Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Lliwiau'r Eira
Alun Jones
ISBN: 9781848515512 (1848515510)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2012
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 388 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Yn nofel newydd Alun Jones, awdur un o nofelau mwyaf poblogaidd y Gymraeg, Ac Yna Clywodd Sŵn y Môr, gwelwn yr awdur yn troi ei sylw at gymeriadau sy'n ceisio cadw'u callineb yng nghanol rhyfel parhaus rhwng dwy fyddin. Mae'r nofel afaelgar a bywiog hon yn dilyn hynt a helynt pedwar milwr ifanc, Eyolf, Tarje, Linus a Jalo wrth iddynt ddisgyn i ddwylo'r gelyn.

The latest novel from Alun Jones, author of iconic novel, Ac Yna Clywodd Sŵn y Môr, follows the adventures of four AWOL soldiers fighting to escape the rigours of war. This latest enthralling tale tracks the fortunes of reluctant young soldiers Eyolf, Tarje, Linus and Jalo as they escape from their own army, only to fall into the hands of the enemy.
Un peth na fedraf ei ddirnad pan fydd adolygwyr yn tynnu llinyn mesur dros nofelau Alun Jones ywr rheidrwydd i gymharu pob un oi nofelau ag Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr. Ydi, mae honnon glasur ond maer fath gymhariaeth byth a hefyd yn tynnu oddi ar werth ei nofelau eraill. Y gwir yw bod pob un o nofelau Alun Jones yn taro deuddeg. Dynai fawredd.

Cam arall a wnaed ag ef ar hyd y blynyddoedd yw ei gategoreiddio fel awdur ei filltir sgwr. Maen union fel bod yn ffug glodforus drwy fedyddio Dic Jones yn fardd gwlad. Wel, mae Lliwiaur Eira yn rhoir farwol ir ensyniad hwnnw o fod yn offerynnwr un tant unwaith ac am byth.

Hon yw nawfed nofel yr awdur. Prin i mi erioed ddarllen nofel debyg iddi yn Gymraeg. Mae popeth sydd oi chwmpas hin hudolus. Mae hyd yn oed y darnau arswydus yn brydferth. Dyma waith meistr sydd ar frig ei grefft. Mae hin darllen fel cerdd, pob cymal yn orffenedig. Ymddengys fel petair awdur wedi anwesu pob gair cyn ei osod yn gariadus yn ei le.

Wn i ddim sut mae dechrau disgrifior campwaith hwn. Maen rhyw gyfuniad rhyfeddol o nofelau ffantasi Stephen King ar Mabinogi lle mae dyn a chreadur mewn cytgord. Dilynwn hanes pedwar milwr ifanc, Eyolf, Tarje, Linus a Jalo.

Maer nofel yn agor gyda llongddrylliad sy'n rhoi cychwyn i daith drwy diroedd y blaidd ar eryr. A ydym yn y gorffennol? A ydym yn y dyfodol? A ydym mewn rhyw bresennol cyfochrog? Wn i ddim. A dydi hynny ddim yn bwysig. Y ffaith arswydus yw, ble bynnag yr ydyn ni (a phryd bynnag), mae bywyd yn dal i fod yn llawn ffeindrwydd, ffraethineb a ffieidd-dra. Ie, dyn yw dyn. Ar un yw brwydr dynoliaeth, sef gorfod ymdrechu i ddal ei gafael ar ei hunaniaeth.

Yn wir, mae darllen Lliwiaur Eira fel canfod dimensiwn newydd. Af mor bell dweud ei fod fel canfod ieithwedd newydd. Dymar iaith Gymraeg ar ei gorau, ar ei phereiddiaf, ar ei mwyaf llesmeiriol.

Yn y nofel hon mae yna gynhwysyn prin arall. Yn Saesneg fei gelwir yn mood. Y gair Cymraeg annigonol yw awyrgylch. Maen gynhwysyn anodd iawn iw ganfod, heb sn am ei ddefnyddio. Dymar cynhwysyn syn cyfrannu at lwyddiant y cyfresi Sgandinafaidd ar BBC4 fel The Bridge, The Killing, Wallander a Bergen. Ac y mae Alun Jones yn sicr wedi ei ganfod yn Lliwiaur Eira.

Nofel y flwyddyn? Ie, a nofel a fydd yn dal yn gampwaith am flynyddoedd i ddod.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Dyma nawfed nofel Alun Jones. Wedi ymddeol o fod yn llyfrwerthwr ym Mhwllheli, maen byw yn Sarn yn Llŷn. Maen briod ag Ann ac mae ganddynt bump o hogiau.
Gwybodaeth Bellach:
Ar y mr y maer milwyr ifanc Eyolf, Tarje, Linus a Jalo ar ddechraur nofel annisgwyl hon.

Wedi ir llong gael ei dryllio, does dim dewis ond mynd ar daith trwy diroedd oer y blaidd ar eryr, lle mae pobl yn bobl fel erioed: yn ffeind, yn ffraeth, ac yn ffiaidd.

Awn y tu hwnt i amser a dilyn y cymeriadau au hymdrechion i ddal gafael ar eu hunaniaeth, pa rwystrau bynnag ddaw iw rhan a beth bynnag maer byddinoedd ar Chwedl yn ei fygwth neun ei orchymyn.
Diweddarwyd ar 20 Tachwedd 2012
Lliwiaur Eira - nofel am filwyr yn ymladd am obaith

Yn nofel newydd Alun Jones, awdur un o nofelau mwyaf poblogaidd y Gymraeg, Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr, gwelwn yr awdur yn troi ei sylw at gymeriadau syn ceisio cadwu callineb yng nghanol rhyfel parhaus rhwng dwy fyddin.

Maer nofel afaelgar a bywiog hon yn dilyn hynt a helynt pedwar milwr ifanc, Eyolf, Tarje, Linus a Jalo. Maent yn llwyddo i oresgyn trychineb, ond ynan dod ar draws milwyr o fyddin y gelyn wrth geisio ffoi o erchyllderaur rhyfel.

Maer antur yn gorfodir cymeriadau i fynd ar daith drwy diroedd oer y blaidd ar eryr, lle daw natur a greddf dyn ir amlwg wrth ir milwyr bendilion gyson rhwng caredigrwydd, ffraethineb a ffieidd-dra llwyr gyda phob cam or daith. Awn y tu hwnt i amser wrth ddilyn eu hymdrechion i ddal gafael ar eu hunaniaeth a cheisio goresgyn rhwystrau amhosib yn wyneb gorchmynion a bygythiadau byddarol y byddinoedd.

Yn wreiddiol o Drefor ger Caernarfon, ond bellach yn byw yn Sarn Mellteyrn ym Mhen Llŷn, dymar nawfed gyfrol i Alun Jones ei chyhoeddi. Maer gyntaf, sef yr enwog Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr a gyhoeddwyd ym 1979, yn dal i fod ar restr darllen cwrs TGAU Cymraeg.

Drwyr nofel cawn gyfarfod llu o gymeriadau a lleoliadau gydag enwau cwbl unigryw. Dywed Alun: Un or rhesymau am yr enwau diarth ar leoliadau a chymeriadaur nofel yw fy mod i weithiau yn cael fy nghyhuddo o leoli fy nofelau ym Mhen Llŷn rhywbeth na wnes i rioed mohono. Ron in benderfynol na fedrai neb fy nghyhuddo o wneud hynny y tro hwn, meddair awdur ysbrydoledig sydd bellach wedi ymddeol o gadw siop lyfrau Lln Llŷn ym Mhwllheli.

Ychwanega: "Dwin gwirioni ar werth a chryfder awgrym ac maer stori hon yn gofyn cwestiynau bron or dechrau ir diwedd. Maer syniadaun dod or llefydd rhyfedda. Mi ges ir syniad am y nofel hon wrth ddychmygu sut y byddai person mewn lle hollol anghysbell yn ceisio esbonio i rywrai eraill oedd argoll faint o siwrnai oedd ar l wrth iddou tywys am oriau i ddiogelwch, pan nad oedd yr un yn deall iaith y llall.

Wedyn, wrth ddechrau sgwennu a ffidlan y dechreuodd y syniadau eraill ddod. Felly mae hin digwydd bob tro yn fy achos i - tydw i rioed wedi gallu gwneud cynlluniau y gellid eu galwn fframwaith cyn dechrau sgwennu.

Mae perthynas y cymeriadau yn chwarae rhan allweddol yn y stori wrth i ni ddilyn anturiaethaur milwyr drwyr stori: Ron i wedi penderfynu canolbwyntio ar ddau gymeriad yn unig - roedd cymeriad Tarje fod i ddiflannu ar ddiwedd yr ail bennod, ond mi ddarur diawl bach fy nhynnu i ar ei l ac mi ddaeth yntaun rhan or nofel hefyd.

Mae Lliwiaur Eira yn gyfle i fynd ar daith mewn lleoliad na ddeuir o hyd iddo ar unrhyw fap. Yng ngwyn yr eira mae profiadau tywyll rhyfel yn gorfodir milwyr i oresgyn rhwystrau fydd yn newid eu bywydau am byth.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Sam Tn: Tn ar y Mynydd ...
 
£5.99
 
Prynwch
Rapsgaliwn (CD) (CD2654)
 
£5.99
 
Prynwch
Dau Gi Bach (CD)
 
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Gavi
Sonia Edwards
£9.00
 
Prynwch
Saesneg
Party Wall, The
Stevie Davies
£8.99
 
Prynwch
Plant
Fy Llyfr Englynion
 
£6.95
 
Prynwch