Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Swigod: Bryn Arth
Sonia Edwards
ISBN: 9781848514867 (1848514867)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2013
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Helen FlookAddas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 197x129 mm, 82 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel am deulu bach o eirth sy'n rhedeg cwmni loris Edwyn Bêr a'i Fab, Bryn Arth. Mae'r cwmni'n cael llawer o anturiaethau wrth fynd o gwmpas y lle yn cyflawni eu gwaith bob dydd, yn cynnwys helpu i ddal jiraff sydd wedi dianc o sŵ Caer, mynd â'r fuwch ddu Seren Nadolig i Sioe'r Sir, achub llond lori o hufen iâ rhag mynd yn wastraff a llwyddo i ddatrys problem carnifal y pentref.

A novel about a family of bears who run a lorry company Edwyn Bêr a'i Fab, Bryn Arth, and who have many adventures as they go about their business: catching a giraffe who escapes from a zoo, taking a cow to the county show, saving a full lorry of ice cream from being wasted and helping the village carnival to solve a preoblem.
Nofel fer, lawn hiwmor am deulu o eirth syn rhedeg busnes lleol llwyddiannus ym mhentref Bryn Arth. Edwin Br biaur cwmni ac maen berchen ar fflyd o lorau coch a melyn yr un lliwiau baner Owain Glyndŵr. Mae ganddo lorau ar gyfer gwahanol anghenion lorri ludw i gario sbwriel, lorri i gario dodrefn i bob rhan o Gymru, lorri sgip, lorri wartheg a lorri-cario-pob-dim. Gyrwyr y lorau ac arwyr y stori yw Tecwyn Br (Tecs), mab Edwin, a Stwnsh, ffrind gorau Tecs. Tipyn o gs a thynnwr coes yw Stwnsh. Ac ni ddylid ychwaith anghofio am Moli syn gofalu am y swyddfa brysur.

Cymeriadau annwyl iawn ywr rhain. Maent yn weithwyr caled, a chydag amser gwelwyd y cwmni yn ehangu ac yn cyflogi mwy o weithwyr. Ar eu teithiau bun rhaid iddynt wynebu pob math o argyfyngau ond llwyddant iw datrys.

Ychwanegiad at yr hiwmor a geir yn y nofel yw darluniau du-a-gwyn Helen Flook.

Nofel anthropomorffaidd yw hon, lle y priodolir nodweddion dynol i anifeiliaid. Mae hyn yn ddyfais gyffredin mewn llenyddiaeth plant, er enghraifft Sin Blewyn Coch, Wil Cwac Cwac a Winnie the Pooh. Pam, tybed, mae anifeiliad wediu personoleiddio mor boblogaidd mewn storau i blant ac i ba bwrpas y gwneir hynny? Maes trafod diddorol.

Menna Lloyd Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Alun yr Arth: Alun ...
Morgan Tomos
£2.95
 
Prynwch
Crempogau Mama Panya
Mary & Rich Chamberlin
£5.99
 
Prynwch
Cyfres Tybed Pam?: Gwneud ...
Geraint Davies
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch