Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Canu Ceir a Cobs
Ifor Lloyd, Lyn Ebenezer
ISBN: 9781848515499 (1848515499)Publication Date July 2014
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul
Format: Paperback, 216x142 mm, 152 pages Language: Welsh Available Our Price: £7.99 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
The autobiography of Ifor Lloyd, a Cardiganshire man who combined three careers as a successful singer, garage proprietor and breeder of Welsh cobs.

Blas ar fywyd difyr a llawn y Cardi Ifor Lloyd, a gyfunodd dair gyrfa yn ganwr llwyddiannus, perchennog garej a bridiwr cobiau Cymreig.
Crug-y-bar roedd rhyw ramant yn perthyn i'r enw pan oeddwn yn blentyn. Tri pheth a gysylltwn 'r enw: yr emyn-dn y cenid ail bennill emyn David Charles, Caerfyrddin O Fryniau Caersalem arni mewn angladdau; ar ddau frawd Ifan ac Ifor Lloyd, Ifan y baswr ac Ifor y bariton, a'r ddau yn sr yr eisteddfodau lleol.

Mae Canu, Ceir a Cobs, hunangofiant Ifor, yr ieuengaf or ddau, yn gyfrol ardderchog am un a gafodd dair gyrfa ryfeddol canwr, dyn busnes llwyddiannus ym myd gwerthu ceir Volvo, a bridiwr cobiau Cymreig.

Mae ei ddarlun o fyd yr eisteddfodau mawr a bach yn gampus. Mae taro ar yr enwau hynny y bur eisteddfod leol yn feithrinfa iddyn nhw'n gwneud i ni sylweddoli maint ein braint, yn blant llawr gwlad, yn cael clywed cantorion o safon uchel iawn. Aeth llawer ohonyn nhw yn eu blaenau i fwynhau gyrfaoedd proffesiynol.

Chlywais i erioed mor tenor Todd Jones yn canu. Bu farw ym 1932, ond clywais lawer amdano, ar un modd Edgar Evans, tenor a ddaeth yn un o sr y byd opera. Diddorol oedd darllen yr hanes am dad Ifor yn rhannu llwyfan gydar ddau, a byddain cyd-ganu Y Marchog ar y mr gyda Syr Geraint Evans roedd gan y ddau gychod yn Aberaeron!

Ceir hanes ei dad yn mynd i nl tractor o Foncath ac ar y ffordd adre'n parcior tractor tu allan i gapel Plwmp, tynnu ei oferls ... a chydag olew drosto, mynd i mewn i'r capel a chystadlu yn yr eisteddfod ac ennill yr unawd bas!

Mae anturiaethau a llwyddiannau eisteddfodol Ifor yn rhy niferus iw crybwyll. Curodd Dennis ONeill am wobr y Rhuban Glas dan 25 oed yn Eisteddfod Genedlaethol y Barri, 1968, ac enillodd wobr Canwr y Flwyddyn Eisteddfod Llangollen, 1971. Teithiodd i'r Unol Daleithiau a Chanada gyda Chr Pendyrus.

Diddorol yw darllen fod Daniel Jenkins, ei dad-cu ar ochr ei fam, yn nai i'r bardd Cerngoch ac mai Daniel olygodd Cerddi Cerngoch ar gyfrol Cerddi Ysgol Llan-y-crwys, dwy gyfrol werthfawr erbyn heddiw ar ail yn un arbennig o hardd. Roedd Daniel Jenkins hefyd yn nai ir swagman Joseph Jenkins o Dregaron.

Criw o frid yn sicr. Mae yn y teulu hanes o fyd busnes a ffermio syn egluro llwyddiannau Ifor ym myd gwerthu ceir a bridio cobiau gan gynnwys rhai ar gyfer y farchnad ryngwladol. Manteisiodd ar ei gysylltiadau eisteddfodol yn y ddwy yrfa yna hefyd. Dyma gyfrol ddifyr, ddarllenadwy a hanesyddol werthfawr.

Gwyn Griffiths

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Cyfoeth Gorau, Y - Cyfrol ...
 
£6.95
 
Buy Now
Book of the Month
English
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Buy Now
Welsh
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Buy Now
Children
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Buy Now