Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dylan Rees: Ei Fywyd ar Chwâl
Elgan Philip Davies
ISBN: 9781848515697 (1848515693)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal, 195x125 mm, 212 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Ail deitl y trioleg am daith enbyd ac anturus Dylan Rees. Does dim dianc i Dylan Rees. Mae'n amau pawb - ei fam, ei ffrindiau a phawb sy'n dod i gysylltiad ag ef.

Ail ran stori sydd eto iw gorffen am antur gyffrous Dylan Rees ydi Ei Fywyd ar Chwl.

Cyhoeddwyd y nofel gyntaf yn y gyfres, Dylan Rees: Allan oi Gynefin, fis Gorffennaf 2012 ac fei dilynwyd gan hon, bedwar mis wedyn. Maer drydedd ar olaf eto iw chyhoeddi.

Crwt 12 oed o Abertawe ydi Dylan Rees ac yn nhraddodiad Alex Rider, ffrwyth dychymyg yr awdur Saesneg Anthony Horowitz - ond bod hwnnw ychydig yn hŷn yn 14 i 15 oed. Ac os yw hin anodd credu yn aeddfedrwydd Rider mae bron yn amhosib argyhoeddi eich hun mai dim ond 12 yw ein Dylan ni ond gan nad ywr oedran yn allweddol ir stori, hawdd yw gwthio hynny or neilltu wrth ddarllen.

Er nad ywn orfodol eich bod wedi darllen y nofel gyntaf yn nhrioleg Elgan Philip Davies i gael gafael ar y stori, byddai rhywun ar ei golled o beidio throi at honno cyn mentro ar hon, er bod yr awdur yn gweu digon o gefndir ir penodau cyntaf i wneud y stori'n ddealladwy ir rhai a gollodd y gyntaf. Ochr arall y geiniog honno, wrth gwrs, yw bod cychwyn yr ail nofel yn llusgo braidd ac yn cymryd mwy o amser i danio. Pe byddain gyfres deledu byddair geiriau y tro diwethaf ... ar waelod y sgrin!

Mab i filwr y maen ei edmygun fawr, ac i fam benchwiban y byddech mewn oes lenyddol wahanol yn dweud wrthi am gadw ei blydi chips ydi Dylan ac y maer berthynas rhyngddo ef ai rieni, a hwythau mewn priodas wantan, yn ychwanegiad diddorol at gyffro canolog y nofel ac yn elfen a fydd, maen siŵr, yn cael ei datblygu. Ac maer cyffro hwnnw yn troi o gwmpas llyfr hudol, rhyfeddol, yr ymddiriedwyd Dylan iw ddiogelu llyfr sydd mor werthfawr y mae elfennau sinistr a bygythiol iawn yn awyddus i gael eu dwylo arno, doed a ddl fel bod bywyd y crwt mewn peryg.

Mae Elgan Philip Davies yn gwbl gyfforddus r math yma o sgwennu ac yn arbennig o ddeheuig gydar darnau syn ein paratoi ar gyfer rhyw ddigwyddiad neui gilydd. Maen dda gyda chymeriadau sinistr hefyd ac am hau hadau o ansicrwydd. Teg tybio y gallwn ddisgwyl ambell dro go annisgwyl yng nghyfrol olaf y dirgelwch hwn.

Mae'r stori'n sgubo'r darllenwyr yn eu blaen yn y nofel antur afaelgar hon. Rydw innau, fel hwythau, yn edrych ymlaen, nid yn unig at ran olaf yr antur hon, ond at ragor o anturiaethau Dylan Rees.

Glyn Evans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ar Drywydd y Duwiau
Emlyn Gomer Roberts
£9.95
 
Prynwch
Pan Oeddwn Fachgen
Mihangel Morgan
£5.95
 
Prynwch
Cyfres Cip ar Gymru / ...
Aeres Twigg
£3.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch