Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Lolipop: Arian Poced Morgan
Rhian Mair Evans
ISBN: 9781848515369 (1848515367)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Helen FlookAddas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 197x129 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Morgan oedd un o fechgyn mwyaf trwsgl Cymru - ble bynnag roedd e'n mynd a beth bynnag roedd e'n ei wneud, roedd rhywbeth yn mynd o'i le. Wedi gweld hysbyseb ar y teledu am degan deinosor Y Tanosorws Tanllyd am ddeg punt, roedd Morgan yn benderfynol o ennill digon o arian poced i brynu un.

Morgan was one of Wales's clumsiest boys - wherever he went, and whatever he did, something would go wrong. After seeing a TV advertisement for a #10 toy dinosaur, called Y Tanosorws Tanllyd, Morgan was determined to earn enough pocket money to buy one.
Maen braf gweld llyfrau Cymraeg gwreiddiol yn cael eu cyhoeddi, ac un a gafodd groeso mawr yn ein tŷ ni yw Arian Poced Morgan. Stori ddoniol iawn yw hon am Morgan yn ysu am gael arian poced, ond gan ei fod yn greadur bach lletchwith does nar un enaid byw am roi gorchwyl iddo i'w wneud, a hynny am ei fod yn siŵr o dorri rhywbeth neu faglu ar draws rhywbeth neui gilydd. Druan o Morgan dyw ei deulu ei hun ddim yn ymddiried ynddo hyd yn oed, ond un bore aeth Morgan chi y teulu am dro er mwyn iddo gael arian poced i brynu tegan arbennig. Digon hwylus fur siwrne nes iddo gyrraedd tŷ y ddynes drws nesaf, Mrs Persawrus ac yn wir mi aeth pob dim oi le! Ond mae yna dro pedol yn y stori a Mrs Persawrus yn y diwedd syn dod ir adwy ac yn sicrhau bod Morgan yn cael ei bres poced.

Dyma stori hynod ddifyr, a rhaid canmol lluniau trawiadol Helen Flook, sy'n ychwanegu at y gyfrol. Dyma anrheg ddelfrydol i blant oddeutu saith oed, a chyfrol ddifyr hefyd iw darllen i blant iau.

Sarah Down-Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Roli Poli: Deri ...
Haf Llewelyn
£4.99
 
Prynwch
Helpwch eich Plentyn / ...
Elin Meek
£4.99
 
Prynwch
Dw I'n Darllen: Mabolgampau
Gwenfron Hughes
£1.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch