblus ir tŷ. Ni ddaw llonydd i'w breswylwyr hyd nes bod cyfrinachau'r adeilad a chyfrinachau'r teulu o Gwm Gwendraeth wedi cael eu datrys.

Codir nifer o bynciau tywyll yn y nofel hon ac feu gwelir yn bennaf drwy lygaid yr ifanc. Mae na berthynas y tu fas i briodas ac ymdrechion i guddio ffeithiau rhag y plant, sy'n creu siom ac ansicrwydd, a gwelir yma hefyd y canlyniadau andwyol ac arswydus a ddaw wrth arbrofi gyda grymoedd yr is-fyd .

Teg dweud fod y stori ar brydiau braidd yn anghredadwy ond fel y soniais maer nofel hon yn mynnu eich sylw or tudalennau cyntaf. Dyma nofel hefyd syn arddel iaith brydferth a chadarn. Gwn fod yr awdur yn wreiddiol o Gwm Gwendraeth ac yn byw ym Mhlas Turton ond gallaf eich sicrhau mai dychmygol ywr cyfan!

Sarah Down-Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Maer tŷ man trial siarad ni. Moyn gweud rhwbeth wrthon ni. Rhwbeth pwysig, falle

Chwilio am lechen ln y mae Owain ai deulu wrth symud o dawelwch cymharol Cwm Gwendraeth i fwrlwm dinas Caerdydd. Ond wedi symud i rif 45, Gerddi Plasturton, maen amlwg fod gafael y gorffennol yn gryf. Wrth i ofnau ac euogrwydd y teulu borthir egni anniddig syn llechu ym muriaur hen dŷ, tybed faint o ddihangfa syn aros y teulu mewn gwirionedd a thybed oes yna berygl i hanes trasig arall ei ailadrodd ei hun?
Nofel seicolegol wedi ei hadrodd yn bennaf drwy lygaid ifanc.
Diweddarwyd ar 27 Gorffennaf 2012
 
Presenoldeb rhyfedd yn y tŷ

I Delyth George o Gaerdydd, y profiad o fyw gyda phresenoldeb arall yn llechu rhwng muriau ei thŷ, wnaeth ei sbarduno i lunior nofel i bobl ifanc Tebyg at ei Debyg? a gyhoeddir gan Wasg Gomer. Gall digwyddiadau trasig rwystro pobl rhag symud ymlaen or adeilad bler oedden nhwn byw ar l iddyn nhw farw. Dyma gynsail nofel ddiweddaraf cyfres Whap! gan un o awduron yr opera sebon poblogaidd Pobl y Cwm. Ond dywed Delyth George nad oedd ei phrofiadau hithau mor ddramatig chynnwys y llyfr hwn syn ffrwyth ei dychymyg.

Fel y teulu yn y nofel hon, symud o dawelwch Cwm Gwendraeth i fwrlwm dinas Caerdydd wnaeth yr awdures. Ond dianc a chwilio am lechen ln mae Owain, bachgen yn ei arddegau, ai deulu yn Tebyg at ei Debyg? Datgelir bod trasiedi ofnadwy wedi dod i ran Owain a bod ei dad Penri wedi cael perthynas y tu allan i briodas. Ond mae mam Owain yn benderfynol bod symud ir ddinas yn mynd i fod yn ateb i broblemaur teulu i gyd!

Wedi symud i rif 45, Gerddi Plasturton, Caerdydd, fe ddaw hin amlwg fod crafangaur gorffennol yn gryf ar y lle. Wrth i ofnau ac euogrwydd y teulu borthir egni anniddig syn bodoli ym muriaur hen dŷ, tybed faint o ddihangfa syn aros y teulu mewn gwirionedd? Tybed oes yna berygl i hanes trasig arall ei ailadrodd ei hun?

Adroddir y nofel seicolegol hon yn bennaf drwy lygaid ifanc gydar cyfuniad o gyffro ac arswyd yn cydior darllenydd or cychwyn cyntaf. Yn hanu o Gefneithin, maer ddeialog dafodieithol yn rhoi blas arbennig o Gwm Gwendraeth i ni ac hefyd iaith Caerdydd.

Dau fyd r ffin annelwig rhwng y gorffennol ar presennol yw cefndir y nofel afaelgar hon ir arddegau.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Cyfres Annalisa: Annalisa ...
Harriet Muncaster
£5.99
 
Prynwch
Môr ar Waith, Y: ...
 
£9.95
 
Prynwch
First Prince of Wales?, ...
Sean Davies
£14.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch