Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dylan Rees: Allan o'i Gynefin
Elgan Philip Davies
ISBN: 9781848514973 (1848514972)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 164 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel antur gyfoes a gafaelgar ond nid stori antur gyffredin mohoni. Cyflwyniad yw'r gyfrol ar gyfer taith enbyd y bachgen cyffredin deuddeng mlwydd oed o Abertawe, Dylan Rees. Wrth fynd i aros gyda ffrind dieithr ei dad, Martin, buan iawn y sylweddola Dylan ei fod wedi cael ei hun yng nghanol clamp o antur sy'n llawn cyffro a pherygl.

A gripping, modern adventure story with a difference, which introduces us to the perilous and fantastic jouney of ordinary teenager, Dylan Rees from Swansea. When Dylan goes to stay with Martin, his father's friend, who is a stranger, Dylan soon realises that he is in the middle of a great adventure which is full of excitement and danger.
Mae Elgan Philip Davies wedi hen ennill ei blwyf fel nofelydd i blant ac oedolion. Maen siŵr y bydd nifer yn cofio darllen am helyntion digon diniwed yn Dim Ond Merched a Bechgyn ywr Gore, ond does dim byd diniwed yn y nofel anturus hon. Maen amlwg fod gan yr awdur ddychymyg byw a dealltwriaeth dda or hyn sydd ei angen ar gyfer nofel syn siŵr o apelio at fechgyn, yn enwedig rhai yn eu harddegau cynnar.

Dylan Rees ywr arwr annisgwyl. Bachgen deuddeng mlwydd oed o Abertawe yw Dylan. Or dechraun deg, cawn ein tynnu i ganol y stori gyffrous yma syn cynnwys ychydig o bopeth o drais, i drasiedi, i wyddonias. Mae tad Dylan yn filwr sydd wedi dysgu rhai tactegau iddo a dawr rhain yn ddefnyddiol wrth i Dylan ddelio gang o bobl ysgeler sydd u bryd ar gael eu dwylo ar lyfr arbennig; llyfr syn cynnwys rhyw ddirgelwch nad oes neb yn siŵr iawn oi gynnwys. Maen mynd i aros gyda ffrind ei dad dros y Nadolig tra mae ei fam yn mynd ar wyliau gydai chariad newydd, ond ychydig a wyddai fod y penderfyniad hynnyn mynd i arwain at antur, cyffro a pherygl enbyd.

Llwyddodd Elgan Philip Davies i greu stori afaelgar ac maer diweddglon mynd i arwain yn naturiol at yr ail gyfrol or drioleg yma. Ond er gwaethaf y ganmoliaeth, dylid rhybuddio bod llawer o ddigwyddiadau treisgar yn y llyfr ac efallai y byddair storin fwy credadwy pe bai Dylan ychydig yn hŷn. Mwynhewch y darllen ac edrychaf ymlaen at y gyfrol nesaf.

Hefin Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Daw o hyd i lyfr lledr gwyn a dyma ganolbwynt yr holl antur. Ni ddatgelir hyd a lled pweraur llyfr yn llwyr yn y gyfrol gyntaf hon o'r drioleg, ond heb os nac oni bai, dyma syn ennyn chwilfrydedd y darllenydd. Rhaid i Dylan a Martin warchod y llyfr rhag crafangau enbydus 3G, sef aelodau peryglus cangen or llywodraeth, Cymdeithas y tair G Grym. Gwirionedd. Gwasanaeth. A dyna ddechrau ar eu siwrne ar draws Cymru yn ceisio dianc rhag y gelyn.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Golau Gwyrdd: ...
Sonia Edwards
£3.95
 
Prynwch
Perygl yn Sbaen
Bob Eynon
£3.99
 
Prynwch
Bechgyn y Bomio
Thomas Bloor
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch