Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Stori Jigi Ap Sgiw: Y Sneipen
Michael Lawrence
ISBN: 9781848514959 (1848514956)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Matthew Glyn.Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 162 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Anturiaethau helbulus y bachgen ysgol drygionus, Jigi ap Sgiw. Dyma'r pedwerydd teitl yn y gyfres boblogaidd gydag addasiad doniol Matthew Glyn yn apelio at y darllenydd 9-11 oed. Yn y stori hon daw merch newydd i'r dosbarth ac wrth iddi disian dros bob man mae yna bethau rhyfedd iawn yn digywdd. Addasiad o The Snottle.

Another title in the Jiggy McCue series. A new girl at Jiggy's school has an allergy - her nose runs dramatically at unexpected times. A Welsh adaptation of The Snottle.
Am ryw reswm, mae defnyddio hiwmor tŷ bach a phentyrru geiriau ffiaidd mewn stori yn ychwanegu at ei hapl i nifer o ddarllenwyr ifainc. Mae cyfres lwyddiannus CBBC, Horrible Histories, a chyfresi poblogaidd Tudur Budr a Henri Helynt yn y Gymraeg yn brawf diymwad o hynny. Dyw'r stori dan sylw yn yr adolygiad hwn, sef Y Sneipen, ddim cystal r cyfresi hynny, yn fy marn i, ond efallai mai barn dynes yn ei hoed ai hamser ydy hynny ac y byddai plant 911 oed, sef oed targed y gyfrol hon, yn mynnun wahanol!

Mae stori'r Sneipen yn perthyn i gyfres o straeon sydd wedi eu haddasu ir Gymraeg gan Matthew Glyn, yn trafod hynt a helynt tri o ffrindiau dwl a gwallgof, sef Anni, Pt a Jigi ap Sgiw. Yn y stori hon, mae merch newydd yn nosbarth y criw ac maer hanes yn troi o gwmpas yr hyn syn digwydd ir stwff gwyrdd snotlyd syn llifo allan o drwyn Steffani, y ferch newydd, syn tisian o fore gwyn tan nos, ar pethau rhyfedd syn digwydd yn sgil hynny.

Maer storin fyrlymus, yn ddoniol ac yn hollol wallgof ar adegau. Ceir yma ddarlun bywiog o fywyd yr ysgol a bywyd Jigi ai theulu gartref ac maer naratif yn llawn disgrifiadau doniol, digwyddiadau afiach a geiriau ffiaidd!

Os ydych chin mwynhau doniolwch, gwallgofrwydd a byd ben i waered a hollol boncyrs, dymar llyfr i chi!

Lynne Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Owain Glyndŵr
Gerallt Lloyd Owen
£3.95
 
Prynwch
Stori Jigi Ap Sgiw: Y ...
Michael Lawrence
£5.99
 
Prynwch
Stori Jigi Ap Sgiw: ...
Michael Lawrence
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch