Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Tarw Pres
Alun Cob
ISBN: 9781848515406 (1848515405)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Ionawr 2013
Daw'r hir ymaros am ail ran o drioleg y nofelydd Alun Cob i ben wrth i ddilyniant Pwll Ynfyd ymddangos. Ailymunwn ag Oswyn Felix, y perchennog tafarn enigmatig o Fangor, wrth iddo gychwyn ar daith anturus gyda'i ffrind gydol oes Tegid 'Y Llyn' Lewis.

The much-anticipated second part of Alun Cob's trilogy, and a sequel to the novel Pwll Ynfyd. Rejoin Oswyn Felix, the enigmatic pub landlord from Bangor, as he embarks on an adventure with his life-long friend Tegid 'Y Llyn' Lewis.
Pan gyhoeddodd Dan Brown The Da Vinci Code ddeng mlynedd yn l daeth yn filiwnydd dros nos. Er bod Tarw Pres yn dilyn yr un traddodiad o gyfuniad o hynafiaeth a datrys, prin y gwnaiff Alun Cob ffortiwn oi gwerthiant er bod ei nofel yn llawer mwy darllenadwy. Erbyn hyn mae llyfrau Dan Brown yn ennill $86 miliwn y flwyddyn iddo.

Mae Tarw Pres yn ddilyniant i nofel gyntar awdur, sef Pwll Ynfyd. Ac mae hi yng nghanol y traddodiad diweddar o nofelau cignoeth sydd wedi llenwi twll enfawr yn y farchnad lyfrau Cymraeg. Mae hon yn glamp o nofel syn ateb gofynion y nofel antur ir dim. Mae yma stori syn symud rhwng y Bermo a Bergamo, cymeriadau crwn ac, yn goron ar y cyfan, arddull fywiog, gyfoes mewn tafodiaith gwbl naturiol.

Maer prif gymeriad erbyn hyn wedi hen sefydlu ei hun. Yn Pwll Ynfyd disgrifiwyd ef fel un dewr, ffyddlon, byrbwyll a thwp ar brydiau. Fel ei rhagflaenydd, mae hon eton stori droellog. Neges e-bost gyfrin syn rhoi cychwyn ir cyfan, neges o nunlle. Ond maen ddigon i sbarduno Oswyn Felix, landlord y Penrhyn, ai gyfaill Tegid i afael yn yr abwyd ai lyncu. Cnt eu hunain mewn byd estron syn llawn trysorau o gyfnod y Dadeni. Mae e hefyd yn fyd llawn twyll a pherygl lle maer annisgwyl iw ganfod yn y mannau mwyaf annisgwyl. Maen fyd o ffugio a chelwydd, un lle maen amhosibl gwahaniaethur naill oddi wrth y llall.

Gwendid Dan Brown yw ei fod en cymryd ei hun ormod o ddifrif. Cryfder Tarw Pres yw bod Alun Cob yn gyfan gwbl ir gwrthwyneb. Yng nghanol yr holl gyffro maen aml i dafod yn ei foch. Oes, mae yma hiwmor a dychan, ar dychan hwnnwn un cynnil sydd, yma ac acw, yn ddigriflun o agwedd orddifrifol ambell awdur syn credu mai nhw yw ... wel ... Dan Brown. Yn wir, gwna i rywun amau weithiau ai sbŵff ywr cyfan.

Ond na, mae hin llawer amgenach na hynny. Ai chryfder i mi yw ei harddull gyhyrog, fywiog fodern. Mae hin frwydr barhaus y dyddiau hyn rhwng puryddion iaith a defnyddwyr bratiaith. Fedra i ddim meddwl y gall unrhyw un gwyno am ieithwedd hon. Yma maer iaith or dechrau ir diwedd yn afieithus, ac yn lliwgar tu hwnt ar brydiau. Ar y dudalen gyntaf yn unig llwydda Oswyn Felix i yngan pedwar fersiwn gwahanol o reg (syn ymwneud chenhedlu) mewn brawddeg o chwe gair yn unig. Ac fe ailadroddir un or pedwar. Tipyn o gamp!

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
O Fangor i Bergamo - tafarnwr yn mentro ar antur ddadeni

Yn ddilyniant ir nofel boblogaidd Pwll Ynfyd a gyhoeddwyd yn 2011, mae Tarw Pres yn ailymuno ag Oswyn Felix, y perchennog tafarn enigmatig o Fangor, wrth iddo gychwyn ar daith anturus gydai ffrind gydol oes Tegid Y Llyn Lewis. Maer ddau yn darganfod eu hunain yng nghanol byd lliwgar ac egsotig celf wrth iddynt fentro ar antur fydd yn mynd nhw o Fermo i Bergamo.

Maer nofel yn dilyn y prif gymeriad wrth iddo gael ei dynnu oi gartref cysurus ym Mangor er mwyn mynd ar daith ryfeddol fydd yn cysylltu yr Ail Ryfel Byd, cyfarwyddwr ffilmiau yn Hollywood a gwaith celf enwog gan Raphael, arlunydd o gyfnod y Dadeni yn Yr Eidal.

Mae gan Alun, syn wreiddiol o Ddyffryn Nantlle ond sydd bellach yn byw yng Ngarndolbenmaen, ddawn am greu golygfeydd byw iawn yn einofelau picaresque - genre sydd fel arfer yn ddychanol ac yn dilyn helyntion rhyw arwr o waelodion cymdeithas syn dibynnu ar ei ffraethineb er mwyn goroesi mewn cymdeithas lwgr.

Dywed Alun Cob: Daeth y syniad am drioleg i fodolaeth yn syml oherwydd na fyddair hyn sydd gen i iw ddweud am Oswyn Felix yn ffitio mewn i un llyfr.

Maen nofel cefn gwlad lle mae pethau digon rhyfedd yn digwydd drwyr adeg, mae fel jigs o elfennau gwahanol yn cyfuno i greu stori syn datgelu gwir gymhelliant ac egwyddorion y prif gymeriad.

Roedd Alun Cob yn arfer gweithio yn y siop enwog Cob Records ym Mangor, roedd hefyd yn berchen Black Dog Records yng Nghaernarfon.

Mae Tarw Pres yn cychwyn pan maer tafarnwr byrbwyll Oswyn Felix yn clywed am farwolaeth ei dad, gŵr nad oedd wedi siarad ag o mewn degawd a mwy. Maen deall y bydd yn etifeddu holl gynnwys tŷ ei dad, gan gynnwys ci anferth or enw Heddwyn. Ac o hyn, mae helyntion y cymeriad twyllodrus ond hoffusyn datblygu.

Mae Oswyn yn ddyn syn hapus i bethau ddigwydd iddo, heb gwyno na difaru, ac mae o wastad yn ffeindio hyn mewn digwyddiadau cyffrous a peryg sydd wrth gwars yn argoelin dda am stori syn dal dychymig y darllenwyr.
Maer arddull ychydig yn wahanol ir nofel gyntaf - rydw i wedi bod yn fwy ymwthiol a disgrifiadol gyda fy nghymeriadau au byd. Rydw i wedi ceisio edrych or newydd ar y Gymru gyfoes ai lle yn y byd.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hwyl yr Ŵyl (CD) ...
 
£10.00
 
Prynwch
Gwreiddyn Chwerw
Jerry Hunter
£6.95
 
Prynwch
Modryb
Amrywiol
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch