Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Strach: Coed Du
Gwenno Huws
ISBN: 9781848514874 (1848514875)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 195x128 mm, 184 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae carcharor rhyfel Almaenig yn dianc o'r gwersyll ger Pen-y-bont ar Ogwr. Dau frawd digon cyffredin yw Dyfrig a Moi sy'n byw gyda'u mam ym mhentref Bont Ddu. Fel llawer o ddynion eraill y pentref, mae eu tad yn ymladd yn Ffrainc, ond pwy sy'n cuddio yn y goedwig gerllaw'r pentref?

A German prisoner of war escapes from a POW camp near Bridgend. Two ordinary boys, Dyfrig and Moi, live with their mother in a terraced house in the village of Bont Ddu nearby. Like others in the village, their father is away fighting in France, and four young men from the village have already been killed.
Dau fachgen ar berwyl yn dianc i goedwig ddirgel ac yn glanio mewn helbul - mae straeon felly wastad yn rhai llawn antur. Ond mae hon wedi ei seilio ar gyfnod yr Ail Ryfel Byd ac felly mae mwy nag ysbrydion yn dod i godi ofn ar y ddau frawd.

Mae yma stori sydd yn edrych ar ryfel gyferbyn dyniolaeth mewn ffordd ddramatig dros ben ac maer antur yn gwthior cymeriadau diniwed i ben eu tennyn. Maer darllenydd yntau ar bigaur drain drwyddi draw ac, oherwydd y tensiwn craff, yn ymuno r ddau yn eu taith trwyr goedwig.

Pan mae gan Miss Cook newyddion drwg ir plant, mae pawb ar bigaur drain yn tybio bod brodor arall o Bont-ddu wedi ei ladd yn y rhyfel, ond dim ond peipen ddŵr gegin yr ysgol sydd wedi byrstio ac felly maen rhaid i bawb fynd adref. Ond ddim am adref mae pawb yn ei hel hi, ac mae gan Dyfrig a Moi gynlluniau eraill ar y gweill chwilio am fwgan dychrynllyd Coed Du. Ond, does dim ond un bwgan yn llechu yn y coed a bwgan y rhyfel yw hwnnw. Maer ddau frawd yn dod wyneb yn wyneb r gelyn, a phwy yn union fydd angen pwy yn y diwedd?

Pwy, pan mae eu hangen fwyaf, fydd yn dod ir gad?

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Ar ysgol wedi gorfod cau am y dydd oherwydd diffyg tanwydd, maer ddau frawd yn mynd i fyny am dro i Goed Du, lle mae sn bod bwgan yn llechu mewn rhyw hen fwthyn yno. Wedi cael eu dychryn gan sŵn ar eu hymweliad cyntaf r lle, maer ddau frawd yn dychwelyd etor diwrnod canlynol, ac wrth fynd o stafell i stafell, maen nhwn dod ar draws carcharor rhyfel Almaenig sydd wedi dianc gyda chriw o garcharorion eraill o wersyll rhyfel ger Pen-y-bont. Oherwydd yr holl straeon dychrynllyd am yr Almaenwr, maer ddau frawd yn ceisio dianc oi grafangau, ond mae Dyfrig yn syrthio a thorri ei bigwrn. Er mawr syndod ir ddau frawd, maer Almaenwr yn eu helpu ac yn garedig iawn wrthyn nhw. Yn y pen draw, maen eu harwain yn l drwyr Coed Du i gyrion y pentref ac i ddiogelwch.

Er ir ddau frawd addo iw gilydd y bydden nhwn cadwr wybodaeth am yr Almaenwr yn gyfrinach rhag dryllior ddelwedd oedd gan bawb am Almaenwyr a chyfaddef fod gan Dyfrig a Moi gydymdeimlad r gŵr y daethon nhw ar ei draws, maer storin dod allan ac yn lledu drwyr pentref gan achosi cynnwrf mawr. Trefnir helfa i chwilio am yr Almaenwr ac mae holl ragfarnau pawb au casineb yn dod ir amlwg.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres yr Onnen: Aderyn Brau
Mared Llwyd
£5.95
 
Prynwch
Cyfres yr Onnen: Prism
Manon Steffan Ros
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch