Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llythyr Santa
Kathryn White
ISBN: 9781848514812 (1848514816)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Polona LovsinAddaswyd/Cyfieithwyd gan Sioned Lleinau.Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1 Fformat: Clawr Caled, 265x245 mm, 28 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori annwyl iawn gyda phapur ysgrifennu, sticeri ac amlenni Nadoligaidd i blentyn ysgrifennu ei lythyr ei hun at Santa. Roedd Arth Bach yn brysur yn chwarae yn yr eira pan chwythodd llythyr heibio iddo a disgyn yn yr eira gerllaw. Dyma lythyr i Santa - rhaid ei fod ar goll! Addasiad Cymraeg o Dear Santa.

'Rabbit!' calls Little Bear. 'I've found a letter for Santa. It was lost in the snow! We must take it to him!' 'Tails and whiskers!' cries Rabbit. 'How exciting!' So the two friends set out on a long journey full of adventures. But will they make it to Santa's grotto in time? A Welsh adaptation of Dear Santa.
A ninnau o fewn wythnosau ir Nadolig, pa lyfr gwell i ddenu plant i ddarllen na llyfr am Santa. Stori am arth yn dod o hyd i lythyr a geir yma ac maer arth wedi cynhyrfun ln wrth iddi sylweddoli mai llythyr i Santa y mae hi wedii ddarganfod. Does dim amdani ond cael help cwningen i fynd i dŷ Santa ac maen siwrne lawn hwyl. Ar y ffordd fe gyfarfyddant phengwins, tylluan a charw ac maent oll yn eu cynorthwyo i gyrraedd gweithdy Santa yn saff, gan gael hwyl fawr ar l cyrraedd ac ar y siwrne yn l. Doedd ryfedd mai hwn oedd y Nadolig gorau erioed ir arth ar gwningen.

Dyma lyfr llawn hwyl a lliw. Fe fydd plant Blwyddyn 1 ac iau wrth eu bodd 'r llyfr gan fod yma hefyd bapur ysgrifennu ac amlenni Nadoligaidd er mwyn medru anfon llythyr at Santa. Gobeithio yn wir y gwireddir eich dymuniad eto eleni.

Sarah Down-Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Junior Scrabble yn Gymraeg
 
£19.99
 
Prynwch
What's the Word ...
 
£6.99
 
Prynwch
Byd Moi Misho
Fiona Wynn Hughes
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch