Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Lolipop: Pst! Ti'n Grêt!
Gwen Redvers Jones
ISBN: 9781848515345 (1848515340)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Helen FlookAddas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 197x129 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Roedd Sion yn drist oherwydd byddai symud i fferm yn fwy yn golygu y byddai'n gadael ei ffrind gorau ar ôl. Ond doedd Mam a Dad ddim yn gwybod am fodolaeth y 'ffrind' - ysbryd bach cyfeillgar a drygionus, o'r enw 'Pst', achos dyna'r unig air a ddywedai. Roedd Pst wedi cael Siôn mewn ac allan o drwbwl sawl gwaith ac roedden nhw'n cael tipyn o sbri.

Sion was sad because moving to a larger farm would mean leaving his best friend behind. But mam and dad did not know about the 'friend' - a friendly but naughty spirit. He was called 'Pst', because that was all he said. Pst had got Sion in and out of trouble many times, and they had lot's of fun.
Symud tŷ, gadael ffrindiau, cynefino chartref newydd ... na, dydi hi ddim yn hawdd ar Sin. Maer llyfr hwn, sydd yn un or gyfres boblogaidd Lolipop, yn mynd ir afael r holl helbul hwnnw o godi pac, er mwyn i dad Sin brynu fferm fwy o faint, ond ydi pethau mor ddychrynllyd hynny? Mae gan Sin ffrind arbennig iawn sy'n llechu yn y cefndir ac yn cynnig help llaw pan fo angen.

Hanes Sin ar ffrind anghyffredin hwn sydd yn y gyfrol, ac maer cyfrinachau y mae'r ddau yn eu rhannu yn fendigedig o ddoniol ar adegau. Pan mae Anti Agi y fodryb gas yn dod i aros, maer triciau yn ddiddiwedd. Druan ohoni! Maer ffaith mai Sin ywr unig berson yn y byd syn gallu gweld a chlywed Pst yn siŵr o chwarae ar ddychymyg unrhyw ddarllenydd ifanc.

Dyma lyfr hawdd dros ben iw ddarllen ac maen llawn o ddarluniau lliwgar. Maen un addas iawn ar gyfer plant iw ddarllen neu fel stori i'w rhannu cyn cysgu.

Peidiwch phoeni, tydi Pst, y ffrind unigryw, ddim mor arswydus hynny.

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Trysor y Môr-Ladron
T. Llew Jones
£6.99
 
Prynwch
Crwban a'r Ysgyfarnog, Y ...
Elin Meek
£5.00
 
Prynwch
O Bedwar Ban Byd 1
Sioned V. Hughes
£8.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch